sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Raad Veenendaal plaats vraagtekens bij sportbeleid

VEENENDAAL - Tijdens de raadsvergadering bespraken wethouder Frits Beckerman, van de partij ProVeenendaal, en de gemeenteraad het nieuwe sportbeleid van de gemeente Veenendaal. De Veenendaalse gemeente is verdeeld over het te voeren sportbeleid en uitte de nodige kritiek op het nieuwe beleidsplan. De kritiek richtte zich vooral op de pijlers prestatiesport, sportstimulering en het beleid in het algemeen.

VEENENDAAL - Tijdens de raadsvergadering bespraken wethouder Frits Beckerman, van de partij ProVeenendaal, en de gemeenteraad het nieuwe sportbeleid van de gemeente Veenendaal. De Veenendaalse gemeente is verdeeld over het te voeren sportbeleid en uitte de nodige kritiek op het nieuwe beleidsplan.  De kritiek richtte zich vooral op de pijlers prestatiesport, sportstimulering en het beleid in het algemeen.

De gemeenteraad beklaagt zich over de vaagheid van het beleid dat is uitgestippeld door wethouder Frits Beckerman. Volgens de partijen is de te volgen koers in grote lijnen aanvaardbaar, maar de details en hoe het beleid uitgevoerd moet worden is te onduidelijk.  Mila Jansen, fractievoorzitter van de partij Lokaal Veenendaal: “Hoe krijgen wij als gemeente grip op de sport in Veenendaal? Is daar nu niet juist het beleidskader voor? Dat wordt nu niet duidelijk uit het voorgestelde beleid.”

Ook de andere partijen plaatsen hun vraagtekens bij de uitvoering van het voorgelegde sportbeleid. De wethouder geeft bij zijn antwoord al toe dat hij zich er makkelijk van af zal brengen. Hij zegt namelijk: “Ga eens bij de sportverenigingen kijken hoe het beleid landt en uitgevoerd wordt.”  

“Ik vraag me af wat ik hier als raadslid doe, als op deze manier wordt mij gevraagd vage beleidsplannen vast te stellen en wat de verandering dan is hoort bij uitvoering.” Aldus VVD fractievoorzitter Dylan Lochtenberg. Volgens de wethouder is het beleidsplan in grote lijnen genoeg.

Een ander punt waar vanuit de raad veel kritiek op kwam was de pijler prestatiesport in het beleidsplan. Hier heeft de wethouder een antwoord op waar de gemeenteraad tevreden mee is. Zo gaat het geld niet naar de clubs als sponsoring. Maar als stimulans om kennis etc. te delen tussen clubs.

Verder had Ingrid Niemans van GroenLinks stevige kritiek op de volgens haar hypocriete houding van Beckerman: “U zegt dat de resultaten goed zijn in Veenendaal maar als we naar de cijfers kijken zien we dat, qua jeugdlidmaatschappen bij sportverenigingen, Veenendaal onder het landelijk gemiddelde scoort.” Waarop de wethouder weerkaatst dat er ook door de jeugd in Veenendaal gesport wordt zonder dat zij direct lid zijn van een vereniging. Beckerman kan dit echter niet onderbouwen met cijfers.

Waar de raad wel over te spreken is tijdens de vergadering, is de functie van Stichting Sportservice Veenendaal. Zij voert het sportbeleid van de gemeente uit. Waar het college wel mee moet oppassen, zeggen leden uit de raad, is dat Sportservice het beleid uit voert en niet moet gaan maken. Na de vergadering blijkt dat Albert Koewijt de toekomst van sportief Veenendaal nog steeds positief inziet. “Er wordt op het moment met ontzettend veel enthousiasme gesport in Veenendaal en dat heeft ons sportief gezien zeker op de kaart gezet. Maar nu moeten we oppassen dat het geen beeld wordt maar werkelijkheid blijft.”

Door Henk van Wijk en Cor Janze