sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Hoe belangrijk is sport eigenlijk in Ede?

EDE – Uit financiële cijfers lijkt het erop dat sport niet een van de grootste belangen van de gemeente is. Ede heeft het afgelopen jaar 13 euro per persoon minder uitgegeven aan sport dan het landelijk gemiddelde. Eens in de zoveel tijd wordt de benaming ‘Ede sportstad’ weleens gebruikt. Maar toch wordt daar om deze reden soms een vraagteken achter gezet. Is sport wel een van de prioriteiten van de gemeente?

“De gemeente moet een hoger percentage van het sportbudget investeren in de topsport,” zo luidde één van de stellingen van de Edese kieswijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wanneer er gekeken wordt naar de meningen van alle partijen binnen Ede, valt op dat een overgroot deel van de partijen tegen deze stelling zijn.

Uit de argumenten van de partijen is te zien dat ze de sport in Ede willen verbeteren omdat het belangrijk is voor iedereen, maar voornamelijk voor de jeugd. “Bij (sport)verenigingen doen kinderen spelenderwijs sociale en andere vaardigheden op en leren ze samenwerken aan gezamenlijke positieve doelen. Bovendien is sporten gezond en doen mensen er contacten op,” zo stelt Groenlinks. Maar hoe komt het dan dat de gemeente Ede minder geld uitgeeft aan de sport dan het landelijk gemiddelde?

Onderzoek


Het Mulier Instituut heeft onderzoek gedaan naar hoeveel geld er naar de sportafdelingen is gegaan binnen de gemeentes in Nederland. Hieruit bleek dat het gemiddelde vast te stellen was op 75 euro per inwoner per jaar. Dus zou je kunnen zeggen dat de benoeming van ‘Ede sportstad’ misschien wel misplaatst is, aangezien de gemeente het afgelopen jaar maar 62 euro per persoon uitgaf aan sport. Volgens Theo van Rijt van het Sportforum Ede zal dit alleen nog maar verder teruglopen. “Voor dit jaar is er maar 59 euro uitgetrokken en voor volgend jaar maar 57 euro,” vertelt hij tegenover Edestad.

Beleidsmedewerker sport, Dennis Zwartkruis, is het niet helemaal met de uitspraken van Theo van Rijt eens. “We hebben bijvoorbeeld een afdeling sport en een afdeling vastgoed, de kosten van de afdeling vastgoed staan niet op het sportbudget. Maar bij het vastgoed horen bijvoorbeeld wel de kosten van het onderhoudt van de sportvelden. Vandaar dat het niet heel reëel is om te zeggen dat wij veel minder uitgeven aan sport.”

"Het moet ten goede komen aan heel Ede."

Topsporthal


In 2017 is Ede begonnen met de bouw van de nieuwe topsporthal: de Van Der Knaaphal. Deze hal ligt aan de Zandlaan en zou zo’n 11,5 miljoen euro kosten. Opvallend is dat de meeste partijen tegen de extra stimulering van de ‘topsport’ is en zich meer wil focussen op de breedtesport. Dit houdt in dat er aandacht uitgaat naar sport die door iedereen op amateurniveau beoefend kan worden. Al lijkt het niet dat dit het voornaamste aandachtspunt is door de komst van de sporthal. De Van Der Knaaphal wordt gebouwd om de topsport een nieuwe impuls te geven en ervoor zorgen dat Ede een grotere stad binnen de topsport wereld wordt.

Toch wordt er met de nieuwe sporthal wel degelijk tegemoetgekomen aan de eisen voor de gemiddelde sporter. Ondanks dat het de nieuwe ‘topsport’ hal wordt genoemd, zal het ook beschikbaar zijn voor de gewone sportverenigingen in Ede. Deze zullen er in de avonden en in het weekend gebruik van kunnen maken voor wedstrijden, omdat de sporthal doordeweeks voornamelijk gebruikt zal worden door studenten Sport en Bewegen en Veiligheid en Vakmanschap van het COG/ROC A12. Verder kan het ook gebruikt gaan worden als een ontmoetingsplaats voor bijvoorbeeld studenten. “Het is niet alleen bedoelt voor de topsport, het moet ten goede komen aan heel Ede,” aldus Dennis Zwartkruis.

Prioriteit


Volgens de site van Sportservice Ede telt de gemeente meer dan 170 sportverenigingen, wat varieert van bowlingbanen tot voetbalclubs en van fitnessscholen tot duikverenigingen. Een tekort aan geld is er niet in Ede. “Wij krijgen een budget, waarmee wij gewoon alle taken kunnen uitvoeren. Dus er is niet echt een tekort,” legt Zwartkruis uit. “Sport is zeker een van de prioriteiten in Ede.”

Discussieer mee Is het goed dat er een nieuwe topsporthal in Ede komt?