sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Uw verslaggevers ter plaatse: Raadsvergadering in Renkum

RENKUM – Een voorgenomen fusie van het ambtenarenapparaat, reclamebelasting en de begroting over 2017. Gaat de agenda van vanavond politiek vuurwerk opleveren? Volgens gemeenteraadsleden, die voor aanvang uw verslaggevers een hand schudden, valt dat wel mee. “Het wordt niet zo spannend hoor. Het zal vast niet lang duren.’’ Gaat het tegendeel zich bewijzen?

Verwelkomd met een kopje koffie nemen uw verslaggevers plaats op de publieke tribune. Steeds meer raadsleden druppelen binnen die, op een enkeling na, de nieuwe gezichten een hand komen geven. Er heerst een zeer collegiale sfeer, van politieke rivaliteit vooralsnog geen sprake.

Rap tempo
Een twintigtal inwoners van de gemeente Renkum wonen vanavond de vergadering bij. Boven hen hangt het portret van Koning Willem-Alexander, als een soort wachter van de waarheid. Een wachter die neerkijkt op het politieke schouwspel beneden.
Als iedereen eenmaal op zijn plaats zit opent waarnemend burgemeester Bloemen, krullend haar, rond brilletje, gekleed in een kostuum met trui en das, de vergadering. Kort worden onder andere de volgorde van de agenda en enkele mededelingen besproken. Geen enkele burger voelt zich geroepen om gebruik te maken van punt nummer twee op de agenda: het burgerspreekrecht. Daarna werkt de burgemeester in rap tempo de besluiten van de vorige twee raadsvergaderingen en de ingekomen stukken af.

Boven hen hangt het portret van Koning Willem-Alexander, als een soort wachter van de waarheid. Een wachter die neerkijkt op het politieke schouwspel beneden.

“Russische roulette’’
Het vragenuurtje is over het algemeen een interessant onderdeel van de gemeenteraad. Hier kunnen de raadsleden met vragen richting het college van B&W komen. Een enkel raadslid meldt zich: Mevrouw Mansfeldt-Beck, een in een paars mantelpak gestoken dame, die op een pittige manier verwoordt dat ze zich “ontzettend ergert aan een verkeerssituatie op een weg in Renkum’’. Volgens haar lijkt het verkeersspel wat momenteel gespeeld wordt nogal op Russische roulette. Ze stelt voor om het te verhelpen door een viertal verkeersborden te plaatsen.
Wethouder Verstand, verantwoordelijk voor verkeer en vervoer, reageert kort: “Ik ken de situatie en ik ga kijken wat mogelijk is.”

Te weinig aandacht voor het personeel?
Het volgende punt wat aan de orde komt, ligt wat gevoeliger. Een deel van de ambtelijke organisatie van Renkum gaat fuseren met de een deel van de ambtelijke organisaties van Arnhem en Rheden. Dit komt samen onder ‘de Connectie’. Doel? Kostenbesparing en verbetering van de dienstverlening. Tom Erkens, fractievoorzitter PvdA, schetst: “Als er nu een ambtenaar ziek is in onze gemeente, blijft het werk liggen. In de Connectie kan dit worden opgevangen door andere ambtenaren.’’ Toch blijkt dat de PvdA, D66, CDA en de PRD(Partij Renkumse Dorpen) vinden dat de menselijke kant te weinig belicht wordt. Daarom dienen ze de motie ‘aandacht voor de organisatie’ in. Daarin staat onder andere dat er een goed plan van aanpak moet komen.

“Mensen maken de Connectie’’
Wethouder Heinrich erkent dat de mensen de nieuwe organisatie, de zogeheten Connectie, maken. De wethouder zal er daarom alles aan doen om de onzekerheid bij de werknemers weg te halen. Hij vraagt om een aanpassing in de motie. Volgens hem zal het gevraagde plan van aanpak te veel aandacht en tijd kosten. Tijd die de nieuwe organisatie helaas niet heeft. De indieners van de motie gaan hiermee akkoord. De eis voor plan van aanpak wordt na een schorsing van een tien minuten vervangen door “interactief laten informeren van de raad.’’

“Als er nu een ambtenaar ziek is in onze gemeente, blijft het werk liggen. In de Connectie kan dit worden opgevangen door andere ambtenaren.’’

Wel of geen reclamebelasting?
Onder toeziend oog van een delegatie Oosterbeekse winkeliers wordt er een besluit genomen over de reclamebelasting. Het onderwerp speelt al enkele jaren in de gemeente, maar de knoop is nog niet eerder doorgehakt. De ondernemers kunnen opgelucht ademhalen. Hun initiatief, om door middel van belasting op reclame-uitingen een financieringsbron te creëren voor activiteiten in het centrum is aangenomen.

Proost!
Het laatste besluit is genomen, waardoor de vergadering op een einde loopt. De burgervader sluit de vergadering, waarna de raadsleden zich in groepjes naar de naastgelegen ruimte begeven om te gaan borrelen. Onder het genot van een glas wijn komt PvdA-fractievoorzitter Tom Erkens nog terug op het compromis wat hij heeft gesloten met de wethouder: “Onze zorg was vooral dat het personeel onder de tafel geveegd zou worden. De wethouder is ons echter voldoende tegemoetgekomen. Ik vind niet dat wij, als indieners van de motie, teveel hebben ingeleverd.’’