sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Verdeelde meningen over World Food Center

Ede - De Foodvalley is een samenwerking tussen verschillende dorpen en steden. Het doel is om de kennis die ze opbouwen over voeding te gebruiken voor de toekomst. Het World Food Center (WFC) moet het centrum van de Foodvalley gaan worden en is daarom politiek gezien steeds interessanter aan het worden. De politieke partijen die actief zijn in de gemeente Ede staan lijnrecht tegenover elkaar. Bijvoorbeeld op het gebied van het investeren van geld in een project waaraan, volgens sommigen, veel risico’s kleven.

Samenwerking
“De ChristenUnie zet zich onder andere in voor een samenleving met toekomst voor onze kinderen en een duurzame levensstijl. Daarin past ten volle dat er veel geïnvesteerd wordt in het voedselvraagstuk.” zegt Harry Hindriks, kandidaat-raadslid van de ChristenUnie.

“De ChristenUnie staat er helemaal achter dat het omvangrijke voedselvraagstuk in een samenwerking tussen bedrijven en de overheid wordt aangepakt. Dat betekent vanzelfsprekend ook dat de ChristenUnie het logisch vindt dat ook de financiële consequenties mede door de overheid, in dit geval dus de gemeente Ede, wordt gedragen.”

Niet iedereen enthousiast
Niet iedereen is even enthousiast over het investeren van geld in het WFC. George de Haan van de 65pluspartij zegt bijvoorbeeld: “Voor een plattelandsgemeente is dit project veel te ambitieus en daarmee financieel riskant.” Ook partij Evenwicht Ede is niet erg enthousiast over het plan. Zij schrijven in hun verkiezingsprogramma dat ze geen miljoenen willen investeren in projecten die bedacht zijn door de overheid, maar realisme willen zien voor hun dure belastinggeld.

Financiële consequenties
Harry Hindriks van de ChristenUnie brengt hier wat tegenin: “Het WFC stoelt op de gedachte dat de daarvoor noodzakelijke investering voor de helft gedragen wordt door het bedrijfsleven en voor de andere helft door de gezamenlijke overheden. Dat is niet alleen de gemeente Ede, maar ook de provincie Gelderland en mogelijk ook nog het Rijk.”

Bewoners betalen de prijs
George de Haan vindt dat dat precies de realiteitszin is van bepaalde wethouders “Als het een en ander fout gaat, zullen de bewoners van de gehele gemeente Ede daarvoor de prijs moeten betalen. Vooral de bewoners in de buitendorpen zullen dan in opstand komen, omdat zij geen belang hebben in de uitvoering van dit soort grootsteedse plannen.”

Lokale ondernemers 
De Gereformeerde Beginsel Partij vindt dat Foodvalley de aandacht zeker verdient, maar dan vooral voor de plaatselijke ondernemers. Zij zijn dan ook tegen het steken van gemeenschapsgeld in dit project. Het gevaar is, door te investeren in de Foodvalley en de komst van grote bedrijven de lokale ondernemers daar de dupe van kunnen zijn.

Verdeelde meningen
De meningen zijn dus erg verdeeld over het investeren van geld in het WFC en wie daarvoor de risico’s gaat dragen. Eén ding staat vast, de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart zullen het beginpunt zijn voor nog meer gesprekken over dit onderwerp.