sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Met virtual-reality door Veenendaal

De gemeente Veenendaal hield op donderdag 6 april een beeldvormende avond voor de nieuwe omgevingswet. De avond was ter voorlichting van de raadsleden. De wet is het gevolg van de decentralisatie van overheidstaken. Waar in 2015 de overheidstaken al op het gebied van zorg - het sociale domein - overgeheveld zijn, zullen in 2019 ook de overheidstaken op het gebied van de leefomgeving - het fysieke domein – overgeheveld worden naar gemeenten. Bestuursadviseur Sarah Ros informeerde de raadsleden van de gemeente Veenendaal over wat deze veranderingen betekenen voor de raad.

Met de nieuwe omgevingswet wil het Rijk 26 wetten voor ruimtelijke ontwikkeling samenvoegen naar één wet. Deze ene wet is het kader waar de gemeente het naar eigen wens verder moet invullen. Met een globalere wetgeving krijgt iedere gemeente meer vrijheid de leefomgeving in te richten naar eigen voorkeur.

Dit betekent ook meer verschil tussen gemeenten, maar dat is geen probleem volgens Ros. “Decentralisatie betekent ook meer verschil, en dat verschil mag groot zijn.” Wel heeft het rijk ook de mogelijkheid in de wet opgenomen om op regionaal niveau afspraken te maken.


Veranderingen in het systeem

Deze wet heeft grote gevolgen voor de taak van de gemeenteraad. Ros: “Tweederde van de gemeentelijke organisatie wordt geraakt door de komst van de omgevingswet. Dat betekent dat hun taak fundamenteel verandert.” De gemeenteraad zal vooral een sturende functie vervullen en minder inspraak hebben op details. “Het gaat niet meer om waar de boom komt te staan, maar of wij een groene stad willen zijn.”

En daar heeft raadslid Sietse van der Bij, fractievoorzitter van de SP, moeite mee. “Wat de raad onder een groene stad verstaat, kan sterk verschillen. Tenslotte is de gemeenteraad door de burgers verkozen en niet het college van burgemeester en wethouders.”


Wel zullen vergunningsaanvragen sneller behandeld worden. Waar het nu 26 weken duurt om een vergunning aan te vragen, zal dit straks binnen acht weken behandeld moeten zijn. Dit is mogelijk, aangezien het college dagelijks vergadert en de gemeenteraad enkel maandelijks.


Digitaliseren

Ook staat er een grote digitale klus op de gemeenteraad te wachten, want alle wet- en regelgeving moeten ook digitaal beschikbaar zijn. Hoewel hier nog geen systeem voor ontworpen is, zal het op virtual reality-achtige wijze vorm krijgen. Wanneer alle regels verbonden worden aan coördinaten, kun je met virtual reality door de stad lopen en op je scherm bij ieder pand of stuk grond kan zien wat de wet- en regelgeving voor de desbetreffende plek is.


“Het systeem moet gebruiksvriendelijk opgericht worden, gebruiksvriendelijker dan het nu is.” Er gaat gelach op in de raadszaal wanneer Ros deze zin uitspreekt. Van der Bij heeft er geen vertrouwen in: “De overheid en ICT zijn geen sterk team. Welke site van de overheid ken je die heel gebruiksvriendelijk is?” Raadslid Bottema van de VVD maakt zich zorgen om de laaggeletterde burgers en de digibeten. “Daar zal de gemeente zelf een aanspreekpunt op het gemeentehuis voor moeten instellen”, luidt het antwoord van Ros.


Toekomstperspectief

Met minder regels, snellere besluiten en alle informatie digitaal beschikbaar wordt er ook wat van de burger verwacht. Burgers zullen meer invloed krijgen op de besluitvorming voor bestemmingsplannen. Wanneer Ros vraagt hoe de raad burgerparticipatie voor zich ziet, komt er een discussie los. De een wil de burger complete vrijheid geven: “Er moet op deze plek iets gebeuren, hoe kijken omwonenden aan tegen de ruimtelijke ontwikkeling van uw omgeving?”


Volgens een ander raadslid komen er uit teveel vrijheid alleen maar onbruikbare ideeën voort. Het advies van Ros: “Geef dezelfde kaders mee waar de gemeente ook rekening mee moet houden. Van hier uit mogen en moeten burgers participeren.” Ros sluit af: “We gaan het helemaal anders doen, geen aanpassingen van wetten, maar een heel nieuw proces in gang zetten.”


Sietse van der Bij ziet het minder rooskleurig tegemoet: “Door de enorme vrijheid en versnelde procedures denk ik dat je ook zaken over het hoofd gaat zien, die achteraf weer discussie in de gemeente opleveren. Ik vind het belangrijk iets van het oude systeem te behouden, want als gemeenteraad zijn wij tenslotte toch de spreekbuis voor de burger.”

Discussieer mee Bent u al bekend met de overheveling van taken van het Rijk naar de gemeente?