sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

De Campusroute: waar wegen scheiden en samenkomen

Een nieuwe grote weg voor een stad die bekendstaat om haar duurzaamheid. Waarom? De meningen over dit project zijn verdeeld en er spelen verschillende belangen. Redactie Wagewijd heeft zich de afgelopen maanden in het onderwerp: “De Campusroute” vastgebeten. We hebben ons een weg gebaand door artikelen en literatuur, maar zijn vooral in gesprek met de inwoners gegaan. Zie hier het resultaat! In deze publicatie willen wij met u delen wat we allemaal te weten zijn gekomen. Hierbij hebben we onze uiterste best gedaan iedere belanghebbende groep aan het woord te laten. Op deze manier hopen we een zo compleet mogelijk beeld te geven, om ook u wegwijs te maken in deze ingewikkelde kwestie.

Wat is er aan de hand?


Even in het kort
Provincie Gelderland wil door middel van 'de Campusroute' het universiteitsterrein, de woonwijken, de haven en het centrum van Wageningen beter bereikbaar maken. Deze weg moet bovendien de verkeersopstoppingen (zie kopje 'knelpunten') rondom de campus drastisch verminderen.


De gemeente slaagde er maar niet in een plan met voldoende draagvlak te vinden, dus besloot de provincie de regie over te nemen. Omdat de gemeente een andere mening heeft [dan de provincie] over de oplossing van de problemen, zet de provincie een 'Provinciaal Inpassingsplan' in. 

Liever luisteren dan lezen? We leggen deze kwestie uit in een creatief verhaal. Luister dat hier!


Knelpunten
De bereikbaarheid vergroten, is belangrijk voor de ontwikkeling van Wageningen en FoodValley. De geringe doorstroming op de Nijenoord Allee en de Mansholtlaan/Willem Dreeslaan (N781) brengt dit in gevaar. Het verkeer staat op de hierboven genoemde wegen namelijk vaker dan wenselijk vast. Dat komt vooral door het verkeer dat files op de A12/A50 ontwijkt via een ‘sluiproute’ door Wageningen. Dit heeft een negatief effect op het verkeer van en naar Wageningen. Door de drukte wordt de doorstroming belemmerd.

 

"Woorden als ‘rondje campus’ en ‘rondweg’ worden soms zonder nadenken genoemd, terwijl deze routes niet echt bestaan."

Wat is de Campusroute?
"Veel mensen kennen de precieze details van de plannen niet", vertelt Ina Pijnacker van ‘Belangenvereniging Bewoners Roghorst’ (BBR) [Roghorst is een wijkje dat dicht aan de Nijenoord Allee ligt]. "Daardoor worden veel begrippen door elkaar gehaald. Woorden als ‘rondje campus’ en ‘rondweg’ worden soms zonder nadenken genoemd, terwijl deze routes niet echt bestaan. Het ‘rondje campus’ is een route die langs de noordkant van de huizen in de wijk Noordwest loopt en het Dassenbos mijdt. Inmiddels is deze variant in de ogen van de provincie al afgevallen als mogelijkheid. ‘De rondweg’ staat al veertig jaar op de agenda van de gemeente, maar behoort niet tot de mogelijke oplossingen. Deze route zou namelijk het beschermde natuurgebied ‘Het Binnenveld’ doorkruisen”, vertelt Pijnacker.


De keuze lijkt nu neer te komen op twee mogelijkheden. Allereerst is er het traject waarbij het Dassenbos, of in ieder geval een deel hiervan, verdwijnt. De tweede optie is een route waarvoor een deel van het campusterrein wordt opgeofferd. In de ontwerpnotitie die ter inzage is gelegd, loopt de Campusroute door het Dassenbos. Echter, de provincie heeft de definitieve startnotitie nog niet vastgesteld. Het proces is nog in volle gang en de provincie staat nog aan de start van de procedure. 

