sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Heb jij al nagedacht over jouw dood?

“Het is niet zo dat wij iedereen aan de euthanasie willen helpen,” zegt Han Sparnaaij, vrijwilliger bij de NVVE. Deze woorden klonken door de kleine zaal in de Reehorst, te Ede. Een zaal, gevuld met voornamelijk gepensioneerden, luisterde aandachtig naar de lezing. Dineke de Ruiter, uitvaartonderneemster, organiseerde deze avond.

“Het is niet zo dat wij iedereen aan de euthanasie willen helpen,” zegt Han Sparnaaij, vrijwilliger bij de NVVE. Deze woorden klonken door de kleine zaal in de Reehorst, te Ede. Een zaal, gevuld met voornamelijk gepensioneerden, luisterde aandachtig naar de lezing. Dineke de Ruiter, uitvaartonderneemster, organiseerde deze avond.


De Nederlandse vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is een informatief platform, dat lezingen geeft in heel Nederland. Sparnaaij: ‘’We willen dat iedereen nadenkt over zijn levenseind.’’ Dit is ook de reden dat de NVVE lezingen geeft over dit onderwerp. Na zijn pensioen is Sparnaaij zijn tijd gaan steken in deze vereniging en geeft nu dus regelmatig lezingen. Hij vindt dat mensen zelf moeten kunnen beslissen wat er met je gebeurt, op het moment dat je niet meer wilt leven. De NVVE geeft de mensen tijdens de lezing inzicht over alle keuzemogelijkheden. Er zijn die avond alleen maar  ouderen aanwezig. Maar de NVVE merkt dat er zelfs onder jongeren veel belangstelling is voor euthanasie. Niet voor zichzelf, maar jongeren willen meer over dit onderwerp weten omdat hun ouders of opa en oma hier soms mee te maken hebben.


‘’Als je er niet voor staat, weet je heel goed wat je niet wilt. Dit wordt anders als je er wel voor staat.’’

Commotie in de media

Op maandag 15 maart verscheen de documentaire van de levenseindekliniek op tv. Het was de bedoeling dat mensen begrip kregen voor mensen die eutanasie wilden begaan alleen dat pakte anders uit. Als gevolg van de documentaire ontstond er veel commotie. In praatprogramma’s op tv kwamen verschillende deskundigen aan bod en veel meningen werden over de tafels gesmeten. Voor- en tegenstanders van euthanasie kwamen aan het woord. Volgens uitvaartondernemer de Ruiter heeft de documentaire veel stof doen opwaaien ook in Ede. "Ik merkte dat ik na de documentaire en commotie, veel vragen kreeg rondom euthanasie van families en ouderen uit Ede.'' Ook merkt ze dat er over het algemeen niet veel kennis is op het gebied van euthanasie. Daarom besloot zij daar verandering in te brengen en zo'n avond te ograniseren. Ook vertelt ze dat sommige uitvaartondernemers mensen niet begraven die euthanasie begaan hebben. ''Dat heeft te maken met hun geloofsovertuiging. Ik wil wel de laatste eer bewijzen aan deze mensen.’’

 

Wat is euthanasie?

Bij euthanasie wordt het leven van een persoon op een waardige manier beëindigd door het toedienen van medicijnen. Euthanasie is altijd uit vrije wil, een patiënt vraagt en de arts voert de euthanasie uit. Volgens de Nederlandse wet mag dat bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

 

’’Je hebt als mens het recht om  zelf over je levenseinde te beslissen.’’

Nergens drukker dan Biblebelt

“De lezingen worden nergens zo drukbezocht als op de Biblebelt,” aldus Sparnaaij. Dat komt volgens hem doordat er hier minder makkelijk over euthanasie wordt gepraat. Op een avond als deze bieden wij de mogelijkheid vragen te stellen en het gesprek aan te gaan. Rina Visser, een van de aanwezigen: ''Ik wil er gewoon wat meer over weten. Mijn zussen zijn zelf uitvaartondernemers en daarom vind ik het interessant om te weten hoe je naar dit onderwerp kan kijken." Ook De Ruiter sluit zich bij deze woorden aan: ‘’Je kan pas iets besluiten als je er meer over weet, vandaar de reeks.’’

 

Discussieer mee Wat weet jij over euthanasie?