sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

''We moeten de stad leefbaar houden''

Veenendaal heeft het imago van een christelijk dorp. Volgens Hans van de Braak, PvdA-raadslid ter plaatse, klopt dat niet. Langzamerhand ziet hij het beeld wat mensen van Veenendaal hebben, verschuiven. Een interview met hem over de onderlinge verhoudingen tussen verschillende Veenendalers.

Zijn er voor zover u weet spanningen tussen verschillende kerken of tussen christenen en niet-christenen?

Niet echt, gelukkig. Er is wel een soort scheiding zichtbaar, zelfs binnen de christelijke kerken. Mensen trekken zich een beetje terug. Van origine is Veenendaal best een christelijke gemeenschap. Dat kan je ook afmeten aan de politieke verhoudingen. Van de 33 zetels zijn er 15 christelijk.

Hoe uit de scheiding zich?

Dat ze zich terugtrekken in hun eigen bubbel. Je ziet wel dat minder mensen christelijk worden. Dat komt door import.

Is er overloop tussen de kerken?

Daar heb ik geen zicht op. Ik zie wel een terugtrekkende beweging in hun gemeenschap.

Welke gevolgen heeft de terugtrekkende beweging?

Mensen gaan niet meer met elkaar om. Wel binnen de gemeenschap, maar niet meer daarbuiten. Er worden zelfs lijstjes aangelegd van winkels die op zondag open zijn. Er wordt dan niks bij gezegd, maar de bedoeling is dat je er niks koopt. Dat vind ik ongezonde tendensen.

Waarom vindt u dat ongezond?

Mensen hebben geen oog meer voor elkaar. Ze begrijpen elkaar niet, tonen geen solidariteit. Mensen moeten elkaar de ruimte en de vrijheid bieden dingen te doen. Dat geldt ook als een winkel op zondag open is. Wat wij als PvdA belangrijk vinden is om elkaar die vrijheid te gunnen, ook in religieuze zin.

Merkt u dat Veenendaal een conservatief imago heeft?

Ja, dat hebben we zeker.

Hangt er ook een conservatieve sfeer in de samenleving?

Daar merk ik niet zo veel van.

Dus past het imago maar deels bij de werkelijkheid?

Als je het zo bekijkt wel, ja. Zo zijn de winkels hier op zondag beperkt open. Dat is een hot item geweest. Je ziet ook dat het vrij rustig is op zondag. Zo hangt niemand de was buiten.

De niet-christenen passen zich dus aan de christenen aan?

Ja. Zij respecteren dat grotendeels.

Is er ook een kant van Veenendaal die mensen buiten Veenendaal niet kennen?

Nee. Ik merk dat Veenendaal de laatste tijd een steeds moderner imago begint te krijgen.

Merkt u dat christelijke partijen progressieve ontwikkelingen in Veenendaal willen tegenwerken?

Wat betreft het culturele klimaat wordt er terughoudend gedaan. Dat heeft voor een groot deel een christelijke achtergrond. Zo wordt er minder geld beschikbaar gemaakt voor cultuur.

''Ik merk dat Veenendaal een steeds moderner imago begint te krijgen''

U heeft het nu over de culturele kant, maar hoe zit het met de ideologische kant?

De meeste discussies zijn redelijk beslecht. Tegenhouden vind ik een verkeerd woord, maar christelijke partijen hebben wel andere belangen. Zij willen behouden wat er is. Tegelijk zie je individualisering optreden. De solidariteit binnen de kerken is groter dan met niet-christenen.

Werken christelijke partijen met hun opstelling mee aan die individualisering?

Vind ik wel. Ze stellen zich gesloten op. Als je er eenmaal bij hoort, hoor je erbij, of je wordt verstoten. Wat je wel ziet, is dat er mensen uit wijken verhuizen omdat er steeds meer christenen komen wonen. Dat zijn ontwikkelingen die ik niet goed vindt.

Hoe wilt u dan bereiken dat iedereen door elkaar heen woont?

Dat is heel moeilijk. Om te beginnen zou je eigenlijk regels op moeten stellen, maar daar ben ik niet zo van. Het moet gebeuren uit natuurlijk verloop. We moeten elkaar gewoon veel meer opzoeken. Ik moet zeggen dat de kerk wel oog heeft voor mensen in nood. Daar kunnen we elkaar wel weer vinden.

Ziet u de christelijke invloed afnemen?

Ik denk dat de christelijke invloed minder is geworden doordat we gegroeid zijn, maar alsnog is de helft christelijk. De christelijke invloed is nog niet weg.

Vindt u het een goede ontwikkeling dat de christelijke invloed is afgenomen?

Als mensen houvast hebben aan hun geloof, heb ik geen moeite mee, maar zodra ze mij de wet proberen voor te schrijven, gaat het niet goed. Maar dat geldt voor iedereen. Er zitten nog hele grote cultuurverschillen.

Er zitten volgens u dus meerdere kanten aan de afnemende invloed van het christendom?

Jazeker.

Merkt u dat de niet-christelijke kant van Veenendaal onderbelicht is?

Ja. Ik merk dat imago van Veenendaal nog behoorlijk conservatief is. Dat is niet zoals het echt is.

Hoe kijkt u daar tegenaan?

Dat vind ik jammer. Ik denk dat met een moderner imago Veenendaal aantrekkelijker is voor jongeren.

Het imago dat Veenendaal heeft is niet zonder gevolgen?

Nee. Dat is ook de reden dat we er wat aan willen doen. We willen een hogeschool binnenhalen en het liefst een bioscoop. Ook het uitgaansleven moet goed zijn. We moeten de stad leefbaar houden.