 

Dit is MyMaps! Hierin wordt het probleem overzichtelijk op een kaart weergegeven. Klik op locaties om er meer over te weten te komen. (Maker Eva Baalmans, check haar publicatie hier.)


Milieu Effect Rapportage (MER)
Om de weg aan te leggen, moet de provincie een 'MER' uitvoeren. Hierin worden alle milieugevolgen van de verschillende routes gemeten. In een ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD) zijn alle te meten aspecten bepaald. In dit rapport moet ook uitgegaan worden van de noodzaak van de route. 


Bij de komst van de Campusroute zijn ontzettend veel mensen betrokken. Er spelen verschillende belangen. Die behandelen wij hieronder.

 

De belanghebbenden


DE INWONERS
Tegenstanders Campusroute
De bewonersvereniging van Noordwest wil niet dat de Campusroute er komt. De weg, zoals die nu gepland is, zal al zover mogelijk uit de buurt van hun woonwijk lopen om geluidsoverlast te voorkomen.  Ina Pijnacker vertelt: “Niet dat we het Dassenbos weg wíllen hebben, maar als je moet kiezen tussen een stukje bos opofferen, en je eigen leefomstandigheden...” De alternatieve route brengt hoe dan ook offers met zich mee. “Uiteindelijk is er geen beste oplossing, het gaat om de meest acceptabele voor iedereen”, zegt Pijnacker.


Annet van Betuw in het Dassenbos

Annet van Betuw in het Dassenbos

Inwoners die naast het Dassenbos wonen, eisen juist dat het bosje onaangetast blijft. De natuur en de rust die het gebied met zich meebrengen, zijn belangrijke reden geweest voor het kiezen van deze woonomgeving. Door de Campusroute gaat dit verloren. De bewoners pleiten daarom voor een vergroting van het zoekgebied. Ze willen bijvoorbeeld dat de verbreding van de Mansholtlaan (dit is een tweebaansweg, terwijl de Willem Dreeslaan waar die in overloopt vier banen bevat) wordt onderzocht. De provincie meldde daarentegen dit niet te onderzoeken, omdat het teveel extra kosten met zich meebrengt.

“De 'groene' universiteit laat dit zomaar gebeuren!”

“Uit metingen blijkt dat de toename van de verkeersdrukte voornamelijk door sluipverkeer komt. Een derde tot een kwart van het verkeer gaat bij de volgende oprit gewoon weer de A12 op. De meetsystemen waarmee dit bepaald is, kunnen ook gebruikt worden om het sluipverkeer tegen te gaan met boetes. De provincie geeft geen reactie op dit voorstel,” vertelt Patrick Jansen van ‘MooiWageningen’.

Waar de bewoners en belangenroepen zich over verbazen, is het ontbreken van een tegengeluid vanuit de universiteit. “De 'groene' universiteit laat dit zomaar gebeuren!”, stelt Annet van Betuw ('Wageningen GoedopWeg'). “Er is een hoge kilometervergoeding voor medewerkers en parkeren is gratis. De universiteit rolt nu een rode loper uit en wanneer deze vol is, wordt hij alleen maar breder gemaakt”, betoogt Jansen.

 

Veel tegenstanders vinden dat er volgens ‘de ladder van Verdaas’ gehandeld moet worden. Volgens deze systematiek is nieuwe wegen aanleggen de laatste optie en moet er eerst iets gedaan worden aan de bestaande infrastructuur. “Maak van de rotonde bij de Willem Dreeslaan een kruispunt en het grootste knelpunt is weg. De oplossing die de provincie kiest, is gewoon ouderwets. De wetenschap bewijst dat meer asfalt het probleem niet oplost. Het is mij nog niet duidelijk waarom de provincie ondanks al dit tegengeluid nog steeds die Campusroute wil”, stelt Jansen.

"Het is mij nog niet duidelijk waarom de provincie ondanks al dit tegengeluid nog steeds die Campusroute wil!”

