sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Fout(je) CBS: kosten gemeenten verschillen met 3,8 miljard

Arnhem – Het CBS heeft ten onrechte gemeld dat Nederlandse gemeenten in 2015 1,2 miljard euro hadden overgehouden op maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Deze cijfers bleken niet te kloppen, doordat het CBS een verkeerde vergelijking heeft gemaakt. De Arnhemse D66-wethouder Martijn Leisink heeft de fout ontdekt en kwam tot de conclusie dat de cijfers helemaal niet zo mooi zijn als het CBS voordoet.

Arnhem – Het CBS heeft ten onrechte gemeld dat Nederlandse gemeenten in 2015 1,2 miljard euro hebben overgehouden op maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Deze cijfers bleken niet te kloppen, doordat het CBS een verkeerde vergelijking heeft gemaakt.

De Arnhemse D66-wethouder Martijn Leisink heeft de fout ontdekt en kwam tot de conclusie dat de cijfers helemaal niet zo mooi zijn als het CBS voordoet.

Na publicatie van het CBS van de cijfers over maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg, kreeg Leisink argwaan. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) enkel cijfers van de gerealiseerde uitgaven, die rechtstreeks door gemeenten worden verstrekt, had gebruikt. Aan de inkomstenkant zijn de cijfers van Binnenlandse Zaken gebruikt.

Het gevoel van Leisink dat de cijfers niet klopten, was dus terecht. Leisink zegt over de verkeerde cijfers van het CBS dat er geen sprake is van een rekenfout, maar van een vergelijking die nooit gemaakt had mogen worden. 

Niet zo rooskleurig

 Gemeenten komen 2,6 miljard euro tekort op algemene ondersteuning, daarnaast is er ook een tekort van 1,1 miljard euro op cultuur en ontspanning. Het onderzoek van Martijn Leisink heeft dus uitgewezen dat het plaatje helemaal niet zo rooskleurig is als nu door het CBS en Binnenlandse Zaken wordt geschetst.

Geen adequate schattingen

De 1,2 miljard euro die volgens Leisink overbleef, is terug te voeren op niet zulke adequate schattingen van de overheid. Daarnaast is dit ook nog eens als onterechte, gemeentelijke inkomsten gezien.

Eerder zijn er al cijfers door het CBS gepubliceerd die veel vragen opriepen. “Zo is er ook al in 2015 berekend dat er een verschil was van 1,2 miljard euro tussen de werkelijke uitgaven van de Nederlandse gemeenten en de modelmatige begrotingen. In 2014, het jaar voor de decentralisaties, was de uitkomst bij precies dezelfde som 800 miljoen euro,” zo vertelt wethouder Leisink. 

Het is niet bekend in hoeverre cliënten van jeugdzorg Arnhem de dupe zijn geworden door de verkeerde vergelijking. Jeugdbescherming Arnhem wilde geen reactie geven.

Binnenlandse Zaken heeft opdracht gegeven om te onderzoeken hoe het CBS de verkeerde vergelijking kon maken, dit onderzoek loopt op dit moment nog.