sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

"We hopen op een positieve manier door te ontwikkelen"

“Het is essentieel om te netwerken en elkaar te informeren in de zorg. De zorg regelen kun je niet alleen, daar heeft ieder zijn eigen rol in" vertelt sportarts Arjan Kokshoorn. In het Sport  Medisch Centrum Papendal in Arnhem worden regelmatig medische keuringen uitgevoerd om topsporters en ambitieuze recreatieve sporters van advies te voorzien. De hedendaagse APK-keuring van de sporter bestaat niet meer uit diepe kniebuigingen en een bloeddrukmeting. Wetenschappelijk onderzoek komt hier ook steeds meer om de hoek kijken.

Het gebouw van dit landelijk bekende sportcentrum ziet er van buiten uit als een enorme kubus, maar vanbinnen is het een veelzijdig doolhof met eindeloze gangen. Sporters lopen hier in en uit  voor een behandeling, keuring of advies. Voor iedere tak van sport bestaat een eigen keuring met elk zijn eigen onderzoeksmethode.

 

De ambitie tot sportarts

Na een rustige tuur in de grijze gang, komt de sportarts aangelopen. In zijn kantoor bevindt zich links een zwart ligbed en rechts zijn bureau. Hij vertelt hoe hij korte tijd heeft voor het interview en kijkt gefocust. Deze sportarts, Arjan Kokshoorn, is nu negen jaar werkzaam op de afdeling sportgeneeskunde van Papendal. Hij is een veelzijdig man, want zijn specialisatie betreft meerdere sporten, zoals: atletiek, wielrennen, hardlopen, volleybal en dansen. “Ik had vroeger al interesse in sport en geneeskunde. In het verleden heb ik zelf ook regelmatig last gehad van blessures en ik denk dat ik destijds veel baat had kunnen hebben bij het advies van een sportarts” vertelt hij overtuigd. De ambitie om sporters te ondersteunen is sindsdien bij hem gegroeid. “Sport is altijd in beweging en daar groei je in mee. Ik vind het daarom nog altijd een fijne wereld om in te werken,” vertelt hij gepassioneerd.

Sportarts Arjan Kokshoorn wil het werk van de sportarts meer bekendheid geven

Arjan Kokshoorn wil meer bekendheid geven aan het werk van een sportarts

@Willeke Havenaar

Deskundigen als Kokshoorn houden zich op diverse fronten bezig met innovatie. Dit doet men door advies op maat te geven aan sporters, de bekendheid van de sportarts vergroten en netwerken te ontwikkelen om kennis over blessurebehandelingen te verbeteren.

Betere zorg

Op het gebied van de zorg valt er volgens Kokshoorn nog wel het één en ander te verbeteren. Zijn ambitie is om bestaande zorgtrajecten te verbeteren voor onder andere chronisch zieken. “De financiën hiervoor zijn nog niet altijd even goed geregeld en daarom kan niet iedereen de juiste zorg ontvangen.” Vanuit de sportgeneeskunde wil men een grotere rol gaan spelen om na te gaan welke lichamelijke belasting deze mensen aankunnen. “Hierbij is het belangrijk dat huisartsen en sportartsen hun kennis delen over de sporter, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten van elkaar.”

De afdeling heeft veel specifieke kennis over blessures en de verschillende behandeltechnieken hierbij. “Ik pleit ervoor dat de functie van een sportarts als behandelaar in Nederland meer bekend wordt”. Daarom is het belangrijk dat mensen kunnen worden doorverwezen naar de juiste zorgprofessionals.” Positief hierbij is dat de behandeling door een sportarts met ingang van 1 januari 2016 wordt vergoed uit de basisverzekering.


Bewegen voor fitheid

Als het onderwerp ‘innovatie’ ter sprake komt kijkt de sportarts nadenkend. “Vandaag de dag willen we kijken waar behoefte aan is in de topsport.” Bij een sportmedisch onderzoek wordt per persoon bekeken wat iemand kan,wat zijn ambitie is en welk doel men zich wil stellen in de sport. Door de uitgebreide keuring, die dagelijks wordt afgenomen, krijgt men meer inzicht in de eigen conditie. “We willen kijken waar de sporters aan willen werken. Het is namelijk bewezen dat je voor optimale fitheid veel moet bewegen” vertelt Kokshoorn met samengevouwen handen.