Berekeningen van de provincie laten zien dat het verkeer op wegen als de Nijenoord Allee toeneemt. Bewoners hebben met hun eigen berekeningen aangetoond dat deze cijfers niet helemaal kloppen.

De bewoners die tegen de Campusroute zijn, gaan door tot het bittere eind. “Ik vind ons verhaal gewoon veel beter dan dat van de provincie. We gaan door tot de provincie het licht ziet en anders gaan we naar de rechter.” 


Voorstanders Campusroute
Veel voorstanders van de route wonen in de buurt van de Nijenoord Allee. “Alle Wageningers moeten over deze weg heen”, beweert Richold Hengst. Hij woont al 25 jaar op de Roghorst die aan de drukke weg ligt. Dit zorgt in zijn buurt voor veel geluidsoverlast. De gemeente heeft daarom een geluidswal neergezet. “Daarna kwamen ze meten, maar we zaten nog steeds boven de decibelnorm”, vertelt Hengst.

 

"Ik ben wel blij dat de provincie het heeft overgenomen. Er moet iets gebeuren!"

 

Ina Pijnacker van 'Belangenvereniging Bewoners Roghorst' stelt: “De huizen aan de Nijenoord Allee staan slechts drie tot zes meter van de weg af. Er zijn dus te weinig mogelijkheden voor een nieuwe geluidsbarrière. Het geluid moet gedempt worden, want wanneer het weerkaatst, hebben de inwoners van de studentenflats er ook last van.”

Hengst vertelt: “Ik ben wel blij dat de provincie deze kwestie heeft overgenomen. Er moet iets gebeuren! Als ze die route niet aanleggen, wordt het sowieso drukker. Wageningen moet gewoon ontsloten worden.”

Richold Hengst vertelt over de overlast

Richold Hengst vertelt over de overlast

Over de impact van een aanpak volgens de ladder van Verdaas twijfelen veel voorstanders. “Die ladder van Verdaas klopt. Toch kom je er daarmee niet als je alles gaat afwegen. Het stroomt over en er is écht nieuwe infrastructuur nodig”, vindt Hengst.

Verder denkt Hengst dat politici die in Noordwest wonen de Campusroute proberen tegen te houden. “Er wonen daar partijbonzen van GroenLinks en de PvdA. Zij willen niet dat hun uitzicht verdwijnt en gebruiken hun invloed binnen deze partijen om de nieuwe weg tegen te houden.”

 

“Waar ik me enorm aan stoor, is dat er geen goede oplossing voor de verkeersproblemen in Wageningen komt."

 

Voorstanders vinden dat de verkeerslasten over heel Wageningen verspreid moeten worden. Hengst vertelt: “Ik snap de argumenten van de tegenstanders. Zij vinden dat de Campusroute ten koste gaat van natuur. Hier is ook groen verwijderd voor deze weg. Onze bomen zijn gekapt en de eekhoorntjes zijn verdwenen. Ik vind dat we de lasten moeten spreiden en dat niet alleen wij die hoeven te dragen. Bovendien kunnen we ‘Het Binnenveld’, waar de weg komt, vol planten met bomen. Zo behouden we op lange termijn toch natuur."

De kwestie speelt al lang en veel mensen zijn het wachten beu. Hengst stelt: “Waar ik me enorm aan stoor, is dat er geen goede oplossing voor de verkeersproblemen in Wageningen komt. Bijna iedereen wil dat er iets verandert.”

Ina Pijnacker voegt nog toe: “Er is altijd frictie tussen natuur en leefomgeving, maar als je vooruit wil als stad kun je niet altijd voor natuur kiezen. Ze zouden een stuk van het Dassenbos weg kunnen halen om dat vervolgens ergens anders opnieuw te planten. Alleen is dit al een keer gebeurd en toen is het opnieuw geplante stuk bos nooit mooi teruggegroeid."

 Meer lezen? Check dit artikel!

