sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

De Molukse kerk in Lunteren

Om meer te weten te komen over de Molukse gemeenschap bezochten wij de Molukse kerk in Lunteren en hebben wij een gesprek gehad met Saartje Lekatompessy-Pattinasarany.

Ontstaan Molukse kerk Lunteren


Sinds 1964 is de Molukse kerk al gevestigd in Lunteren en is er een hechte gemeenschap ontstaan.
Deze kerk is opgericht door de oudere generatie Molukkers die vroeger KNIL-militairen waren.
De kerk gemeenten hebben een tijd gewoond in kampen voordat de gemeente de Molukkers kon opvangen.
Vanaf 1964 zijn er twee Molukse kerken in Lunteren:
de GPM (Geredja Protestan Maluku) de Moluks Evangelische Kerk
de NGPMB - Nood Gemeente Protestants Molukse Belanda
Binnen de Molukse gemeenschap zijn er ook verschillende kerkgenootschappen.
Landelijk gezien zijn er vijf verschillende kerkgenootschappen maar in Lunteren twee.
De NGPMB gemeenschap kerkt in Lunteren samen met de Bethelkerk.
De GPM heeft een eigen kerkgebouw aan de Limburg van Stirumstraat, gevestigd in de Molukse wijk. Vanaf 1996 zit de Molukse kerk op deze locatie, daarvoor zat de gemeenschap 29 jaar in een kerkgebouw aan de Thorbecke straat in Lunteren.


Een hechte gemeenschap

De Molukse kerk is een open en vrije gemeenschap.

Door de verhuizing in 1996 naar de Molukse wijk is de gemeenschap ook wat losser en vrolijker geworden.
Helaas merken mensen in de Molukse kerk ook teruggang in bezoek, zoals in alle andere kerken te merken is. De Molukse kerk wil graag een open kerk zijn voor zowel jongeren als ouderen en is een hechte gemeenschap. De Molukse kerk is een landelijke organisatie met 62 gemeentes en bezit 21 kerkgebouwen. Andere kerken delen het kerkgebouw met andere genootschappen. Dit jaar bestaat de Molukse kerk 65 jaar, wat in november wordt gevierd in Drachten. De Molukse kerk organiseert vaak bijeenkomsten en activiteiten voor haar leden.

Elke week is er een eredienst op zondag, dan komt er een predikant die afhankelijk van de drukte soms twee diensten moet draaien. Op dit moment is er een te kort aan predikanten, dus soms is er een ouderling die preekt. Ook zijn er andere activiteiten in de Molukse kerk zoals, een mannenkoor, een vrouwenkoor, een vrouwenvereniging, een gospelkoor en zondagsschool voor kinderen.

Op maandag is er altijd catechisatie, op dinsdag heeft de gospelgroep repetities, op woensdag is er ook catechisatie en de rest van de week zijn er vergaderingen.
Daarnaast zijn er natuurlijk doopdiensten, trouwdiensten, belijdenisdiensten, troostdiensten en uitvaartdiensten. Troostdiensten is iets wat alleen in de Molukse gemeenschap bestaat, dat is een dienst voor de uitvaartdienst waarin er wordt gecondoleerd en gezongen.

De eredienst op zondag duurt meestal één tot anderhalf uur.
Tijdens deze dienst wordt er tweetalig gepreekt in het Maleis en het Nederlands, zodat jongeren en ouderen de dienst kunnen meemaken. Meestal zijn bij deze diensten 90 mensen of minder aanwezig.
Voor kinderen is er een speciale dienst die een paar keer per jaar terugkeert; de dienst kerk & school, dan wordt er een thema gekozen en dat wordt dan in 5 kerken in Lunteren en er wordt met met kinderen over gepraat.
De Molukse kerk heeft ook leden uit Ede, Bennekom, Wageningen en andere plaatsen uit de regio. Met feestdagen als Pasen, Pinksteren, Hemelvaart en Kerst kerkt de Molukse kerk uit Lunteren samen met die uit Barneveld.

Vrijheid van geloof

De Molukkers vinden vrijheid van geloof erg belangrijk.
Lunteren is een vrij besloten dorp maar als kerk zijnde heeft de Molukse kerk niet het gevoel gediscrimineerd te worden. Saartje Lekatompessy vertelt zelf ook vaak naar de Molukken te gaan om familie te bezoeken en Saartje zegt: ‘’Ik vindt het erg mooi om te zien dat op de Molukken de verschillende religies goed met elkaar omgaan’’.
Op de Molukken zijn de meeste inwoners christen, maar er wonen ook moslims. De verschillende religies gaan op de Molukken in harmonie met elkaar om.
Zo is er een gemeenschap die andere religieuze gemeenschappen helpt.
De moslims helpen met het bouwen van een kerk voor de christenen en de christenen helpen een moskee te bouwen voor moslims.
Het is een belangrijk punt dat een land in evenwicht is, want dat speelt een grote rol in het verschil tussen arm en rijk.
 ''De Molukse kerk vindt het ook belangrijk om als kerk je stem te laten horen, wees tolerant tegen elkaar.
In Nederland is er de vrijheid dus die zouden we juist met elkaar moeten koesteren'', verteld Saartje.
Zoals iedere religieuze gemeenschap heeft de Molukse kerk ook normen en waarden.
De belangrijkste normen en waarden van deze gemeenschap zijn:

Heb respect voor elkaar, gerechtigheid en vrede naar elkaar toe.
Je bent geschapen door de liefde van één god en het is belangrijk dat je er voor elkaar bent en liefde voor elkaar hebt.
Geloven in de Drie-eenheid; God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
De basis daarvan is de vruchten van de geest.

Sri Gerrits (57), ook lid van de Molukse kerk vertelt al vanaf 1983 naar de Molukse kerk te gaan. ‘Iedereen gaat goed met elkaar om en er wordt veel gepraat ook na de diensten. Dan drinken we gezamenlijk koffie en eten hapjes, de sfeer is goed’’.

 

Over de auteur

Hi, Ik ben Laurence Talet, studente Journalistiek aan de CHE. Voor mijn opleiding zal ik hier artikelen plaatsen. Ik heb een eigen Fashion, Beauty & Travel blog op: www.laurencemagaly.com en mijn Instagram is: @laurencemagaly