sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Meer overlast, geen oplossing

Veenendaal – Al bijna 3 jaar zorgt de Rondweg-Oost (N233) voor felle discussies in de gemeenteraad en daar buiten. Op de rondweg stroomt het verkeer onvoldoende door. Na veel onderzoeken, blijkt het verbreden van de weg de enige oplossing te zijn. Maar is dit ook de beste oplossing?

 

Op de Rondweg-Oost in Veenendaal stroomt het verkeer onvoldoende door. In de ochtend- en avondspits staan er regelmatig files. Dit zal de komende jaren steeds vaker en over langere periodes per dag gaan gebeuren. Hierdoor wordt Veenendaal slecht bereikbaar. Dit komt door de toename van het verkeer, maar ook door bijvoorbeeld de bouw van nieuwe woningen zoals in Veenendaal-Oost.

Met deze hoeveelheid verkeer zijn de bestaande rotondes met twee rijstroken niet veilig genoeg. Daarnaast worden de twee rijstroken op de rotondes onvoldoende gebruikt, waardoor de beschikbare capaciteit onvoldoende wordt benut.

Onderzoeken

Er zijn 20 onderzoeken uitgevoerd naar de oorzaken, verschillende oplossingen en gevolgen. Uiteindelijk is uit de onderzoeken voortgekomen dat het verbreden van de weg de enige passende oplossing is.

De provincie Utrecht heeft het laatste woord, omdat het over een provinciale weg gaat. De gemeenteraad heeft daarom alleen een advies kunnen geven. Hierin laten zij weten het verbreden van de weg als beste oplossing te zien. De provincie zal nu bepalen of, en dan waar, wanneer en hoe de verbreding zal plaatsvinden.

Naast het verbreden van de weg, werden het deels ondergronds of overdekt aanleggen van de weg en het aanleggen van een andere ontsluitingsweg als mogelijke oplossingen geopperd.

Alternatieven

Deze opties werden niet als oplossing in het raadsadvies ingesloten om verschillende redenen. De voornaamste reden tegen het deels ondergronds of overdekt aanleggen van de weg, was dat de kosten hiervoor vele malen hoger zullen zijn dan voor het verbreden van de weg. Deze optie zou ongeveer 73 miljoen euro kosten. Dit staat tegenover zo’n 14 miljoen euro voor de verbreding van de weg.

“Het plan voor het deels overdekt of ondergronds aanleggen van de weg was leuk bedacht maar totaal niet haalbaar. Het zou wel heel frappant zijn wanneer de provincie zoveel geld zou steken in één weg.”, aldus Sietse van der Bij, raadslid van de SP in Veenendaal.

De optie om een andere ontsluitingsweg aan te leggen door het Binnenveld werd ook afgewezen. “Dit is een goed onderzochte oplossing maar veel milieuorganisaties waren hier op tegen omdat de weg dan door een natuurgebied loopt.”, vertelt Irma van Rijn, één van de omwonenden die zich inzet tegen de verbreding.

"Het klinkt echt alsof je aan een snelweg woont."

Geluid

Irma van Rijn is één van de omwonenden van de Rondweg-Oost. Zij is drie jaar geleden gevraagd om samen met een aantal andere omwonenden een klankbordgroep op te zetten. “Ik ben het aanspreekpunt namens mijn buren en zorg ervoor dat ik bij zoveel mogelijk bijeenkomsten over dit onderwerpen aanwezig ben.”

Ze woont samen met haar man in de wijk Nijverkamp en heeft de afgelopen jaren steeds meer overlast ervaren van de rondweg. “Ik woon hier bijna tien jaar en het geluid neemt steeds meer toe. Als je in de zomer in de tuin zit, hoor je het verkeer op de rondweg voorbij razen. Het klinkt echt alsof je aan een snelweg woont.”

Fijnstof

Niet alleen het toenemende geluid is een aandachtspunt. Ook de toenemende hoeveelheid fijnstof baadt zorgen voor vele omwonenden. “Geluid laat zich nog tegenhouden door geluidsbarrières maar fijnstof niet. Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat fijnstof een stuk schadelijker is dan voorheen werd gedacht.”, zegt Irma. Het nieuws dat de weg wordt verbreedt maakt veel los bij de omwonenden. “Zo’n weg hoort niet door een woonwijk te lopen. Dit is een weg voor om een gemeente heen.” 

Compensatie

“Ter compensatie zal de gemeente 2 miljoen euro investeren in de leefbaarheid van de omwonenden van de rondweg. Dit geld zal onder andere gestoken worden in geluidsbarrières als een bomenrand of een geluidswal.”, vertelt Sietse. Veel omwonenden zien hier weinig goeds in. “Dit is voor ons absoluut niet genoeg! Het is een druppel op het bedrag wat wordt geïnvesteerd in de weg en het verandert niks aan de toenemende hoeveelheid fijnstof.”, vertelt Irma. “Als de weg wordt verbreedt, wordt de weg ook een stuk aantrekkelijker om te nemen. Het probleem zal alleen maar verergeren.”

Onopgelost

Het is dus nog maar de vraag of de verbreding het probleem ook oplost. “Uit verschillende onderzoeken blijkt dat met de verbreding, de problemen nog niet zijn opgelost. Sterker nog, de problemen zullen in 2030 net zo erg zijn als nu, ook al is de weg dan verbreedt.”, vertelt Sietse. “Twee keer meer weg, is ook twee keer meer verkeer.”

 

Discussieer mee /