sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Met De Deur in huis vallen

Door een onvoorziene wending begeven wij ons dit keer niet in Veenendaal, maar in Ede. Evangeliegemeente de Deur organiseerde normaal hun Bijbelstudie in een buurthuis SamSam, maar niet deze keer. Daar staan wij dan, op de d’Hondecoeterstraat, voor een netjes rijtjeshuis in een burgerlijke buurt. Na enig aarzelen of wij wel de juiste locatie hebben, bellen wij aan. Er wordt opengedaan door een vriendelijke blonde vrouw, die ons met een glimlach ontvangt. “Wat leuk dat jullie er zijn! Kom binnen!”

Evangeliegemeente De Deur. Zoals op hun site staat beschreven: “Evangeliegemeente De Deur is een onderdeel van de Christian Fellowship Ministries (CFM), een samenwerkingsverband van meer dan tweeduizend kerken. Ze geloven in de levende God en de Drie-eenheid die bestaat uit Vader, Zoon en Heilige Geest . Ook is Hij Almachtig, zonder begin of eind. Volgens De Deur heeft God de aarde in zes dagen geschapen door Zijn Woord. Niets zou zijn ontstaan zonder Hem.”

Zo geloven ze ook dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van de levende God is. Hij zou zijn
geboren uit een maagd en leefde als mens onder ons: “Hij stierf aan een kruis voor de vergeving van onze zonden en de genezing van ons lichaam. Hij is op de derde dag uit de dood opgestaan en is naar de hemel
opgevaren. Hij zal spoedig terug komen op aarde om als Koning te heersen.’


Op pad

Bij De Deur geloven ze dat iedereen het eeuwige leven ontvangt, mits zij in Jezus Christus geloven en hun zonden belijden. Toen wij dit hoorden, kwamen er vragen in ons op.  Zou het niet wat overdreven zijn? Moeten we ons op een bepaalde manier kleden? Vinden ze het niet heel erg apart dat wij iets anders geloven? Wij besloten de vragen voorlopig even voor ons te houden. Het leek ons goed om eerst te observeren, kijken hoe de mensen zich opstellen met twee nieuwsgierige journalistiekstudenten op hun nek.

 

'Er werd gebeden om iemand te laten bekeren tot het geloof'

 

Toen we binnenkwamen werden we hartelijk ontvangen door de aanwezigen. Ze waren nieuwgierig waarvoor en waarom wij kwamen, maar vooral erg vriendelijk. Het begon met een gebed waarbij van tevoren aan ons gevraagd werd of we voor een speciaal doel of persoon wilden bidden. Het opmerkelijke was dat er gebeden werd om iemand te laten bekeren tot het geloof.

Voor Iris was dit erg apart, omdat zij altijd denk dat je zelf mag weten wat je gelooft en geen op- of aanmerkingen moet hebben op iemand anders. “Je kunt er over praten, maar discussiëren is een ander verhaal. Het was heel ‘aardig’ dan ze dat deden, maar ik hoop niet dat er elke dag aan die persoon gevraagd wordt wanneer ze zich nou eindelijk bekeert.”

Verrassing na verrassing

Het mooie was dat ons een Bijbel werd aangeboden als we mee wilden lezen. Alle Bijbelteksten werden hardop voorgelezen en de personen werden er ook echt bij betrokken. Natuurlijk was er een soort ‘leider’ maar je had niet het gevoel dat het een predikant was. Arnoud (de ‘leider’) probeerde alles zo makkelijk mogelijk uit te leggen of te verantwoorden als er vragen gesteld werden. Een ander tafereel dan een dienst in de Katholieke kerk waar Iris mee was grootgebracht.

 

'Het was geen predikant'

 

De aanwezigen stelden tussendoor kritische vragen over de stof. Dit is in strijd met het idee van grote volgzaamheid die wij hadden over de gemeente. De individualiteit en scherpe opmerkingen verbaasde ons, maar het was wel een blije verrassing.

Ze geloven erg in naastenliefde en daar kon Loïs persoonlijk wel achter staan. Dit is iets wat zij ook erg belangrijk vindt en probeert uit te dragen. Daarnaast geloven ze niet in evangeliseren om zelf ‘hemelpunten’ te verdienen, wat bijzonder is voor een organisatie die zoveel nadruk legt op evangeliseren.

Agree to disagree

Wanneer er mensen met verschillende standpunten in één kamertje met elkaar zitten is het onvermijdelijk dat dingen soms botsen. Iris is van huis uit katholiek en Loïs is al jaren niet meer naar een ‘echte’ kerk geweest, maar gaat wel naar een interkerkelijke gemeenschap. Het paste niet helemaal in het straatje van De Deur en onze ‘foutjes’ werden indirect genoemd in het afsluitende gebed, met een oproep tot berouw en bekering. Hoe goed zij het ook bedoelen, dit kan natuurlijk niet bij iedereen in goede aarde vallen.

 

'Foutjes werden benoemd tijdens het afsluitende gebed'

 

Ook wij waren er een beetje verdwaasd van. Wij gingen weg met dubbele gevoelens. Dit waren aardige mensen die ons hartelijk ontvingen en uiteraard het beste met ons voorhebben. Zij hebben alleen een compleet andere blik op wat goed en slecht is dan wij. In dat geval kan je soms het beste deze Engelse zin toepassen: “Let’s agree to disagree.” Laten wij het eens zijn, dat wij het niet met elkaar eens zijn.

 

Geschreven door Loïs Franx en Iris van Dijk

Bron: Wikipedia en De Deur

 

Nog nieuwsgieriger geworden naar 'Franse Gat? Klik dan hier voor het volledige dossier!

Klik op de verschillende punten van de kaart en bekijk alle artikelen!

Discussieer mee Wat voor religie heeft u?