sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Ede kiest voor food: de stand van zaken

In 2011 stelde de gemeente Ede een plan voor de toekomst op: Visie Ede 2025: Ede kiest voor Food. Deze toekomst is nauw verbonden met de FoodValley Regio: een gebied waarin bedrijven, universiteiten en de overheid samenwerken aan innovatie op het gebied van voedsel. “Samenwerking vindt plaats tussen onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheid en inwoners”, aldus het college van Burgemeesters en Wethouders in de visie van 2011 voor het Ede van 2025.

Ede kiest voor food

Vanaf 2011 heeft de gemeente Ede er dus voor gezorgd dat voeding hoog op het lijstje staat. Binnen de gemeente Ede is er dan ook, als enige gemeente in Nederland, een wethouder die zich alleen maar bezighoudt met ‘food’ (Leon Meijer), en er is in de loop der tijd een kernteam gevormd van ongeveer 8 à 10 mensen, genaamd ‘Team Food’, dat ook op bestuurlijk niveau allerlei initiatieven onderneemt om de Visie 2025 werkelijkheid te maken. Daarnaast zorgt dit team ervoor dat de gemeente Ede ook voedselinitiatieven faciliteert die worden voorgesteld door andere mensen, zoals ondernemers of belanghebbenden.

Ede in 2025, volgens de in 2011 opgestelde Visie 2025

Neon Food

Een van de nieuwste voedselinitiatieven is ‘Neon Food’: een ondernemersnetwerk dat poogt om ondernemers die te maken hebben met voedsel bij elkaar te brengen. “Van bakkers tot pluimveehouders en van kennisinstituten tot transporteurs”, zoals op de website staat vermeld. Neon Food brengt deze ondernemers bij elkaar door middel van bijeenkomsten die bijvoorbeeld op het kazerneterrein in Ede worden gehouden, waar ideeën worden uitgewisseld tussen de ondernemers. Het initiatief zelf is van de ondernemers, maar het is in samenwerking met de gemeente Ede. Door direct in ondernemers te investeren zorgt de gemeente Ede ervoor dat er in de agrifoodsector van de Edese bedrijvigheid wordt nagedacht over gezond eten en de juiste manieren om dit tot stand te brengen.

Klasse Moestuin

Ook in het onderwijs zijn verschillende initiatieven ondernomen om kinderen al op vroege leeftijd te leren over gezond eten. Zo zijn er projecten om kinderen met overgewicht af te laten vallen, maar ook een initiatief om basisscholen een eigen moestuin te geven. Het project ‘Klasse Moestuin’ heeft ervoor gezorgd dat ondertussen een derde van de basisscholen in Ede een eigen moestuin heeft. Klasse Moestuin wordt uitgevoerd door het IVN Groene Wiel, in opdracht van de gemeente Ede. Dit naar aanleiding van een motie die in 2015 is aangenomen door de gemeenteraad waarin staat dat vanaf 2020 elk kind in de gemeente Ede minstens een jaar gebruik moet hebben gemaakt van een schooltuin.

 

"Ede is een innovatieve regio in de productie van voedsel."

 

Food op bestuurlijk niveau

Op bestuurlijk niveau, dat wil zeggen in het gemeentehuis zelf, wordt er ook veel beziggehouden met voedsel. Er is een wethouder en een kernteam voor food, maar zij doen meer dan alleen initiatieven ondersteunen. Lara Sibbing, de enige voedseladviseur voor een gemeente in Nederland, brengt binnenkort een masterclass over voedsel naar haar collega’s om hen te onderwijzen over het verbeteren van voedselsystemen. “Door heel veel intern te doen werken steeds meer mensen mee vanuit hun functie”, vertelt ze. “Ede is een innovatieve regio in de productie van voedsel en is ook innovatief in de bestuurskant van voedsel.” Sibbing vertelt dat mensen van bestaande afdelingen in het gemeentehuis, zoals wonen, sociaal domein en infrastructuur, meedenken over voedsel en het netwerk zo steeds groter wordt.

