sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

De avonturen van katholiek Ede

Wanneer de eikenhouten deur krakend opengaat komen we oog in oog te staan met Hans Lucassen, die ons – als was hij een herder – glimlachend zijn huis binnenleidt. Het huis lijkt op vele manieren op zijn eigenaar: het is ferm en georganiseerd, en de persoonlijke leefomgeving is zorgvuldig afgescheiden van het gedeelte dat voor pastorale omstandigheden wordt gebruikt. Het tapijt en de meubels, hoewel ze nog in zeer goede staat zijn, vertonen lichte sporen van slijtage. Dit is een plek die gebouwd is om nog een lange tijd mee te gaan, maar tot nu toe zeker intensief gebruikt is.

Wanneer de eikenhouten deur krakend opengaat komen we oog in oog te staan met Hans Lucassen, die ons – als was hij een herder – glimlachend zijn huis binnenleidt. Het huis lijkt op vele manieren op zijn eigenaar: het is ferm en georganiseerd, en de persoonlijke leefomgeving is zorgvuldig afgescheiden van het gedeelte dat voor pastorale omstandigheden wordt gebruikt. Het tapijt en de meubels, hoewel ze nog in zeer goede staat zijn, vertonen lichte sporen van slijtage. Dit is een plek die gebouwd is om nog een lange tijd mee te gaan, maar tot nu toe zeker intensief gebruikt is.

Hans Lucassen

Een letterlijke stilstand

De heer en meester in dit huis vertoont zijn overeenkomsten met het huis: Een man van middelbare leeftijd, die er tien jaar jonger uitziet dan men hem zou schatten. Hij ziet er kwiek en gezond uit, maar is al wel vergezeld met enkele groeven in zijn gezicht die bij zowel zijn ogen als zijn mondhoeken ontspringen, en een bewogen leven uitdrukken.
In een eerdere fase van zijn leven werkte hij zo’n zestig tot tachtig uur in de week, wat hem echter wel enkele levensjaren gekost heeft. Een decennium geleden was hij genoodzaakt zijn werkuren in te korten omdat zijn hart het niet meer aankon. Nu werkt hij ‘slechts’ veertig uur in de week, waarin hij zich inzet voor de kerk en zijn medemens.

Zo impactvol als de uitvinding van het internet

Neem een duik in je geschiedenisboek en je zult zien dat er heel wat koppen gerold hebben vanwege religieuze strijd.  Het rooms-katholicisme is de oudste en het meest impactvolle geweest voor Nederland. Denk aan de eindeloze onenigheid tussen de protestanten en de katholieken, wat vervolgens leidde tot het achterstellen van de katholieken, de beeldenstorm in 1566 en de vele brandstapels waarvan gelovigen slachtoffer werden. Naast het bloederige verleden en een verleden vol onrecht hebben de katholieken gezorgd voor een verandering die de geschiedenis van Nederland kenmerkt. Wat begon met de schoolstrijd.  Het pleitte voor katholiek onderwijs heeft uiteindelijk gezorgd voor het ontstaan van een katholieke partij. Dit zette een verandering in gang die ook wel de verzuiling genoemd wordt, waarbij er verschillende groepen in Nederland worden samen gevoegd. Binnen je zuil gebeurde het. Van onderwijsvormen tot publieke omroepen. Ook al is de ontzuiling voorbij, vandaag de dag bestaat de KRO nog.

Hans Lucassen in de kerk

Paus Franciscus is vandaag de dag het hoofd van de rooms-katholieke Kerk (RKK). Hij is iemand waar men naar opkijkt. Iemand met aanzien, respect en gezag.  Onder hem staan de bisschoppen, die elk een aantal parochies besturen. Een parochie is een groep van een aantal gemeenten bij elkaar. Deze worden aangestuurd door de pastoor, die daarbij ondersteund wordt door pastors.

Nederland kent een kleine 4 miljoen RKK-leden. Dat is zo’n 20 % van de bevolking. Zo veel als het lijkt is het niet, want we praten over leden; slechts 4% van die leden bezoekt regelmatig diensten. Vaak blijft het dus bij een bezoekje tijdens het kerstfeest.

Het keuzemenu van de Rooms-katholieke Kerk

In Ede zelf zitten welgeteld 6000 RKK leden. Een mooi rond getal. Met deze hoeveelheid mensen zou je een volledige wijk kunnen vullen. 'De clinch is echter dat ook hier slechts 150 van de 6000 leden actief betrokken zijn bij het kerkbezoek,' vertelt Hans. 'Dit is echter wel een trendgevoelig iets: een kerst- of pinksterdienst zal over het algemeen veel gevulder zijn dan een doordeweekse dienst.'  Deze diensten bieden echter ook veel variatie, als ware het een keuzemenu: van de kleinschalige kapeldiensten doordeweeks, waar twintig tot dertig bezoekers per ‘sessie’ aanwezig zijn, tot een heuse eucharistie, die tot de 160 bezoekers aantrekt.
De actievelingen in het geloof zijn echter ook buiten de diensten zeer arbeidzaam. Onder hoede van Hans Lucassen en twee andere pastoraal werkers wordt er een tal van activiteiten georganiseerd, van muzikale begeleiding tot ziekenbezoek. Deze hulpverlening wordt niet gehinderd door culturele of religieuze kloven: iedereen mag hulp ontvangen. Het was tevens deze openheid die ervoor zorgde dat men een multireligieus centrum kon oprichten: het kerkelijk centrum Emmaüs. Een primeur in Nederland. Vijf verschillende geloofsgemeenschappen samen onder een dak. Zo komt er meer tolerantie en begrip voor de verschillende geloven. En dat is vandaag de dag nog steeds de realiteit in Rietkampen.

Gemeente

Hoe je ook niet kan oordelen anno 2016

Wat opvalt is de tolerantie tegen over andere gelovigen.  Hans vertelt over het contact dat ze hebben met de moskee in Ede. ‘We hebben geregeld gesprekken met de leiders van de Moskee Al Mouahidin. We helpen elkaar waar dat nodig is.’ Ondanks het verschil tussen het geloof dat ze aanhangen is een normale omgang dus mogelijk, zonder een oordeel of uitsluiting. Er wordt niet gesproken over welk geloof nou het ware is. ‘Dat doet er niet toe, ik laat iedereen in zijn waarden’, aldus Hans.

Over junkies en opvoeden

Als je als pastor naast je kerk woont kom je natuurlijk in aanraking met mensen die jou hard nodig hebben.  Dat wordt versterkt door het feit dat je naast het station woont.  Hans: 'We hebben veelal zwervers of junkies aan de deur die geld willen. Eerst gaven we wel geld, maar daar zijn we mee gestopt. Je weet namelijk niet of je zo’n iemand echt helpt met geld.' Daarom geeft hij de minderbedeelden eten en zo nodig onderdak. ‘Dat is het minste wat ik kan doen.’

Wanneer er een zwever aan de deur kwam, merkte hij dat zijn zoons onder de indruk waren. Ook merkte hij dat ervan buitenaf geoordeeld werd over de zwervers. Dat de zwervers het er wel naar gemaakt hebben. Als er een ding is wat Hans absoluut anders zou willen, is dat mensen zich veel minder zouden moeten laten leiden door vooroordelen. ‘Doe je mond open en accepteer niet alles klakkeloos. Wees onderzoekend en verplaats je in een ander!’

Pand

Discussieer mee Wat zou jij anders willen binnen religie?