sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

De wildwal: van vroeger tot nu

EDE - De gemeente Ede investeert dit jaar bijna een half miljoen in de kwaliteit van het buitengebied. Ook de wildwal tussen Ede en Wageningen wordt opgeknapt.

EDE - De gemeente Ede investeert dit jaar bijna een half miljoen in de kwaliteit van het buitengebied. Ook de wildwal tussen Ede en Wageningen wordt opgeknapt.

De wildwal tussen Ede en Wageningen werd in de zestiende eeuw aangelegd om de akkers te beschermen tegen het wild. Dit is de langste wildwal van Nederland. Sinds de negentiende eeuw heeft de wildwal de functie van akkerbescherming niet meer. De wildstand is minder geworden, omdat er nu hekken en wildroosters zijn geplaatst om de akkers en omdat het areaal bos is afgenomen. Momenteel dient de wildwal als een cultuurhistorisch monument in de gemeente Wageningen.  

Waar ligt de wildwal?
De wildwal loopt door Lunteren, Ede, Bennekom en Wageningen heen, zoals op de onderstaande afbeelding te zien is. Langs het tracé van de wildwal lopen diverse openbare wegen, die deels grenzen aan de nog zichtbare wildwalrestanten. Sommige delen van de wildwal zijn helemaal verdwenen, omdat er nu weg overheen loopt. Van noord naar zuid loopt het waltracé (wildwal) langs de volgende openbare wegen:
- Beukenlaan (Lunteren)
- Boslaan (Lunteren)
- Wildzoom (Ede)
- Bosrand (Ede)
- Nieuwe Kazernelaan (Ede)
- Selterskampweg (Bennekom)
- Zoomweg (Wageningen)
- Dorskampweg (Wageningen)
- Bosrandweg (Wageningen)


Verval
De laatste jaren is deze historische wildwal in verval geraakt. Delen van het oorspronkelijke waltracé zijn verdwenen onder bebouwing, landbouwgrond of bos. De restanten van het wallichaam liggen grotendeels verscholen in bossen, tuinen en plantsoenen. De wildwal is daarom niet meer als zodanig herkenbaar in het veld. Bovendien bestaat het gevaar dat nog meer delen van de wal zullen verdwijnen door erosie.  

Restauratie
Martijn Boosten, van stichting Probos, heeft in 2013 een breed projectplan opgezet voor het opknappen van de wildwal. Stichting Probos zet zich al vijftig jaar in voor duurzaam bosbeheer en duurzame bosketens. Op een aantal plekken, in Lunteren, Hoekelum en Wageningen, zijn al waldelen gereconstrueerd of hersteld. De wildwal wordt dit jaar als geheel aangepakt, zodat de wal als eenheid herkenbaar wordt: één lange, zo min mogelijk onderbroken, lijn door het landschap. Daarbij wordt er zorgvuldig gewerkt met respect voor de natuur en de ondergrond. In samenwerking met Probos en de gemeente Ede zal de wildwal in zijn geheel gerestaureerd worden.

Wat gaat er gebeuren?
Stichting Probos en de gemeente Ede hechten veel waarde aan de oorsprong van de natuur, daarom is het van belang dat de wildwal goed te zien is. Dit is te lezen in het projectplan van Probos: Wildwal Lunteren - Wageningen: voorstel voor verbeteren herkenbaarheid en toekomstig beheer. Het plan is om het 'gapende gat' in het waltracé tussen Kernhem en Hoekelum te verkleinen. Hierdoor ontstaat er een originele, historisch geïnspireerde barrière tussen bebouwing en natuur. Om de recreatie vanuit Ede richting de Sysselt te structureren, kunnen er op een drietal plekken doorgangen in de wal gemaakt worden, waardoor de Sysselt bereikbaar is. Om de doorgangen te markeren, worden er mogelijk houten damwanden geplaatst. Bij die doorgangen zouden bovendien markeringsbomen geplant kunnen worden. Verder is het plan om de wal te beplanten met eiken, die in de toekomst als hakhout beheerd kunnen worden. Ook wordt er door Probos voorgesteld om op een aantal locaties een klein deel van de wal en greppel (10 tot 20 meter) te herstellen en het begin van dit waldeel te markeren met een damwand. Langs de waltracés liggen openbare paden en wegen. Door de dichte begroeiing kunnen de recreanten die hierover lopen de waltracés nu niet zien. Daarom is het plan delen van de begroeiing te verwijderen, waarbij restanten van oorspronkelijke walbeplanting worden gespaard. De gemeente hoopt eind dit jaar klaar te zijn met de restauraties van de wildwal.