sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

De moslimgemeenschap groeit met grote getalen

De moslimgemeenschap in Arnhem is enorm gegroeid, hierdoor is de huidige moskee Al Fath te klein. Doordat de opkomst zo hoog is, wordt er nu gekeken naar de bouw van een nieuwe moskee. Dit nieuwe gebouw moet dus groot genoeg zijn en ook representatief voor Arnhem.

De groei van de moslimgemeenschap komt niet uit de lucht gevallen. Naast de moslims van Marokkaanse afkomst wordt de moskee ook bezocht door veel meer mensen. Man en vrouw, jong en oud, moslim en niet-moslim van allerlei nationaliteiten bezoeken met regelmaat de moskee. In Arnhem wonen ongeveer 155.700 mensen, waarvan ongeveer 3500 van Marokkaanse afkomst en 8350 van Turkse afkomst is. Dat wil niet zeggen dat zij allemaal aanhangers zijn van de Islam, wel is een groot gedeelte hiervan volger van de Islam. Zoals hierboven al benoemd, zijn het niet alleen mensen van Marokkaanse en Turkse afkomst, ook inwoners met een Nederlandse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst sluiten zich steeds vaker aan bij deze religieuze gemeenschap. Als laatste is er ook nog een groep allochtonen die zich aansluiten bij deze gemeenschap. Dit alles verklaard de gigantische groei van de moslimgemeenschap in Arnhem. Niet alleen bronnen wijzen erop dat moskee Al Fath aan het groeien is. Ook Samar, een vrouw uit moskee Al Fath die wij gesproken hebben, geeft aan dat de moskee flink aan het groeien is. ‘’Er komen ook steeds meer Nederlandse meisjes zich aanmelden bij de moskee. Dit zorgt voor veel diversiteit en drukte. Dit vind ik erg leuk!’’

Dat de moskee zo goed bezocht wordt, komt ook door de activiteiten. Moskee Al Fath heeft verschillende activiteiten op educatief, sociaal-cultureel en maatschappelijk gebied. Zo organiseren ze onder andere wekelijkse godsdienstlessen, koranlessen en Arabische lessen, maandelijks lezingen, korte cursussen en opleidingen op educatief gebied. Op sociaal-cultureel gebied worden excursies zoals het bezoeken van sport- leeractiviteiten, pretparken en musea, en activiteiten waar het doel is om in dialoog te gaan met andersdenkenden en buurtbewoners georganiseerd en natuurlijk worden ook de feestdagen gevierd. Op maatschappelijk gebied werkt de moskee mee met de gemeente en verschillende organisaties aan voorlichtingsbijeenkomsten, themabijeenkomsten en dialogen. De moskee werkt nauw samen met de gemeente Arnhem met als doel om bij te dragen aan een goede relatie met de buurtbewoners/Arnhemmers en de verbetering van het leefklimaat in Arnhem.
 

‘’Er komen ook steeds meer Nederlandse meisjes zich aanmelden bij de moskee. Dit zorgt voor veel diversiteit en drukte. Dit vind ik erg leuk!’’


De moskee bevindt zich midden in een woonwijk en hierdoor veroorzaken ze veel parkeer- en geluidsoverlast. Tijdens de Ramadan is dit het grootste probleem voor de wijkbewoners en moskeebezoekers. De moslims bidden gedurende deze maand vaker, om de geloofsovertuiging te doen toenemen (Wikipedia, 2018). Dit zorgt voor meer overlast.  Als gevolg hiervan zijn zij een aantal jaren geleden noodgedwongen op zoek gegaan naar een nieuwe locatie voor de bouw van een nieuwe moskee. Gezien de opkomst zeer hoog is, worden zij genoodzaakt om een moskee te gaan bouwen. Zij zijn op het moment in gesprek met de gemeente en architect om grond te kopen en een moskee te bouwen dat representatief is voor de stad Arnhem. Dat er een moskee gebouwd moet worden die representatief is voor Arnhem, komt niet alleen door de nauwe samenwerking tussen de gemeente en de moskee, maar ook door de doelen die ze willen verwezenlijken. Hierover heeft u in de vorige alinea kunnen lezen. 


 

Als gevolg hiervan zijn zij een aantal jaren geleden noodgedwongen op zoek gegaan naar een nieuwe locatie voor de bouw van een nieuwe moskee.
Moskee Al Fath heeft behalve een gebedsruimte voor zowel vrouwen als mannen ook andere ruimtes nodig. Ze willen hun visie en missie bereiken door te gaan investeren in een nieuw gebouw met nieuwe en grootsere activiteiten die niet alleen de moslimgemeenschap en Arnhemmers bereiken. Ze willen zich nu namelijk bezighouden met mensen door het gehele land. Het bouwen van een moskee heeft ook als doel om niet alleen de identiteit van de moslim te versterken, maar ook die van Arnhem. Het concept wordt op zo’n manier benaderd dat het ten goede komt van Arnhem en bijdraagt aan haar duurzame, transparante en groene karakter.

Als gevolg hiervan zijn zij een aantal jaren geleden noodgedwongen op zoek gegaan naar een nieuwe locatie voor de bouw van een nieuwe moskee.

De activiteiten zijn niet alleen bedoeld voor de eigen gemeenschap, maar vooral om bruggen te slaan naar de rest van de maatschappij. De vereniging gaat een pallet aan activiteiten aanbieden voor mannen/vrouwen, jongeren/ouderen en kinderen/volwassenen, die toegankelijk zijn voor alle inwoners van Arnhem en omgeving. Door te zorgen dat de activiteiten afwisselend zijn en aansluitend bij de actualiteit, proberen ze het aantrekkelijker te maken. “Naarmate de mensen zich herkennen in wat wij organiseren, des te makkelijker zij aan onze activiteiten deelnemen. Dit zal leiden tot meer sociale cohesie en wij initiëren hiermee een ‘samenleving’ in plaats van ‘samenleven’.


Om al deze doelen te verwezenlijken heeft de moskee geld nodig. Ze zijn hierbij afhankelijk van giften, donaties en contributie van leden, giften van andere moskeeën/islamitische instellingen, derden (collecteren) en subsidies & sponsorbijdragen. Verder organiseren ze activiteiten rondom de moskee met als doel geld in te zamelen. Het geld wordt dan onder andere besteed aan de verbouwings- en renovatiekosten, kosten gas, water en elektra, verzekering, kosten activiteiten en overige onvoorzienbare kosten. 

 Het concept wordt op zo’n manier benaderd dat het ten goede komt van Arnhem en bijdraagt aan haar duurzame, transparante en groene karakter.

Er was laatst onrust over een lijst met moskeeën die geld zouden krijgen van fundamentalistische Arabische staten, met andere woorden dat ze geld zouden krijgen van moslimlanden, maar gebleken is dat Arnhem niet op die lijst staat. “Daar ben ik trots op”, aldus burgemeester Marcouch. De moskee is dus vrij van betalingen uit het buitenland en echt alleen afhankelijk van de bovengenoemde bijdragen.