 

 

DE GEMEENTE
Gemeente Wageningen is ontzettend lang bezig geweest met het vinden van een oplossing voor de verkeers- en bereikbaarheidsproblemen. Uiteindelijk had ze het plan een tracé over het terrein van de WUR aan te leggen. De provincie vond dat dit de belangen van de universiteit zou schaden. Bovendien was ze van mening dat het vinden van een oplossing te lang duurde, dus nam ze de zaak over.

Over een goede oplossingen voor de problemen verschillen de meningen in de gemeente. Sommige partijen staan helemaal achter het plan van de provincie. Andere fracties denken dat er al veel op te lossen valt door de bestaande infrastructuur te verbeteren. Mathilde Maijer vertelt: “De PvdA steunt vanaf het begin intensief en volop het plan van ‘Wageningen Goed op Weg’. Verder pleiten we om nu te beginnen met het aanpakken van de rotonde aan de Droevendaalsesteeg. Als die rotonde optimaal wordt, is de Campusroute niet meer nodig.” 

 

 

Fractievoorzitter van D66 Maud Hulshof denkt hier anders over: “Wij zien verschillende mogelijkheden om de bereikbaarheid te vergroten, zoals: betere aansluiting op het OV-netwerk, goede fietsverbindingen en het oplossen van fietsknelpunten in onze stad. Echter, alle onderzoeken wijzen erop dat het verkeer over de Nijenoord Allee en de Mansholtlaan de capaciteit van deze wegen gaat overstijgen en dat alternatieve maatregelen niet voldoende zullen zijn. We vinden dat Wageningen een bereikbaarheidsprobleem heeft. Daarom pleiten we ervoor kritisch mee te blijven denken over een optimale inpassing van de Campusroute voor alle Wageningers.” De VVD is ook van mening dat de Campusroute de beste oplossing is.

 

 

Wie het uiteindelijke plan gaat financieren, is nog niet duidelijk. Zo gaf de provincie aan dat de gemeente 6,25 miljoen zou bijdragen. De gemeente verklaart nu dat er sinds de overname niet opnieuw over de financiën is gesproken. Die 6,25 miljoen willen ze dus niet meer automatisch aan dit project besteden.

 

DE PROVINCIE GELDERLAND
Wageningen is onderdeel van Foodvalley en de campus biedt veel kennis over en innovatiemogelijkheden op het gebied van gezonde en duurzame voeding. Dat Foodvalley en daarmee ook de stad en het universiteitsterrein goed bereikbaar zijn, is essentieel. De provincie wil nu én in de toekomst de kansen benutten die Foodvalley op internationaal niveau te bieden heeft. Bovendien moet de WUR aantrekkelijker gemaakt worden voor mensen en (internationale) bedrijven die zich er willen vestigen.

Voor het inpassingsplan heeft de provincie samen met de gemeente gekeken naar oplossingen met diverse mogelijkheden. Hier kwam de Campusroute als beste optie uit. Die voldoet namelijk aan de eisen en de route past binnen het budget (veertien miljoen euro) dat de provincie voor dit project heeft gereserveerd.

 

“Wij hechten veel waarde aan de groene kwaliteit van ons gebied."

 

De provincie heeft begin april 2018 de 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau' (NRD) uitgebracht. Daarin wordt het hele plan van aanpak van de Campusroute uitgelegd. Op basis hiervan konden inwoners een reactie op het ontwerpbesluit naar de provincie sturen (een zienswijze). Veel groepen (o.a. ‘Mooi Wageningen’ en ‘Wageningen Goed op Weg!’) hebben een zienswijze ingediend. De provincie heeft er in totaal 139 binnengekregen en is momenteel druk bezig deze door te nemen. “Ze beoordeelt of deze leiden tot een aanpassing van de NRD. Naar verwachting nemen de Gedeputeerde Staten na de zomervakantie een besluit over een reactie op de zienswijzen en de definitieve NRD”, vertelt Petra Heuvelmans van provincie Gelderland.

