sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Kleopasgemeente: jong, maar volwassen

De meeste niet-gelovige mensen hebben een bepaald beeld van een kerk en de bijbehorende kerkdienst. Het gros van de mensen denkt dan aan een oud gebouw, en een saaie dominee. Een goed moment om de gemiste nachtrust in te halen. Wat dat betreft voldoet de, al 25 jaar bestaande, Kleopasgemeente totaal niet aan het stereotype beeld van een kerk.

De meeste niet-gelovige mensen hebben een bepaald beeld van een kerk en de bijbehorende kerkdienst. Het gros van de mensen denkt dan aan een oud gebouw, en een saaie dominee. Een goed moment om de gemiste nachtrust in te halen. Wat dat betreft voldoet de, al 25 jaar bestaande, Kleopasgemeente totaal niet aan het stereotype beeld van een kerk.

 In de wijk Rietkampen wonen veel jonge gezinnen en dat is ook terug te zien aan de samenstelling van het aantal mensen dat op zondagochtend- en middag de kerk bezoekt. “De mensen in de kerk zijn heel divers, we zijn gastvrij en er heerst een vriendelijke sfeer. We zijn echt een open gemeente”, aldus Nico van den Houten (46), dominee van de Kleopasgemeente. “We staan zo dicht mogelijk bij God, maar we zijn wel eigentijds.” Zo zijn de kerkdiensten altijd terug te luisteren via internet. Een ander voorbeeld is dat met behulp van iDEAL giften overgemaakt kunnen worden aan de diaconie. Ook is de kerk zeer interactief. Tijdens de zondagsdienst betrekt de dominee bijvoorbeeld ook de kinderen erbij.

 

                                             Nico van den Houten - dominee Kleopasgemeente

Pinksteren

Tijdens de Pinksterdienst mochten de aanwezige kinderen naar voren komen en ging de dominee met hen in gesprek over Pinksteren. Ook de 25-jarigen werden naar voren geroepen ter illustratie van wat 25 jaar nou eigenlijk is. Daarnaast zijn er vele activiteiten buiten de kerkdiensten om, ook voor jongeren. “Op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond worden er activiteiten georganiseerd voor verschillende leeftijdsgroepen. Dat vinden we belangrijk. Zo kunnen we de saamhorigheid bevorderen. Een onderdeel hiervan is onder andere Bijbelstudie.”

“Basisvertrouwen is heel belangrijk bij de Kleopas. Je hoeft het nooit alleen te doen”

Basisvertrouwen

Arno Codee (42) is bouwkundig adviseur en daarnaast ouderling (lid van de kerkenraad) van de Kleopasgemeente. Sinds 2000 is hij lid van de gemeente. “Deze gemeente sluit aan bij hoe ik het geloof beleef. Er wordt naar iedereen geluisterd.” Else Vonk (37) beaamt dat. “Basisvertrouwen is heel belangrijk bij de Kleopas. Je hoeft het nooit alleen te doen.” Else is tien jaar geleden in Rietkampen komen wonen. Daarvoor was zij ook aangesloten bij de Hervormde Kerk. Naast dat ze de idealen van deze kerk deelt vindt ze het ook fijn om lid te zijn van een kerk die in de buurt is voor de kinderen. Wat het geloof voor haar betekent? “Voor mij is het geloof de manier waarop ik in het leven sta en het helpt mij bij het maken van keuzes.”

 

 

Feesttent naast het Kerkelijk centrum Emmaüs

 

25 jaar Kleopasgemeente

De Kleopasgemeente is tegelijkertijd ontstaan met de wijk Rietkampen in 1991, daarom bestond de kerk in het Pinksterweekend van 13, 14 en 15 mei 25 jaar. Tijd voor een feestje, moet de kerk gedacht hebben. Normaal gesproken vinden de diensten plaats in het kerkelijk centrum Emmaüs, maar gedurende dit weekeinde waren er verschillende activiteiten in en om een grote feesttent naast het kerkgebouw. Vrijdagavond was de aftrap met een reünie van (oud)gemeenteleden. Op zaterdag vonden er verschillende activiteiten plaats voor zowel senioren als kinderen. Ook was er de mogelijkheid om gezamenlijk te dineren. Zondag begon
de dag, zoals gewoonlijk, met een kerkdienst. Daaraan aansluitend was er gelegenheid om een kopje koffie te drinken en een gebakje te eten. Om half 1 kon er aangeschoven worden voor de gezamenlijke broodmaaltijd. Tot slot werd de viering afgesloten met een sing-in (een dienst waarin de aanbidding en lofprijzing van God centraal staat).                                 

“Ik zie af en toe mensen op hun horloge kijken, maar dat hoeft helemaal niet, want we hebben alle tijd”

Op eigen benen staan

Normaal gesproken begint de eerste dienst op zondag om 9.00 uur, maar zondag 14 mei
begon deze om 10.00 uur. De dienst startte met het gezamenlijk zingen van drie verschillende liederen. Hierna sprak een lid van de kerkenraad een welkomstwoord. De dienst stond zowel in het teken van het 25-jarig bestaan, als in het teken van Pinksteren.

“Ik zie af en toe mensen op hun horloge kijken, maar dat hoeft helemaal niet, want we hebben alle tijd,” grapt de dominee. De preek die daarop volgde was vooral een terugblik op de afgelopen 25 jaar. Van den Houten benadrukte hoe volwassen en verantwoordelijk de gemeente is geworden. “We kunnen nu op eigen benen staan. Daarnaast moeten we ook oppassen dat we niet zelfgenoegzaam worden.”

leden van de Kleopasgemeente

Veel mensen alleen in naam lid

Op papier heeft de Kleopasgemeente 1650 leden. Echter zitten er iedere zondag tijdens
een dienst slechts 300 in de kerk. “Veel mensen zijn alleen in naam lid”, verklaart dominee
van den Houten. De eerste dienst op zondag begint om 9.00 uur en duurt ongeveer vijf
kwartier. De tweede dienst vindt plaats om 17.00 uur. Opvallend is dat op dat tijdstip
meer jongeren naar de kerk komen. Bij de kerk zijn veelal mensen van Nederlandse
afkomst aangesloten, maar ook een paar mensen van Indonesische afkomst hebben de
kerk weten te vinden.
‘’We zijn blij met wat we tot dusver hebben bereikt, en we kijken met veel vertrouwen naar wat de toekomst ons brengt.”