sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Gemeente Renkum poetst laatste schoonheidsfoutjes uit afvalinzamelingssysteem

Renkum - Na verschillende moeilijkheden krijgt het nieuwe afvalinzamelingssysteem in de gemeente Renkum vorm. Een nieuwe inzamelingskalender, kinderziektes in de digitale afvalbakken en vorst gooiden roet in het eten. Dankzij schonebuurtcoaches verloopt de transitie zoals gewenst.

Voor de overgang van het oude naar het nieuwe afvalinzamelingsysteem zijn gedurende een halfjaar drie schonebuurtcoaches actief. Schonebuurtcoach Herman van der Hout vertelt over de gang van zaken omtrent de transitie. “Landelijk is de doelstelling dat afval in 2020 bestaat uit 75 procent gescheiden en 25 procent restafval. De gemeenteraad van Renkum heeft beslist om die doelstelling twee jaar naar voren te trekken. Voorheen was de verhouding in gemeente Renkum 60/40. Het nieuwe systeem stimuleert om afval te scheiden, dat is een stap in de goede richting naar een circulaire toekomst. Als extra stimulans is er beslist dat de burger voor restafval betaalt en dat gescheiden afval gratis opgehaald wordt. Om deze reden zijn er geen ondergrondse containers geplaatst voor gescheiden afval, om restafval in de gratis containers te voorkomen.”

“Het nieuwe systeem stimuleert om afval te scheiden, dat is een stap in de goede richting naar een circulaire toekomst”

De invoering van het nieuwe systeem verliep op een aantal punten stroef. Zowel de burgers als AfvalCentrale Vallei (ACV), die verantwoordelijk bleef voor de afvalinzameling, moesten wennen aan de nieuwe regeling. Schonebuurtcoach Van der Hout kreeg met allerlei klachten te maken. “In het begin was het vooral onduidelijk wanneer het plastic opgehaald werd, omdat de inzamelingskalender per 1 januari 2017 gewijzigd was. Voor sommige woningen is het verschil heel groot. Dan hadden mensen eerst een container waar niet voor betaald hoefde te worden, nu moeten ze een stukje verder lopen naar de gezamenlijke restafvalopslag en moeten ze per afvalaanbieding betalen. "Begin januari zaten er in sommige van de digitale systemen van de ondergrondse containers kinderziektes en het kwam nogal eens voor dat er containers dichtgevroren waren. ACV moest wennen aan nieuwe routes en er was onzekerheid over wanneer een container vol zit. Dat zorgde ervoor dat ACV soms niet op tijd was om de container te legen. Mensen die geld willen besparen of nog geen pas hadden zetten vuilniszakken naast de inzamelingscontainer.”

“Vuilniszakken zeggen veel over het soort huishouden waar die vandaan komt”

De zakken die naast de container of in openbare prullenbakken waren gedeponeerd, worden gecontroleerd met behulp van handhaving. Van der Hout legt uit hoe dat gedaan wordt. “Vuilniszakken zeggen veel over het soort huishouden waar die vandaan komt. Uit de inhoud blijkt al snel hoeveel mensen er wonen en of er kinderen en huisdieren aanwezig zijn. Het makkelijkste geval is wanneer we een geadresseerde brief aantreffen. Naar aanleiding van die gegevens gaan we met de buitengewoon opsporingsambtenaars langs bij de adressen waarvan de zakken afkomstig zijn. Bij ongeveer vier van de tien gecontroleerde vuilniszakken komen we bij het juiste adres terecht en wordt er een boete van negentig euro uitgeschreven.”

Ouderen en mensen die begeleid wonen of te maken hebben met thuishulp hadden wat extra aandacht nodig. Thuishulporganisaties zijn ingelicht en bij appartementencomplexen voor oudere mensen is een middagje georganiseerd om de werking van de nieuwe containers uit te leggen. “Dat werkt veel beter dan flyeren en het is ook nog eens katsgezellig.” Mensen die nog geen pas hadden aangevraagd kregen daar hulp bij.

Wat Herman inspirerend vindt is hoe GFT-scheiding in Hengelo gaat. “In tegenstelling tot Renkum wordt bij hoogbouwcomplexen in Hengelo het GFT-afval wél apart verzameld. Je kunt je groene afval kwijt in bakfietsen van mensen die worden begeleid door Sociale Werk-Leerbedrijven. Een lokaal bedrijf, De Groentuin, composteert het plantaardige afval. De compost wordt vervolgens gebruikt voor openbare ruimtes. Bovendien mogen alle inwoners van Hengelo eens per jaar een gratis zak compost ophalen bij de milieustraat. Dat is een prachtig initiatief. Het creëert werkgelegenheid en mensen maken sneller een praatje bij de inzet van de hernieuwde schillenboer.” In Renkum wordt GFT-afval verzameld en in vrachtwagens naar een composteerbedrijf gereden, vervolgens wordt er compost teruggekocht om te gebruiken in de openbare ruimtes van de gemeente. Volgens Herman zou dat veel efficiënter kunnen. “Door op lokaal niveau afval te verwerken ga je beter om met geld en het milieu.”