sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

De Reformatie leeft in de Sint-Joriskerk

Twee studenten journalistiek van de Christelijke Hogeschool Ede lopen op dinsdag 19 juni de Sint-Joriskerk in Amersfoort binnen. Ondanks wat de naam van hun school suggereert, zijn de twee studenten redelijk onbekend met het Christelijk geloof. Zeker met de vorm die hier beoefend wordt.

De Sint-Joriskerk in Amersfoort is niet de meest opvallende kerk in het centrum van de stad. Deze eer gaat uit naar de Onze Lieve Vrouwekerk, waarvan de toren boven de staat uitsteekt en meteen het oog vangt. Dit juist terwijl de Sint-Joris veel meer te bieden heeft dan zijn tegenhanger. Hoewel de kerk op het eerste gezicht overschaduwd wordt door zijn groter ogende buurman, is het de Sint-Joris die, met zijn 1500 zitplaatsen, daadwerkelijk de grootste kerk in de stad is.

De kerk staat sinds de middeleeuwen in Amersfoort, waar deze de ruimte heeft gehad om te groeien. Pas in 1534 nam de kerk zijn huidige vorm aan. Enkele jaren later werd de kerk getroffen door de beeldenstorm die door de Nederlanden raasde. Totdat de kerk in 1579 in protestantse handen viel. ‘’Wat een mooie, oude kerk is dit toch.’’ merkt een bezoeker op.

Deze geschiedenis lijkt een punt van trots te zijn voor deze gemeente. De Sint-Joriskerk ademt geschiedenis. Van de 16e-eeuwse muurtekeningen, tot aan de brokstukken van beelden die tijdens de beeldenstorm gesloopt zijn en nog steeds in de kerk bewaard worden. De kerk houdt zelfs al sinds 1579 een lijst bij van de personen die het spreekgestoelte bezetten.

Hoewel de kerkgemeente lid is van de Protestantse Kerk Nederland, heeft deze toch een eigen kleur. De gemeente rekent zich ook tot de Gereformeerde Bond en probeert zich te onderscheiden van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Dit gebeurt door middel van wat de kerk de ‘’drie Sola’s van de Reformatie’’ noemt: ‘’Alleen de schrift, alleen de genade, alleen het geloof.’’ Hoewel de bijbel als het woord van God het middelpunt van de leer is, focust de kerk ook op belijdenisgeschriften uit de tijd van de reformatie. Ook citeert de kerk drie verschillende geloofsbelijdenissen. Namelijk de Apostolische Geloofsbelijdenis, De Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van Athanasius. Deze belijdenissen stammen uit de vroege jaren van het Christendom en zijn voor veel Christelijke kerken, zowel katholiek als protestants, een basis voor hun geloof. Volgens de gemeente is de Bijbel ‘’100% werk van mensen en 100% geïnspireerd door God: God is de Auteur.’’ Met het letterlijk nemen van de Bijbel is de Sint-Joris toch best een ouderwetse kerk.

Iedere zondag komt de gemeente tweemaal samen voor een dienst, maar dat is niet alles. In de zomer is de kerk bijna iedere dag open voor de nieuwsgierige bezoeker. Vanaf de maand juli wordt er zelfs iedere dinsdagavond een orgelorkest georganiseerd. Verder staat de kerk in deze tijd vol met kunstexposities. Nu was er een tentoonstelling over joodse kunst, wat wel betekend dat de gemeente niet schuw is voor andere religies, ondanks zijn ouderwets ogende imago.

Omdat de kerk protestants is kent deze de twee vaste sacramenten die bij deze tak van het Christendom horen. Namelijk de doop en het avondmaal. Volgens de kerk zijn deze sacramenten door Christus ingesteld en worden ze gedaan om ‘’Gods openbaring, en ons geloof daarin, te versterken.’’ In het vieren van feestdagen is de kerk heel gewoon. Hierbij volgens ze simpelweg de kalender van het kerkelijk jaar.

Twee dames zitten aan een tafel om bezoekers van de kerk welkom te heten. Als ware poortwachters spreken ze iedereen die de kerk betreedt aan en vertellen ze over de geschiedenis van de kerk en de gemeente. Zo wijzen ze onder andere op de een smal trappetje dat naar een kamer leidt waar in de 16e- en 17e-eeuwen het chirurgijnsgilde samenkwam. Hiermee positioneerde de kerk zich als een bakermat voor de wetenschappen in het Amersfoort tijdens de vroege jaren van de Nederlandse Republiek. Het promoten van de wetenschap is niet iets wat je van een gereformeerde kerk zou verwachten.

In tegenstelling tot andere religies in Nederland, zoals de katholieke kerk of het jodendom, kent de protestantse kerk als sinds de Opstand tegen het Spaanse Rijk in de 16e-eeuw een bevoorrechte positie in Nederland. Pas relatief recent zijn andere religies gelijkgetrokken met het protestantse geloof.

Al met al is de Sint-Joris een interessante gemeente met een grote hoeveelheid geschiedenis. De gemeente heeft een duidelijke visie, die vaak strenger is dan bij andere protestante gemeenten. Aan de andere kant is de gemeente ook niet zo streng als de oudgereformeerde kerk. Er is duidelijk sprake van een eigen kleur.