sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Arnhem wil voor elke dakloze gepaste opvang

ARNHEM - In principe is er genoeg opvang voor daklozen, maar dit geldt alleen voordegene met ‘lichte bagage’. Veel van hen hebben psychische problemen en kunnen nergens terecht. Daarnaast komen daklozen op straat te staan, omdat de stad geen 24-uurs opvang heeft.

Ron Baars voert actie voor daklozen, omdat Arnhem geen 24-uurs opvang heeft. “De inlooptijden van de opvangcentra sluiten niet op elkaar aan. Hierdoor komen daklozen op straat te staan.'' Ook vertelt hij dat er vaak geen plaats is voor daklozen met psychiatrische problemen. “Zij moeten gedwongen op straat slapen, omdat Arnhem geen passend opvang heeft voor hen.”

 “Er is een toename van psychische problemen”

Stichting kruispunt laat weten dat de psychische problemen toenemen en dat in principe iedereen bij hen in de dagopvang naar binnen kan. Aan de hand van het gedrag van de daklozen wordt bepaald of zij binnen mogen blijven. Fractievoorzitter Leo de Groot (PvdD): “Mensen met psychische problemen vallen buiten de boot en worden niet toegelaten in een nacht of dagopvang.” Hij zegt dat er bezuinigd is in de zorg waardoor mensen met psychische klachten of verslavingen toch nog op straat belanden ondanks het feit dat er genoeg plek zou moeten zijn.

Raadslid Ria de Vries (PvdA) vertelt dat zij staan voor passend opvang voor daklozen. “Veel mensen hebben hulp nodig. Zij hebben niet genoeg aan alleen een bed. Dat deze mensen psychische klachten hebben maakt het wel een stuk lastiger. Om deze mensen te helpen zijn er deskundigen, meer geld en extra opvangplekken nodig.''

 “Het is een slechte zaak dat daklozen gedwongen buiten moeten slapen”

De nachtopvang stoelenproject gaat de hele maand juli dicht. Zij laten weten dat ze tot deze beslissing gekomen, omdat ze een tekort hebben aan vrijwilligers en financiën. Ria de Vries vindt het niet verantwoord dat het stoelenproject dicht gaat. Afgelopen woensdag heeft zij hier vragen over gesteld aan de wethouder. Ze snapt het wel: “In de vakantie zijn er minder mensen beschikbaar, maar er moet ook opvang zijn in juli.” Leo de Groot  deelt dezelfde mening: “De mensen hebben recht op vakantie, maar ze moeten wel verantwoordelijkheid nemen door voor een alternatief te zorgen.”

Ron Baars vindt dat de gemeente veel te weinig doet en dat ze beter moeten luisteren. Hij vindt dat er 24 uurs opvang moet komen en dagbesteding of werk voor daklozen. “Dan zitten ze binnen en er is buiten geen overlast.”

 “Zolang er mensen op straat leven doet de gemeente niet genoeg”

Ria de Vries heeft het liefst dat daklozen 24-uur per dag een opvangmogelijkheid hebben, waar ze beter uitkomen. Dit kan door bijvoorbeeld het project van Iriszorg uit te breiden. “Je lost het probleem op als mensen een plek hebben waar ze kunnen wonen, en als ze werk hebben.” Zij vindt dat er gewerkt moet worden aan herstel. Volgens Leo de Groot moeten alle daklozen opvang krijgen. “Er is een alternatief nodig voor als de opvang vol zit en dat alternatief moet vanuit de gemeente komen.” Hij zegt dat zolang er mensen op straat leven de gemeente niet genoeg doet, maar dat ze doet wat ze kan.

Discussieer mee Arnhem moet 24 uurs opvang voor daklozen krijgen