sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

“Ik vind het allemaal prima, zolang je maar geen hoofddoek gaat dragen” DEEL 2

Een week geleden kon jehet verhaal van Iboyca van Oslezen, waarin zij vertelde over haar bekering tot de islam. Deze week vertelt ze verder, en heeft ze het over onder andere haar inspiratiebron, de Koran en kamelen.

Een week geleden kon je het verhaal van Iboyca van Os lezen, waarin zij vertelde over haar bekering tot de islam. Deze week vertelt ze verder, en heeft ze het over onder andere haar inspiratiebron, de Koran en kamelen. 

De kat springt van haar schoot en loopt op een drafje naar de keuken waar we haar de brokken uit haar bak horen eten. “Mijn moeder was niet het type om er meer over te willen leren. Ze wilde het beeld dat ze uit de media had verkregen op dat moment behouden. Dus dan wordt het heel moeilijk. Want al was ik het zelf, als ik alleen de informatie uit de media had gehad, had ik ook geen positief beeld gehad van de islam. Daarom is het belangrijk om verder te kijken dan je neus lang is. Maar op het moment dat iemand ook niet wil leren, wordt het nog lastiger. Beetje bij beetje is dat gelukkig toch wel gekomen. Er kwamen voorzichtige vragen. Ik heb altijd tegen haar gezegd: mam, ik weet misschien niet alles, maar ik ben altijd bereid om kennis op te doen zodat ik je vragen kan beantwoorden. En dat vond ze wel prettig.”

“Een aantal maanden verder ben ik toch een hoofddoek gaan dragen. Dat vond ze op dat moment heel moeilijk, ze was toen weer verdrietig. Ik heb haar toen vastgehouden en gezegd: mam, het komt echt goed. Ik ben nog steeds je dochter. Daar gaat ook niets in veranderen. Ze vertelde me ook veel over haar angsten. Ze was bang dat ze me niet meer zou mogen zien als ik bijvoorbeeld zou gaan trouwen, dat ik bij haar weggehouden zou worden, al dat soort negativiteit. Ik heb haar toen gezegd dat ze me altijd kon blijven zien. Ook heb ik haar duidelijk gemaakt wat een hoge positie zij als moeder binnen de islam heeft. Moslim of geen moslim.”

 

"Nu zijn we bijna tweeëneenhalf jaar verder en zegt mijn moeder een veel lievere dochter terug te hebben die haar met veel respect behandeld. Dat vind ik een prachtig compliment."

 

 “Willen jullie nog thee? En neem wat te eten. Ik pak wel even een schoteltje. Het staat er niet voor niets!”

 

Koran

“Ik vertelde dat ik de Koran vrij hard op mij overkwam toen ik het voor het eerst las. Dit vind ik nu niet meer, omdat ik nu de duidelijkheid zie van de islam. Ik doe nu ook een studie die gegeven wordt in VU, Koran van Kaft tot Kaft. Daarin wordt de Koran door middel van Tafsir uitgelegd. Tafsir houdt even simpel gezegd in dat verzen in de Koran worden uitgelegd door geleerden die o.a. de Koran bestuderen."

“Koran verzen (ayat) zijn vaak geopenbaard als reactie op een bepaalde situatie. Indien je niets weet van de situatie of de mensen van toen, kan je als je de Koran voor het eerst leest vaak moeilijk begrijpen wat er nou precies bedoeld wordt. Daarom werd mij destijds ook aangeraden te beginnen met het lezen van een biografie van een biografie van de profeet Mohammed ("vrede zij met hem"). Hierdoor krijg je een globaal beeld van de mensen in de tijd van de openbaring."

“Ik wil daar direct met nadruk aan toevoegen dat ondanks dat een vers of hoofdstuk toentertijd werd geopenbaard, dat niet inhoud dat deze vandaag de dag niet meer van toepassing is. Wat je nu veel hoort is dat mensen roepen: de Koran is van eeuwen geleden, dat is vandaag de dag helemaal niet meer van toepassing. Maar wanneer je de Koran begrijpend gaat lezen, kom je tot de ontdekking dat deze te midden van een handelsvolk is geopenbaard. Het was een tijd waarin geld en aanzien erg belangrijk was en waar bijvoorbeeld oplichterij en geweld hoogtij vierden. En dat zie je vandaag de dag echt nog terug.”

