sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Fluisteren en zingen in de Sionkerk op zondag

Wanneer er aan een Gereformeerde Gemeente wordt gedacht, denken veel mensen aan een ‘strenge’ kerk. Een geloof waar volgens de vooroordelen veel niet mag, de mensen stug en stijf zijn en waar de preken ellenlang duren. Ook in Scherpenzeel bestaat een gemeente die bij de Gereformeerde Gemeenten hoort, de Sionkerk. Wij van Nieuwsvallei gingen bij deze, voor veel mensen, vreemde religieuze stroming op bezoek. Wat klopt er van de vooroordelen?

Wanneer er aan een Gereformeerde Gemeente wordt gedacht, denken veel mensen aan een ‘strenge’ kerk. Een geloof waar volgens de vooroordelen veel niet mag, de mensen stug en stijf zijn en waar de preken ellenlang duren. Ook in Scherpenzeel bestaat een gemeente die bij de Gereformeerde Gemeenten hoort, de Sionkerk. Wij van Nieuwsvallei gingen bij deze, voor  veel mensen, vreemde religieuze stroming op bezoek. Wat klopt er van de vooroordelen?

Rust en ontzag

De kerk staat aan de rand van het dorp. Wanneer je er aankomt zie je een groot, rijzige vesting staan.  Met daarachter een grote parkeerplaats. Dit is allemaal ook wel nodig, de Sion kerk bestaat namelijk uit 2000 leden. Rust en ontzag is wat centraal staat bij deze samenkomst. Iedereen komt dus zonder te praten de kerk binnen en zoekt in alle rust zijn vaste plekje. Al ver voor de dienst begint is bijna iedereen er al.  Wanneer er wel wat gezegd wordt, doet men dit fluisterend. Bijna alle aanwezige mannen lopen in een net pak rond. Alle vrouwen dragen een hoedje.

Respect en gezag

Dan begint de dienst. Een delegatie van mannen in zwarte pakken komt de kerk binnenlopen; de kerkenraad en de dominee. Het gebed begint. Een deel van de kerk staat op. Wat opvalt is dat bij lange na niet iedereen opstaat, het zijn voornamelijk de mannen. Het gebed staat, net als bij de rest van de dienst, in het teken van ontzag en afhankelijkheid van God. Er wordt met enorm veel respect voor en over God gesproken.  De dominee bidt voor alles en nog wat. Voor de ‘zondige wereld’, voor Gods genade en ook in het specifiek voor SGP politici die van Nederland nog een goed Christelijk land proberen te maken. In het gebed komen er nog de nodige Bijbelteksten voorbij. Zo wordt het nogal een lang geheel. Na ongeveer een kwartier bidden is het gebed afgerond.

De liederen die worden gezongen, zijn louter oude psalmen en gezangen, begeleidt door een orgel. De gemeenteleden zingen op hele noten, dit zorgt voor een een langzame aanbidding. Na elk gezongen regel volgt er een paar seconden rust. Het tempo ligt dus een paar stappen lager dan een gemiddeld mens gewend is. Misschien doen ze dit omdat de mensen dan beter beseffen wat zij zingen en de tekst goed tot hen doordringt.

Donderpreek

Ook is er natuurlijk een preek aanwezig in deze dienst. Zal dit dan de gevreesde lange donderpreek zijn? Het gaat er in de preek over dat de gemeenteleden ‘vreemdelingen’ zijn op de aarde. Dit betekent dat de mensen anders zijn of horen te zijn dan niet-christenen. Dit betekent niet dat ze zich direct beter mogen voelen omdat ze anders zijn. Want ook in de preek is er weer veel nadruk op de zonden die men doet en hoe zondig de mensen wel niet zijn. Alleen Gods genade kan je daar van redden. Zelf kan je helemaal niets. Toch roept de dominee op om  je wel  staande te houden in deze zondige wereld en juist volgens Gods wet te leven.  Zo’n beetje alles beargumenteerdt hij met lange passages uit de bijbel. Dit met duur en opgezwollen taal. Veel oud-Nederlandsche woorden worden er gebruikt. Dit zorgt ervoor dat het soms moeilijk is om je hoofd er bij te houden.

Nadat de zegen over de kerk is uitgesproken, is de dienst afgelopen. Iedereen verlaat de dienst zoals men ook kwam: in stilte. Rij voor rij verlaat men het gebouw. Ook bij de parkeerplaats praat iedereen nog steeds weinig of fluisterend. Een immense stoet van auto’s verlaat de parkeerplaats om ieder weer zijn eigen leventje te gaan leiden met de woorden die zij vandaag geleerd hebben.

Wij van Nieuwsvallei kunnen de vooroordelen die er over deze kerk zijn begrijpen. Er was inderdaad een lange preek, ook was er veel stilte en werden we niet echt welkom geheten. Maar we begrijpen ook dat er mensen zijn die op deze manier door middel van rust en stilte God willen ontmoeten.

Gereformeerde Gemeenten

De Gereformeerde Gemeenten bestaat sinds het jaar 1907 in Nederland. Door de afscheiding van verschillende kerken in 1834 door Hendrik de Cock voelden velen zich niet meer thuis in de kerken waar ze zaten. Volgens de mensen kreeg het verlichtingsdenken te veel plaats in de kerk. Ook verdween de Schriftuurlijk-bevindelijke waarheid te veel. Hier door ontstonden twee nieuwe stromingen die uiteindelijk in 1907 samengingen als Gereformeerde Gemeenten. Landelijk heeft deze kerk ongeveer 107.000 leden. De Sion kerk heeft 1971 leden en bestaat sinds het jaar 1921. De belangrijkste geschriften van deze gemeenten zijn de Drie formulieren van enigheid, de Dordtse Leerregels, de Heidelbergse Catechismus en de Nederlands Geloofsbelijdenis.

 

 De crossmediale kaart van Scherpenzeel