Hij toont de ruimte waar de keuringen worden uitgevoerd.  In deze kamer, waar allerlei fitnessapparatuur staat opgesteld, is een sporter bezig op de loopband. Geconcentreerd kijkt hij naar de poster van de atletiekbaan, terwijl deskundigen geïnteresseerd zijn verrichtingen volgen.

resultaten meten op de loopband

Het meten van resultaten op de loopband voor de medische keuring

@Willeke Havenaar

apparaten dragen bij aan innovatie in de sport

De apparatuur levert een bijdrage aan innovatie in de sport.

@Willeke Havenaar

“Wanneer sporters mee willen doen aan wedstrijden of evenementen op een bepaald niveau, kunnen zij een licentie aanvragen.” Voor sommige takken van sport is een keuring door de sportbond verplicht. Richtlijnen kunnen wel per land verschillen. “In Italië is een medische keuring verplicht voor het lidmaatschap van een sportvereniging,  in Nederland niet. ”Het vak sportgeneeskunde is een breed specialisme, maar wordt wel steeds uniformer in andere landen. “Internationaal heb ik regelmatig contact met collega’s. Hiermee wissel ik data uit op congressen, maar er blijven verschillen op vakgebied.”


Sport op nummer één

Om zijn kennis up-to-date te houden gaat Kokshoorn ieder jaar naar verschillende symposia. De toepassing van kennis over nieuwe innovaties gaat heel geleidelijk. De gezondheid van de sporter blijft hierbij het belangrijkst vertelt hij nadrukkelijk.  Ik hoor het belang van de zaak in zijn stem. “De sporter moet een basisvertrouwen hebben in ons als hij langskomt. Men hoeft zich niet af te vragen of wij wel de juiste kennis hebben” vertelt hij. “Daarnaast bouwen wij met topsporters ook jarenlang een band op, dus is het voor hen ook vertrouwd.”

 "De sporter moet een basisvertrouwen hebben in ons, op het gebied van innovatie"

Een voorbeeld van zo’n lopend onderzoek wordt uitgevoerd in de motorcrosswereld. “We groeperen en analyseren data van het afgelopen jaar om bepaalde zaken te vergelijken en er zo een sterk product uit te halen.” Om het juiste advies aan een sporter te kunnen geven kan onderzoek een rol spelen. “Daarom is het belangrijk dat er een netwerk van experts is, die zich vooral focust op de juiste wijze van sporten en herstel van blessures bij mensen.”

 

Bovengemiddelde score

In Nederland zijn er 7,5 miljoen mensen, die georganiseerd sporten. Ook zijn er ongeveer 6 miljoen mensen zogenaamde ‘bewegers’. Per jaar zorgt dit voor circa 4,5 miljoen blessures, wat veel kosten met zich meebrengt voor de samenleving.

Het sportcentrum werkt bewust aan een beleid waarbij snelheid en kwaliteit van handelen voorop wordt gesteld. Daarom werkt men nauw samen met het Rijnstate Ziekenhuis, hogescholen, universiteiten, bewegingswetenschappers en het InnoSportLab. “We zijn nu bezig met revalidatietrajecten en het opstellen van behandelprotocollen. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar verschillende herstelmethodes van een gescheurde kruisband of heupklachten, zodat we die wetenschappelijk kunnen toetsen en verbeteren.”

Om meer bekendheid te geven aan het werk van een sportarts, wordt er landelijk veel reclame gemaakt bij sportverenigingen. Het Sport Medisch Centrum organiseert regelmatig verschillende symposia, zowel voor sporters als professionals. Wanneer er nieuwe onderzoeksresultaten zijn, wordt dit ook zo snel mogelijk besproken met huisartsen en fysiotherapeuten. “We scoren bovengemiddeld op het gebied van innovatie en onderzoek. Zo hopen we ook de zorg in de toekomst te kunnen blijven garanderen", vertelt Kokshoorn overtuigd. Hij geeft nog een laatste bevestigende blik, waarna hij de kamer verlaat.

Hoe denk jij dat een sportarts jou kan helpen bij lichamelijke klachten door sporten? laat het me weten!

Volg ons dossier via Twitter @NieuwsVallei en Facebook of e-mail naar redactie@nieuwsvallei.nl en laat ons jouw ideeën horen.