Heuvelmans geeft aan dat de provincie ook rekening houdt met de bestaande natuur. “Wij hechten veel waarde aan de groene kwaliteit van ons gebied. Bij het aanleggen van wegen is het onvermijdelijk dat we het landschap veranderen. In de wet is vastgelegd dat waar groen verdwijnt er nieuwe gelijkwaardige natuur moet komen. Wij doen onze uiterste best om meer te doen en de kwaliteit te verbeteren. Zo planten we altijd meer bomen dan we kappen en zorgen we voor een groene inpassing in het landschap.”


WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH (WUR)
De universiteit
Met name voor studenten en werknemers die met de auto reizen, zal de campus na de aanleg van de nieuwe weg beter bereikbaar zijn. 

De WUR spreekt zich niet expliciet uit over de Campusroute. Uit een artikel van Resource WUR blijkt echter dat de universiteit voorkeur heeft voor het plan de weg door het Dassenbos aan te leggen. Als de route over het campusterrein wordt gelegd, heeft dit negatieve gevolgen voor de universiteit. Met name voor de bouwplannen voor een nieuw onderwijsgebouw. De WUR zal dit dus niet laten gebeuren. Mocht de provincie haar plannen zo omgooien dat de weg wel over het terrein komt te lopen dan gaat de universiteit met haar in gesprek over planschade.

 

Friesland Campina op de campus

Friesland Campina op de campus


De bedrijven 
De campus van Wageningen telt ongeveer honderd bedrijven, verspreidt over het hele terrein. Er zijn nu nieuwe ondernemingen die zich er willen vestigen. Onder andere Unilever heeft aangegeven dit van plan te zijn. Dat is niet alleen een hele eer voor de universiteit, maar ook voor de gemeente en de provincie. Om het voor bedrijven aantrekkelijker te maken zich te vestigen op de campus heeft de provincie beloofd het terrein beter bereikbaar te maken. Dit willen ze bewerkstelligen door de aanleg van de Campusroute. 

Els de Bruin van Unilever vertelt dat het bedrijf altijd streeft naar een goede bereikbaarheid van haar vestigingen: “Unilever laat het aan het lokale en/of regionale bestuur over om een oplossing te kiezen die past binnen de ruimtelijke ordeningen en het mobiliteitsplan. Daarnaast blijven we, in lijn met onze duurzaamheidsvisie en het 'Unilever Sustainable Living Plan', onze medewerkers stimuleren het openbaar vervoer te gebruiken.”

Op de website van het Vakblad voor de voedingsmiddelenindustrie (VMT) staat daarentegen dat Unilever de reiskosten die met de auto gemaakt worden wel vergoedt.


Complottheorie?


Toch is er een theorie die zou verklaren waarom het plan van de Campusroute waarschijnlijk wordt doorgezet. Patrick Jansen legt dit uit: “De weg passeert een keiharde grens, een heilige grond: 'Het Binnenveld'. De weg steekt Het Binnenveld in en neemt een scherpe bocht naar links door het Dassenbos. Het lijkt hierdoor net alsof de route niet af is, waardoor waarschijnlijk uiteindelijk alsnog een rondweg wordt aangelegd. Bart Rozemeijer van de VVD heeft deze theorie zelfs een keer bevestigd. De Campusroute zou het begin kunnen zijn van het einde van een groot stuk beschermd natuurgebied. ”

 

 Wij zijn pop-up redactie 'Wagewijd'. Wilt u zien hoe wij tot dit eindproduct zijn gekomen, check dan de vlogcompilatie hieronder of onze beatblog.

 Heeft u nog op- of aanmerkingen, neem gerust contact met ons op!

Mail: wagewijd@outlook.com
Sociale media: @Wagewijd

 

 

Discussieer mee Wat is het belang van de Campusroute?