sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

De Vlam van Rhenen

RHENEN - Er zijn veel verschillende religies te vinden in Rhenen. Katholiek, protestant, maar ook vrijzinnig. Aan de Beukenlaan 2 staat het gebouw van de vrijzinnige geloofsgemeenschap de Vlam. Zij laten zich inspireren door het christendom, maar betrekken daar ook andere religieuze tradities bij.

RHENEN - Er zijn veel verschillende religies te vinden in Rhenen. Katholiek, protestant, maar ook vrijzinnig. Aan de Beukenlaan 2 staat het gebouw van de vrijzinnige geloofsgemeenschap de Vlam. Zij laten zich inspireren door het christendom, maar betrekken daar ook andere religieuze tradities bij. 


"Officieel zijn wij geen kerkgemeenschap, maar noemen wij ons liever een geloofsgemeenschap." Aan de tafel in het gebouw van de Vlam zitten Grietje van der Voet en Pieter Vis. Zij zijn beiden lid van deze vereniging. "We zijn maar met ongeveer 28 leden, maar absoluut een gemengd gezelschap qua leeftijd! Van 35 tot 96!" Het ledenaantal is langzaam aan het zakken. "We krijgen geen instroom van jongere mensen..."

De vrijzinnige vereniging werd opgericht in 1870. Ze wilden geen kerk zijn, maar wel een religieus leven en denken behouden. Tegelijkertijd wilden ze graag een gemeenschap zijn die open zijn voor niet-kerkelijken.

 

  

 

Bijzondere richting
Wat de vrijzinnige geloofsgemeenschap zo bijzonder maakt is dat er geen tot weinig dogmatiek is. Je mag hier zijn en denken wat je wilt. Dat maakt deze groep mensen zo speciaal. Als je voor de preekstoel wilt gaan staan, zonder dat je in God gelooft dan mag dat. De leden in Rhenen komen vaak uit de wat striktere stromingen. Daar waar je niet onder de dogmatiek vandaan komt. In deze gemeenschap krijgen ze ruimte. Het valt Grietje op dat de ouders steeds vrijer worden in de geloofsontwikkeling van hun kinderen. Hierdoor kiezen zij vaak voor een eigen invulling van het geloof.


Grietje vertelt over haar eigen geloofsleven. "Mijn ouders waren lid van de Doopsgezinde Gemeente en gingen daar trouw naar de kerk. Ze voelden zich thuis in een gemeenschap waar vrijheid van geloven en kritisch denken vanzelfsprekend zijn. Ik ben in die omgeving opgegroeid. Ging naar de zondagsschool en volgde later catechisatielessen. Bij mij is het er nooit van gekomen om belijdenis te doen. Ik had geen idee hoe je überhaupt zou kunnen omschrijven of en hoe je gelooft."


Bij de vrijzinnige gemeente in Rhenen spelen acceptatie en tolerantie een grote rol. Volgens Grietje en Pieter Vis zou hun geloofsgemeenschap niet kunnen bestaan zonder deze twee kernwoorden. Als iemand vindt dat de hel niet bestaat, terwijl een ander vindt van wel moeten wij elkaars mening kunnen accepteren. Anders werkt het niet.
"We willen mensen in onze vereniging die het geloof willen uitdragen. Zowel binnen als buiten de gemeenschap." zegt Pieter Vis. 

"De mensen worden gestimuleerd in het samenzijn."

 

Mensen samenbrengen
De vlam organiseert veel activiteiten. Dit word onder andere gedaan omdat het ledenaantal hard naar beneden gaat. "Wij willen de mensen activiteiten aanbieden die andere geloofsgemeenschappen niet hebben."  Zo zijn er avonden met lezingen van onder andere Henk van de Blerck, Nico Koning en Naema Tahir. Ook filmavonden en kunsttentoonstellingen komen regelmatig aan bod. "Door zoveel mogelijk verschillende activiteiten te organiseren bereiken wij veel mensen. De mensen worden gestimuleerd in het samenzijn."


"In mijn studententijd in Wageningen werd ik lid van de Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond." vertelt Grietje. "Er waren meerdaagse conferenties, koffietafels en lees-en studiekringen. Ik voelde mij hier thuis en de activiteiten vond ik waardevol. Later ben ik lid geworden van de NPB-afdeling in Rhenen. Het is net iets meer kerk dan de studenten bond, maar wel een vereniging waar je een pas op de maat kunt maken. Er is ruimte om stil te staan bij zaken die belangrijk zijn in mijn leven."

 


Toekomst
"De zondag is een aflopende zaak." vertelt Pieter Vis. "Mensen hebben op zondag liever een vrije dag. Normaal gesproken vraag je mensen lidmaatschap, waarvoor zij dan betalen, maar wij moeten ons focussen op culturele activiteiten en wellicht geld vragen voor de entree. Ons gebouw moet worden onderhouden en de koffie voor eventuele gasten moet worden betaald. Dat gaat niet met de lage inkomsten die we soms hebben. De toekomst is een beetje onzeker." 

 


100 jaar vrijzinnig
Hoewel de vrijzinnige vereniging al sinds 1870 bestaat, viert De Vlam in Rhenen hun 100 jarig bestaan. Ze zijn van plan om dat twee dagen lang te vieren met een speciaal jubileumprogramma op 3 en 4 september. Met een boekenmarkt, muziek, en een presentatie voor het lustrumboek dat speciaal voor deze gelegenheid is gemaakt.

'Heb uw naaste lief' 


Geloven in God
"Je zou kunnen stellen dat ik nooit lid ben geweest van een kerk. De Vlam is ook een vereniging. Ik heb deze nooit verlaten. Ik ben voel mij hier thuis en ben trouw gebleven aan een omgeving waar ondogmatisch gedacht en vrij en kritisch mag worden gesproken over levensbeschouwelijke zaken." vertelt Grietje. "Toch is God voor mij een te abstract begrip. Voor mij is hoe je in het leven staat en omgaat met andere mensen het allerbelangrijkste. Het figuur van Jezus is hierbij een belangrijk voorbeeld. Fatsoenlijk en respectvol met elkaar samenleven is de allerbelangrijkste opdracht aan de mensen. Heb uw naaste lief. Naar deze leidraad wil ik leven en mijn best doen. Dat mag je van mij geloven noemen."