Lara Sibbing tijdens een voedseldebat in Ede (Foto: Christan Hakkert)

Regio FoodValley

Een belangrijk onderdeel van het beleid van Ede om te kiezen voor voedsel is de Regio FoodValley. Maar wat houdt de FoodValley eigenlijk in? FoodValley is een concept waarbij, met de steun van de provincie Gelderland, een samenwerking is aangegaan om te innoveren op het gebied van duurzame voedsel en techniek. Dit om voedselproblemen op te lossen en te kijken hoe de techniek hieraan bij kan dragen. Het imago van de boeren in de regio krijgt hierdoor een positieve boost. “Een andere sector die een positieve impuls kan gebruiken is de techniek. Steeds minder jongeren kiezen in Nederland voor Techniek, maar Knooppunt Techniek laat zien dat het vak wel degelijk spannend is en gaat hiervoor de samenwerking met het bedrijfsleven in de FoodValley aan.” Aldus Jessica Scheffer, hoofdredacteur van Vallei Business.

Voedselvisie

Deze samenwerking is concreet gemaakt in de regionale Voedselvisie, een plan voor de FoodValley. In dit plan worden aan de hand van pijlers bepaalde ambities genoemd. Ook wordt er gekeken naar wat er op dat gebied al aan vooruitgang geboekt is. Deze pijlers zijn duurzaamheid, het sluiten van kringlopen, eiwittransitie, bewustwording over verspilling van voedsel, het krijgen van reële prijzen voor duurzaam voedsel en de FoodValley internationaal op de kaart zetten.

Internationaal op de kaart

Erkenning van de FoodValley gebeurt niet alleen regionaal, maar ook. In 2010 en 2017 wordt de FoodValley genoemd in het regeerakkoord. Ook de komst van het World Food Center (WFC) helpt bedrijven aan nationale en internationale bekendheid. In dit centrum komen consument en producent samen om te werken, eten en ervaren hoe de ontwikkelingen op het gebied van voedsel bezig zijn. Doordat al deze bedrijven bij elkaar gaan zitten op één plek kunnen consumenten makkelijk zien wat er nou daadwerkelijk verandert. Dit zorgt voor bewustzijn van burgers en bedrijven: een van de ambities van de Voedselvisie. Een goed voorbeeld van een droom werkelijkheid maken.

 

"Als het een en ander fout gaat zullen de bewoners van de hele gemeente Ede daarvoor de prijs moeten betalen."

 

Tegengeluiden

Ook zijn er geluiden tegen ‘Ede kiest voor food’. Zo zijn er mensen die het World Food Center maar een slecht idee vinden. De partij Evenwicht Ede is bijvoorbeeld niet erg enthousiast over het plan. Zij schrijven in hun verkiezingsprogramma dat ze geen miljoenen willen investeren in projecten die bedacht zijn door de overheid, maar realisme willen zien voor hun dure belastinggeld. Ook Partij 65plus vindt het te veel geld kosten in verhouding met wat het oplevert. Zij denken dat het World Food Center de investering van 360 miljoen niet waard is en dat dit geld in betere initiatieven gestoken kan worden. “Als het een en ander fout gaat zullen de bewoners van de gehele gemeente Ede daarvoor de prijs moeten betalen. Vooral de bewoners in de buitendorpen zullen dan in opstand komen, omdat zij geen belang hebben in de uitvoering van dit soort grootsteedse plannen.” Aldus George de Haan van de Partij 65plus.

Het WFC zal ondanks deze tegenwerpingen in 2020 toch haar deuren gaan openen in het voormalig kazerneterrein Maurits-Zuid. Dit is een van de vele plannen die concreet gemaakt wordt.

Ontvangst

'Ede kiest voor food' is een groot beleidsmatig plan dat vele jaren bestrijkt, en moet ook maar goed vallen bij de burgers. Lara Sibbing zegt dan ook: “Als gemeente moet je er voor iedereen zijn, maar iedereen wil ook iets anders. Voor deze visie hebben we dus vooral gekeken naar het karakter van de omgeving Ede”. Maar burgemeester Verhulst vertelt dat deze visie niet in de weg gaat staan van het oplossen van problemen: “Als je dit soort ambities stelt mag je niet zeggen dat je aan het andere maar wat minder gaat doen. Daar zouden we opmerkingen over krijgen van de gemeenteraad en de burgers.” (uit interview Verhulst) Sinds twee maanden is er tevens een Voedselraad opgericht met mensen vanuit “verschillende kanten van de maatschappij”, aldus Sibbing, om de gemeente scherp te houden op de beleidskeuzes die ze maken. Op deze manier hoopt de gemeente ervoor te zorgen dat het getekende plaatje voor 2025 van papier naar realiteit gaat.

Discussieer mee Heeft Ede volgens jou genoeg tijd en ruimte voor een focus op food?