"En dat was vroeger net zo. De buurman toen had dan misschien twee kamelen. Nou, dan moest ik er drie hebben."

“Op elke situatie zijn er of verzen gekomen of heeft de profeet Mohammed (“vrede zij met hem”) duidelijk gemaakt hoe je je in zo’n situatie als moslim dient te gedragen. Dit is globaal gezegd zijn sunnah die wij dienen te volgen. Dat de Koran dus niet meer van toepassing zou zijn, is niet aan de orde, want de algemene situatie van de mens is niet veranderd. We rijden allemaal in auto’s in plaats van op kamelen, maar de situatie is nog steeds hetzelfde. We willen allemaal dat onze auto duurder is dan die van de buren bijvoorbeeld. Of dat ‘ie net zo mooi is op z’n minst.”

“En dat was vroeger net zo. De buurman toen had dan misschien twee kamelen. Nou, dan moest ik er drie hebben. Dat soort dingen." zegt Iboyca lachend. "Daar wordt op gereageerd met een vers. En daarom is het zo belangrijk om, helemaal als bekeerling, maar ook als ieder andere moslim, je te gaan verdiepen in je geloof. En niet alleen in de Koran maar ook in de sunnah van de profeet Mohammed ("vrede zij met hem"). Kennis opdoen is hoe dan ook verplicht voor iedere moslim."

“Daarom ben ik ook de studie gaan doen. Ik wilde me er meer verdiepen. Als ik nu de Koran open sla, kan ik er al zoveel meer uit halen. En nu, als ik dezelfde verzen lees, vind ik het niet hard meer. Het is duidelijk en tegelijkertijd overweldigend mooi.”

“Willen jullie nog thee? En neem wat te eten. Ik pak wel even een schoteltje. Het staat er niet voor niets!”

 

Rondleiding

"Ik kan jullie wel even meenemen naar mijn kamer? Daar heb ik een schema hangen waarop ik bijhoud wat ik wanneer bestudeer in de Koran. Ik heb boven een Koran en een Koran vertaling staan." Iboyca opent de deur naar de hal. Ze loopt de trap op en opent de deur naar de kamer gelijk rechts. Er staat een kast, een netjes opgemaakt bed met een kleurrijk dekbedovertrek, een grote spiegel, en een kastje met luchtjes, sieraden en bovenop het kastje twee gebedsmatjes en twee Korans: een Nederlandse vertaling en een originele. Bovenop de matjes ligt een tasbih, een soort ketting. Aan de muur hangt een whiteboard met aantekeningen. 

 

 "Aan de muur hangt een whiteboard met aantekeningen."

 

"Er staat een netjes opgemaakt bed met een kleurrijk dekbedovertrek"

 

 

"Bovenop het kastje twee gebedsmatjes en twee Korans: een Nederlandse vertaling en een originele." 

 

 

 

Rust

“Het bekeren heeft voor mij zo’n impact gehad, op mij en ook op mijn omgeving. Ik voel me nu zo veel rustiger en prettig. Misschien wel omdat ik nu een bepaald doel heb, je weet waarvoor je geschapen bent. Moslims geloven dat je leven geschreven staat. Wat er ook gebeurd, je vertrouwt op Allah. Dat geeft me zoveel rust. In de naar het Nederlands vertaalde Koran staat: Waarlijk, met de moeilijke tijden komen er gemakkelijke tijden. En dit is ook hoe ik het tot nu toe ervaren heb. Ik voel me er echt prettig bij.”

"Een aantal inspirerende zaken uit de islam voor mij zijn het verrichten van goede daden, jezelf beschikbaar en behulpzaam opstellen voor de mensen om je heen en bijvoorbeeld het respecteren van je ouders. Het heeft op alles zo’n positieve invloed. Dat is voor mij een grote factor geweest. Dat ik nu weet dat alles wat er gebeurt de wil is van Allah, is voor mij heel belangrijk. Er is één duidelijke weg naar de juiste bestemming."