sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Zo willen Edenaren bezuinigen

Ede - Zeven miljoen euro bezuinigen. Hoe doe je dat als gemeente? De gemeente Ede kwam er niet uit en riep de hulp in van Edenaren. De afgelopen drie maanden konden burgers in werkgroepen en op de website meedenken en bezuinigingsvoorstellen doen. 

Ede - Zeven miljoen euro bezuinigen. Hoe doe je dat als gemeente? De gemeente Ede kwam er niet uit en riep de hulp in van Edenaren. De afgelopen drie maanden konden burgers in werkgroepen en op de website meedenken en bezuinigingsvoorstellen doen. 

Op de slotavond tien februari  die 250 bezoekers trok presenteerden zij hun ideeën.                             Bezoekers konden likes uitdelen voor ideeën en eveneens zelf voorstellen inbrengen. Als redacteur van de Nieuwsvallei was ik hierbij aanwezig. Hieronder een samenvatting van de bezuinigingsvoorstellen. Er was geen werkgroep voor zorg, omdat daar volgens de gemeente niet verder op kan worden bezuinigd.  

 

Cultuur 

Het voorstel om Edenaren te laten beslissen welke culturele instellingen subsidie krijgen kon op weinig likes rekenen. Vooral jongeren vinden investeren in cultuur belangrijk. Vijftig procent van de Edese jongeren wil graag een poppodium. Dit kan ook weer mensen van buiten Ede trekken en uit onderzoek blijkt dat subsidie voor dergelijke culturele activiteiten ruim wordt terugverdiend.

Daarnaast kan een kosten-batenanalyse helpen bepalen wat een culturele organisatie voor maatschappelijke meerwaarde heeft. Na toekenning van subsidie kan vaker worden gecontroleerd of de maatschappelijke doelstellingen worden gehaald zodat op tijd van koers kan worden veranderd. Volgens Sanne Mol, afgestudeerd in  culturele maatschappelijke vorming kan men commerciële en maatschappelijke doeleinden ook goed combineren, bijvoorbeeld door theatervoorstellingen te combineren met informatieavonden.

 

"Geloof is een keuze, een beperking niet. Mijn spastische, verstandelijk beperkte dochter kan niet zelfstandig reizen"

Leerlingenvervoer

De subsidie voor leerlingenvervoer op grond van geloof kan worden afgeschaft. Jan-Willem Doove van de werkgroep leerlingenvervoer lijkt dit een goede manier om minder te hoeven bezuinigen op leerlingenvervoer voor jeugd met een beperking. "Geloof is een keuze is en een beperking niet, mijn verstandelijk beperkte spastische dochter kan niet zelfstandig reizen." Tijdens een keukentafelgesprek wordt bekeken of en hoe een leerling met begeleiding vanuit MEE kan leren reizen. Vrijwilligers met een zorgachtergrond en affiniteit met de doelgroep bieden deze hulp. 

 

Dorpshuizen, buurthuizen en sport

Eén centraal buurthuis per wijk kan versnippering tegengaan en kosten besparen. Organisaties zoals kinderopvang en sportclubs kunnen eveneens gebruik maken van deze locatie, waarmee de gemeente gelijk bespaart op het budget voor sportlocaties. Bovendien kan worden ingespeeld op lokale thema's en behoeften. De gemeente financiert de ruimte en ondersteunende diensten zoals administratie wat ook enige werkgelegenheid kan opleveren. Een ander voorstel is commerciëler werken waardoor minder subsidie nodig is en meer bekendheid geven aan de georganiseerde activiteiten. Sportverenigingen kunnen daarnaast werken met een lagere contributie, in ruil voor klusjes binnen de vereniging zoals verven. Schaalvergroting van sportaccomodaties was ook een idee, maar dat komt de leefbaarheid van sommige vergrijzende dorpen wellicht niet ten goede.

 

Openbare ruimte

Scholen en winkeliers kunnen zelf het zwerfaval op het schoolplein en voor hun winkel opruimen. Tevens kan bij nauwelijks gebruikte voetpaden onkruid worden vervangen door kruidenvegetatie. Dat is goedkoper want je hoeft het alleen te maaien. Ook kan de gemeente slimmer straatverlichting aansturen met het IBOR-systeem, waarmee van afstand de verlichting kan worden gedimd of uitgezet. Van de IBOR-groep (advies voor openbare ruimten en beheer) kwam daarnaast het voorstel om parken en rotondes te laten sponsoren, en meer kunst in de openbare ruimte te plaatsen. Eveneens moeten burgers meer zelf doen in het onderhoud van de openbare ruimte.  

Participatie of verdringing?

Een betrokken samenleving is mooi, maar mensen moeten niet overbelast raken met taken. Daarnaast bestaat het risico op verpaupering in wijken waar weinig mensen in staat zijn of willen meewerken aan het onderhoud van de openbare ruimte. De gemeente start dan ook eerst met een pilot in twee of drie wijken. Naast overbelasting bestaat het risico op werkverdringing. Zwerfafval op het schoolplein of voor je winkel opruimen is iets heel anders dan de hele wijk onderhouden en afvalbakken legen. Op grotere schaal burgers hiervoor inzetten kan inderdaad zorgen voor meer verantwoordelijkheidsgevoel en minder afval, maar gaat ook ten koste van banen. Evenals bij de bezuinigingen op dorps- en buurthuizen (behalve bij het commercieel werkende voorstel). Het vrijwillige karakter van de leerlingenvervoerbegeleiders draagt ook niet bij aan de werkgelegenheid.

 

http://www.edestad.nl/lokaal/3359400_3359400.html#com

Eindredactie: Pieter Klinkhamer

 

Over de auteur

Elise de Waal