sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Tbs tot de dood

Meneer A. van der Tuin werd in 2001 veroordeeld voor brandstichting met gevaar van goederen in Ede. Hij kreeg hierbij tbs opgelegd. De Officier van Justitie eist een verlenging van de ter beschikking stelling van twee jaar; de tijd die hij hooguit nog te leven heeft. Vrijdag 17 maart vond de zitting plaats.

Vanwege de lichamelijke en geestelijke toestand van Van der Tuin, kan hij niet bij de rechtszitting aanwezig zijn. Over zijn lichamelijke toestand wordt verder niet meer uitgewijd in deze zaak. Voorafgaand aan de rechtszaak is meneer al gehoord door de voorzitter. Zijn psycholoog van de 'Van der Hoeven-kliniek' en de advocaat van Van der Tuin zijn echter wel aanwezig. 

De zaak wordt geopend met het doornemen van het dossier. In 2001 heeft Van der Tuin ter beschikking stelling opgelegd gekregen, waarna hij in 2002 is opgenomen in een kliniek. Hij is echter sinds augustus 2016 ondergebracht bij een nieuwe kliniek: de 'Van der Hoeven-kliniek' in Utrecht. De stoornis die bij meneer was geconstateerd is nog steeds aanwezig en daarbij heeft hij ook lichamelijke problemen gekregen. 

Verlenging van tbs

"Belooft u dat u geen familie bent van de heer Van der Tuin? Belooft u ten alle tijden de waarheid te vertellen?" De psycholoog van Van der Tuin staat op en ze steekt haar hand in de lucht. "Ik beloof het", klinkt er. Ze neemt weer plaats op haar stoel. De psycholoog pleit voor twee jaar verlenging van de tbs van Van der Tuin, omdat ze denkt dat het belangrijk is om toezicht op hem te blijven houden. "Het is nodig om te controleren of hij zijn rustgevende medicatie wel inneemt of terugvalt op zijn alcoholgebruik. Als de stress oploopt, is er een grote kans op het terugkeren van agressie, die hij met name zal richten op zijn ex-vrouw of familieleden. In het verleden leidde zijn depressieve klachten ook vaak tot agressie." Ook legt de psycholoog uit dat Van der Tuin zich niet tot nauwelijks kan inleven in anderen en veel van zijn daden ontkent.

Recidiverisico

Volgens de psycholoog van Van der Tuin is het recidiverisico hoog. Dit houdt in dat er een grote kans bestaat van het heroptreden van strafbare feiten. Over de hoogte van het risico op herhaling zijn niet alle partijen het eens. De cliënt is onderzocht door twee psychiaters. Volgens de één is de problematiek nog duidelijk aanwezig en is er dus een hoog risico, terwijl het risico volgens de ander laag is. De laatstgenoemde psychiater vermoedt dat depressieve klachten vooral aanleiding waren voor de agressie.

Een andere werkelijkheid

De psycholoog legt uit dat Van der Tuin in een andere werkelijkheid leeft. Zo denkt hij weer samen te gaan wonen met zijn ex-vrouw, terwijl zijn ex-vrouw er nog lang niet aan toe is om hem te zien. Ook snapt Van der Tuin niet waarom zijn kinderen geen contact meer met hem willen hebben. De psycholoog vindt het echter wel duidelijk waarom dat is, gezien zijn dossier. Hier heeft Van der Tuin het erg moeilijk mee.

Overlijden in kliniek

Gezien de slechte lichamelijke en geestelijke toestand van Van der Tuin, achten artsen de kans zeer groot dat hij binnen twee jaar komt te overlijden. Een van de rechters richt zich tot de psycholoog van de cliënt en vraagt haar of daar wel begeleiding voor is binnen de kliniek. De psycholoog antwoordt daarop: "Het is wel eens vaker gebeurd dat een cliënt is overleden binnen de kliniek. We zullen zoveel mogelijk hulp bieden in die periode." Ook Van der Tuin zelf verklaarde aan de voorzitter dat hij nog maar weinig tijd te gaan heeft: "Als je over twee jaar weer komt, ben ik er niet meer." Van der Tuin is een gesprek met zijn huisarts aangegaan over euthanasie, zo vertelt zijn advocaat. De advocaat laat weten dat hij daarnaast niet veel kan toevoegen. "Mijn cliënt wil zelf ook niet korter dan twee jaar tbs."

De uitspraak vindt plaats op 31 maart.

De namen van de betrokken personen zijn fictief i.v.m. de privacy. De echte namen zijn bij de redactie bekend.