sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Wees niet te kritisch op moslims

Na de aanslagen door moslimextremisten heeft de islam een flinke deuk opgelopen. "Het zijn ook altijd die moslims, het probleem ligt bij de islam zelf," is een veel gehoord verwijt. De realiteit is dat vele moslims dit geweld echter duidelijk afwijzen en een nieuwe aanslag met lede ogen moeten aanzien.

De afgelopen weken was ik met twee redactieleden twee maal te gast bij een Turkse moskee in Barneveld, het centrum van de zogenaamde Bijbelgordel. De hartelijke ontvangst in het islamitische bedehuis zorgde voor een veilige sfeer. 

Ik voelde me echter niet thuis in deze gemeenschap. De westerse cultuur staat immers haaks op deze van de islam. Wel was het interessant om te zien hoe vele Turken zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. 

Omwonenden geven aan geen last te hebben van de Ulumoskee in Barneveld-Zuid. De gelovigen bidden, drinken samen wat Turkse thee, en gaan dan weer huiswaarts. Sommigen blijven buiten nog even zitten en roken een sigaretje. 

Tijdens de gebedsdiensten wordt heus niet opgeroepen om de ongelovige medemens te haten. Nee, vooral tijdens de ramadan ligt de nadruk op het doen van goede werken. 

De gemeenschap van de Ulumoskee, bestaande uit gematigde moslims, zal nooit de hofleverancier van het kalifaat worden. Tot het radicaliseren acht ik geen enkele gelovige van deze gemeenschap in staat. Ook al zou hij in staat zijn, hij zou het niet eens willen. 

Door het organiseren van braderieën probeert deze gemeenschap zich te verbinden met Barnevelders van verschillend pluimage: christenen, atheïsten of welke geloofsovertuiging dan ook. Het is mogelijk om een rondleiding in de moskee te krijgen, maar vooral om te verbinden. Want dat is wat de gelovigen van de Ulumoskee proberen te bereiken. 

 https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1qZNu2k94p7kDg3jxooMcn-0GGcQ