sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Is de gemeenteraad betrouwbaar?

Woensdag 21 maart 2018 mogen we weer stemmen op de nieuwe leden voor de gemeenteraad. De kandidaat raadsleden doen zich altijd netjes en aardig voor. Maar hoe betrouwbaar zijn die raadsleden eigenlijk?

Op onze kandidatenlijst staan vooral leden die al op één of andere wijze actief of bekend zijn binnen het eigen netwerk’ Vertelt Peter de Haan, lijsttrekker van De ChristenUnie Wageningen. De ChristenUnie vindt extra controle op de kandidaat raadsleden niet nodig.

Peter de Haan, ChristenUnie Wageningen

Peter de Haan fractievoorzitter ChristenUnie Wageningen


De angst dat criminelen doordringen binnen de lokale politiek is groot, blijkt uit een onderzoek van het programma Nieuwsuur. In januari dit jaar hebben de minister van binnenlandse zaken en de commissaris van de koning Johan Remkes al gepleit voor het verplichten van een VOG voor alle gemeenteraadsleden. Zo’n VOG zou de gemeenteraad moeten beschermen tegen criminelen.

Wat is een VOG en hoe krijg ik die?
Een VOG is een verklaring waarin staat dat jouw justitiële verdelen geen problemen vormt bij het uitvoeren van je (nieuwe) baan. Meestal krijg je een aanvraagformulier van je werkgever die op het formulier het doel van de aanvraag aangeeft.

 

In Wageningen doen 9 partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De raad bestaat nu uit D66, GroenLinks, Stadspartij Wageningen, PVDA, CDA, VVD, SP en ChristenUnie. Bij de aankomende verkiezingen kan er ook worden gestemd op nieuwkomer Connect Wageningen, een gemeenteraadspartij van jongeren, studenten, internationals en nieuwkomers in Wageningen. Dit jaar zijn er weer 25 raadszetels te verdelen onder de 261 kandidaat-raadsleden.


Het is voor de ChristenUnie vooral van belang dat de raad en het college spreken over integriteit en elkaar hierop kunnen aanspreken. De lijsttrekker vindt het daarnaast ook een belangrijke rol voor de journalistiek, om tips en vermoedens van wantrouwen te onderzoeken en indien terecht te publiceren.


Ook De Stadspartij van Wageningen vraagt zijn kandidaten niet om een VOG, maar geeft wel aan de handleiding van de VNG (Handreiking Integriteitstoetsing Kandidaten) te volgen.

 Rien Bor, Stadspartij Wageningen.  Foto: Sven Menschel

Rien Bor fractievoorzitter Stadspartij van Wageningen
(foto: Sven Menschel)


´Om de mogelijke invloed van criminelen in de gemeenteraad tegen te gaan of te minderen moet het kabinet zo snel mogelijk een vog verplicht stellen voor alle kandidaat-raadsleden.´ vertellen burgemeester Anton Ederveen van Valkenswaard en burgemeester Rianne Donders van Roermond in een onderzoek van Nieuwsuur.


In hetzelfde onderzoek gaven 10 van de 92 gemeenten (die meewerkten aan een enquête van Nieuwsuur) aan dat alle partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar een VOG hebben aangevraagd. Er zijn dus nog maar weinig gemeenten waar het aanvragen van een VOG door kandidaat-raadsleden gebeurt. 

Uitzending van Nieuwsuur bekijken? Klik hier! 

 

De VVD Wageningen kan zich aan sluiten bij die 10 gemeenten, zij vragen alle nieuwe kandidaat raadsleden om een VOG en zou de verplichting van de VOG dan ook als een goede zaak beschouwen.

Marc Kiel VVD Wageningen. Foto: Marjet van Veelen

Marc Kiel fractievoorzitter VVD Wageningen (Foto: Marjet van Veelen)


De Stadspartij van Wageningen heeft wél een onafhankelijke commissie die sollicitatiegesprekken voert met de kandidaten. Tijdens die gesprekken wordt gevraagd of de kandidaat ooit met justitie in aanraking is geweest. Iedereen die op een verkiesbare plaats op de lijst komt moet een verklaring (model VNG) ondertekenen, waarin staat dat de kandidaat alle vragen die tijdens het sollicitatiegesprek aan de orde zijn geweest naar waarheid heeft beantwoord.


De ChristenUnie en Stadspartij hebben beiden geen bezwaar tegen de verplichting van een VOG . Zij stellen hierbij wel de vraag of een VOG afdoende is en of je daarmee inmenging van criminaliteit in de politiek werkelijk kunt voorkomen.