sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Rondweg verdeelt Wageningen in tweeën

Een nieuwe grote weg voor een stad die bekend staat om haar duurzaamheid. Waarom? De meningen over dit project zijn verdeeld en er spelen verschillende belangen. Redactie Wagewijd gaat de komende weken proberen zich een weg te banen door dit onderwerp.

De provincie Gelderland wil door middel van een rondweg de Campus, de woonwijken, de haven en het centrum van Wageningen beter bereikbaar maken. Deze weg moet bovendien de verkeersopstoppingen rondom de Campus drastisch verminderen. Als er file op de A12 staat, gebruiken veel forensen namelijk een sluiproute. Zo ontstaat er een knelpunt in de Nijenoord Allee en Mansholtlaan/Willem Dreeslaan. Om snel een zo goed mogelijke oplossing te vinden, hebben de Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten de zaak over te nemen van de gemeente en zelf het laatste oordeel te vellen over het opgestelde inpassingsplan. De oplossing van de provincie is nu om de zogenoemde ´Campusroute´ door het Binnenveld aan te leggen.

 


Gemeente Wageningen
De gemeente worstelde lange tijd met deze kwestie (al sinds 2009). Uiteindelijk was er het plan om een tracé over het terrein van de universiteit aan te leggen De provincie vond dat dit de belangen van de universiteit zou schaden en nam de zaak over. De gemeente is hier niet blij mee. Onder andere omdat de inpassingsplanprocedure die nu door de provincie is ingediend, ingaat tegen het democratische besluit van de gemeenteraad. Dat hield in dat er een aangepast traject onderzocht zou worden dat minder impact op de omgeving en omwonende zou hebben. De gemeente wil het Dassenbos en een stiltegebied zoveel mogelijk ontzien.

De provincie en gemeente lijken steeds meer verdeeld te raken. Zo gaf de provincie aan dat de gemeente 6,25 miljoen zou bijdragen aan de uitvoering van het plan. De gemeente verklaart nu dat er sinds de overname niet opnieuw over de financiën is gesproken. Die 6,25 miljoen willen ze dus niet meer automatisch aan dit project besteden.

 

 

Economie
Wageningen Campus zet Nederland als kenniseconomie op de kaart. Daarom wil de provincie veel investeren in de economische kansen van Wageningen en in het bijzonder in die van de Campus. Het is volgens haar in het belang van de ontwikkeling van FoodValley dat de Universiteit en de stad goed bereikbaar zijn. De provincie en gemeente worden er daarom van verdacht beloftes te hebben gedaan aan bedrijven die overwegen zich op de Campus te vestigen. Dit gaat dan om het beter bereikbaar maken van het universiteitsterrein. Daar kunnen het bedrijfsleven en het gehele economische landschap van Wageningen van profiteren. De gemeente ontkent deze beloftes, maar de bewoners en de provinciale Statenfracties van GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren hebben zo hun twijfels.

 

 

Bewoners
Veel bewoners hebben kritiek op de argumenten van de provincie. Ze vinden dat de verkeersproblematiek wordt overdreven. In het nieuws claimen verschillende bewoners dat andere plannen tot nu toe niet geaccepteerd zijn. De voorzitter van de bewonersvereniging vertelt dat het NIOO een verbetering van de rotonde Droevendaalsesteeg voorstelde, maar dat daar niets mee gedaan is. Sommige bewoners willen in plaats van een nieuwe weg dat de bestaande knelpunten verbeterd worden. Een ander punt van kritiek is dat de automobiliteit beter aangepakt kan worden. Betaald parkeren en het verminderen van de kilometervergoeding zouden auto’s weren. Bovendien zal de rondweg dwars door een natuurgebied gelegd worden.
Het plan resulteert in onvrede onder veel de bewoners. De provincie is zich hiervan bewust en gebruikt een beoordelingskader om achter de mogelijkheden en kritiekpunten voor de aanleg van de rondweg te komen. Deze is door de Gedeputeerde Staten opgesteld in een milieueffectrapport.

 

 

Tegenstanders
Tegenstanders van de Campusroute hebben een protestactie opgericht. Op hun website (www.wageningengoedopweg.nl) worden de inwoners van Wageningen op de hoogte gehouden. Bovendien kan men de tegenactie steunen door een petitie te tekenen. Op 23 mei vergadert de Commissie BOC (Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur) over de “rondwegkwestie”. Protestvereniging “Wageningen Goed op Weg” heeft voor deze vergadering spreekrecht aangevraagd.

 

 

Help mee!
De komende weken gaan wij ons verdiepen in deze ingewikkelde kwestie. We willen voornamelijk het verhaal van de inwoner op wie de aanleg van deze weg direct impact heeft vertellen. Kent u iemand die dicht bij de plaats waar deze weg komt woont? Woont u zelf in de buurt? Liggen de wegen die nu als sluiproute fungeren dicht bij uw huis? Heeft u een mening over deze kwestie? Of heeft u ideeën over een alternatief voor het plan van de provincie? We horen graag van u per mail (wagewijd@outlook.com) of social media (@wagewijd).

 

 

Bronnen

  1. https://www.gelderland.nl/beterbereikbaarwageningencampusroute.html
  2. https://www.gelderlander.nl/de-vallei/provincie-overrulet-wageningen-en-laat-rondje-campus-aanleggen~aedfc176/
  3. http://hoogenlaag.nl/lokaal/bewoners-wageningen-noordwest-woedend-377751
  4. https://www.stadwageningen.nl/nieuws/algemeen/413205/heeft-de-provincie-een-nieuwe-weg-over-de-campus-wageningen-beloofd-aan-un
  5. https://www.gelderlander.nl/de-vallei/geld-nodig-voor-meer-bedrijven-op-campus-wageningen-provincie-betaalt-mee~ad90c823/
  6. https://www.gelderlander.nl/wageningen/helemaal-geen-6-miljoen-van-wageningen-voor-campusroute~aaf7704e/
  7. https://us17.campaign-archive.com/?u=78031888d50c66149d31c110b&id=78723fd376