sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

"De Islam is als een gebouw van bakstenen"

Middenin de stad Utrecht, omringd door een kebabzaak en kapperszaakjes, staat de Ulu Moskee. Via de granieten trap lopen verschillende mensen op en neer en geven een begroetend knikje. In de bestuurskamer wacht Süleyman Çoskun. Hij is drie jaar geleden vertrokken uit Turkije om hier de taak als imam op zich te nemen. “Volgend jaar ben ik hier klaar. Het ziet er nu naar uit dat ik weer terugga naar Turkije, maar dat weet ik nog niet zeker.”

Google Translate wordt er door Çoskun af en toe bij gepakt. Maar wanneer hij praat over wat het geloof voor hem betekent spreken zijn gezichtsuitdrukkingen boekdelen. Met veel trots vertelt hij over de moskee. “Uniek aan onze moskee is de stilteruimte. Hier kunnen mensen van andere geloven ook samenkomen en stil te worden voor hun eigen god. De moskee staat open voor iedereen.”

"Als je er een baksteen uithaalt, komt er een gat en dat is niet goed "

Islam als gebouw
“De Islam is, net als onze profeet Mohammed zegt, als een gebouw van bakstenen. Als je er een baksteen uithaalt, komt er een gat en dat is niet goed. Het ene is niet belangrijker dan het andere want je hebt ze allemaal nodig.”

Zo legt Çoskun de vijf religieuze plichten die in de Islam centraal staan uit. Moslims noemen dat de vijf zuilen: getuigen van het geloof (sjahada), vijf keer per dag bidden (salaat), bezittingen aan arme mensen en goede doelen geven (zakaat), vasten tijdens de Ramadan en één maal in zijn/haar leven een bedevaart naar Mekka maken (hadj). “Samen vormen die bakstenen alles tot een mooi geheel, dat is de Islam”, vertelt de imam.

 

"Als iemand iets fout doet, dan is dat niet de schuld van de Islam maar van diegene zelf"


Alwetende Allah
Via de bestuurskamer kijk je, door de luxaflex, naar het omliggende plein. “Na het avondgebed gisteren ging ik rond één uur ‘s nachts naar huis. Ik kwam toen jongens tegen die harde muziek aan het luisteren waren op straat. Ik ben naar hen toegegaan en gevraagd of ze moslim waren. Ze zeiden van wel en verontschuldigden zich, maar wie weet gebeurt het morgen nog een keer. Als iemand echt een goede moslim is, kun je nooit zoiets doen. Als iemand iets fout doet, dan is dat niet de schuld van de Islam maar van diegene zelf.”

Volgens de imam heb je als mens iedere dag opnieuw de keuze om het goede of het slechte te doen. Hieraan hangen echter consequenties. Want Allah ziet alles en geeft ook boete wanneer je zondigt, volgens hem. “Het is net als een video. Alles wordt opgenomen en opgeslagen. Allah ziet mij, luistert naar mij en kijkt naar mij op ieder moment van de dag. Bij alles wat ik doe denk ik aan Allah. Daarom kan ik niet iets fout doen, want dan krijg ik boete. In dit leven of na de dood.”

 

"Het is net als een video. Alles wordt opgenomen en opgeslagen door Allah"


Salaam als groet
Tussendoor komen er wat mensen de bestuurskamer binnen lopen en ‘salaam’ (oftewel: vrede) wordt er begroet bij binnenkomst. Volgens een vrijdagpreek (2016) in de moskee Nasser worden moslims opgeroepen om elkaar te begroeten met ‘salaam’. ‘Je geeft in feite aan dat diegene veilig en in vrede (in salaam) is bij jou […]. Het geven van de salaam bevordert ook het liefhebben van de moslims onderling.’

Ook het heilige boek van de Islam de Koran moedigt deze manier van begroeten aan: 'O jullie die geloven! Gaat geen huizen binnen, behalve jullie (eigen) huizen, totdat jullie de salaam hebben gegeven aan haar bewoners...'' (An-Noer, 24:27) 

Rol van de imam
Een man en vrouw laten zich door Çoskun informeren over uitvaartmogelijkheden. “Als je aan mensen vraagt wat een imam doet, zullen ze je vertellen dat hij niet zo veel doet.”

Welmoet Boender(2007) heeft onderzoek gedaan naar de rol van de imams in Nederland. ‘Voor alle imams uit dit onderzoek geldt dat zij geïnstitutionaliseerde taken hebben in de begeleiding van de soennitische kern rituelen en in het geven van religieus onderricht over de basisbeginselen van de islam aan kinderen en volwassen […]. Tijdens het gebed vormen de imams het symbool van de eenheid van de wereldgemeenschap van gelovigen […]. Ze spiegelen een normatief kader voor van waaruit de gelovigen hun religieus en maatschappelijk handelen idealiter (kunnen) vormgeven.’

Volgens Boender(2007) zien moskeegangers de voornaamste taken van een imam dat hij de gelovigen begeleidt in het rituele gebed in de moskee, dat hij de basisbeginselen van de religie overdraagt en dat hij religieuze raad geeft.

Fouten goedmaken
“Zoals je ziet, staat mijn deur altijd open”, vervolgt Çoskun. Bij Allah is dat net zo. “Tot jouw laatste adem staat de deur van Allah open. Hij geeft ons veel kansen, hoe groot je fouten ook zijn, je mag altijd herkansen.” Ook hier komt terug dat je, volgens de richtlijnen van de Islam, goed met anderen samen moet leven. “Als je iets fout hebt gedaan bij je medemens moet je het eerst met degene goedmaken en dan pas naar God gaan. Anders zou je iedere dag fouten kunnen maken en pas ’s avonds naar God gaan om vergeving te vragen. Je moet het eerst met de mensen onderling oplossen.” 


Çoskun is zelf dankbaar lid van het gebouw dat voor hem de Islam omvat. “Alles wat ik hier heb, geeft Allah aan ons. Ik geloof dat Hij alles aan mij geeft, mijn leven, mijn familie, mijn eten. Hij geeft ons zo'n goed leven, maar dan moeten wij wel als moslim leven. Daarom doe ik net als bij een werkgever wat Allah van mij vraagt.”

 

 Geschreven door Jeanine Steenhoven en Elsemarie de Boer

 

 

 

Bronnen:
Koran. (sd). 

De Boender, W. (2007). Imam in Nederland. Geraadpleegd van https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/12447/Thesis.pdf?sequence=1

Mintjes, H., Van Oers, B., Visser, A. M., Alasag, A., Beliën, J., & Post Hospers, J. (z.d.). Moslims en Christenen – Wat geloven zij? [Dataset]. Geraadpleegd op 19 mei 2018, van https://www.raadvankerken.nl/fman/4117.pdf

Moskee Nasser. (2016). De rechten van een moslim tegenover een andere moslim. Geraadpleegd van http://www.moskeenasser.nl/vrijdagspreek/vrijdagspreek25-03-2016.pdf

Discussieer mee Geloof jij in leven na de dood?