sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Het Oekraïne referendum: 5 vooroordelen weerlegd

Morgen, woensdag 6 april, is het zo ver. Dan mogen u en ik gaan stemmen op het ‘raadgevend referendum over het associatieakkoord met Oekraïne’. “Stemmen? Mijn mening geven? Prima, dat doen we even!”, zal de gemiddelde Nederlander denken. Maar dat is deze keer niet zo vanzelfsprekend. Want uit een kleine peiling in de Vallei blijkt dat bijna niemand weet waarvoor we eigenlijk moeten stemmen, laat staan of er überhaupt wel gestemd gaat worden en wat daarbij de keuze is. Wel spraken de mensen veel angsten en vooroordelen uit over het referendum en daarom nu een dag van tevoren, speciaal voor u: ‘Het Oekraïne referendum: 5 vooroordelen weerlegd.’

Morgen, woensdag 6 april, is het zo ver. Dan mogen u en ik gaan stemmen op het ‘raadgevend referendum over het associatieakkoord met Oekraïne’. “Stemmen? Mijn mening geven? Prima, dat doen we even!”, zal de gemiddelde Nederlander denken. Maar dat is deze keer niet zo vanzelfsprekend. Want uit een kleine peiling in de Vallei blijkt dat bijna niemand weet waarvoor we eigenlijk moeten stemmen, laat staan of er überhaupt wel gestemd gaat worden en wat daarbij de keuze is. Wel spraken de mensen veel angsten en vooroordelen uit over het referendum en daarom nu een dag van tevoren, speciaal voor u: ‘Het Oekraïne referendum: 5 vooroordelen weerlegd.’

 

 

“Waarom zou ik gaan stemmen? Alsof de regering naar onze mening luistert! Het woord zegt het al, het is alleen maar ‘raadgevend’. Ik vind het maar een commerciële stunt.” 

De initiatiefnemers zien het referendum als een kans om het gebrek aan democratie binnen de besluitvorming van de EU aan de kaak te stellen. Het doel is dan ook dat de Nederlandse burger zijn stem kan laten horen.

De regering is daarom dus verplicht om te luisteren naar onze mening. Als de meerderheid van de kiezers morgen tegen de nieuwe wet stemt én de opkomst hoger is dan dertig procent, dan is de regering verplicht om het verdrag opnieuw in overweging te nemen en mogelijk opnieuw voor te leggen aan het parlement. De overheid gaat dan voor een tweede keer bepalen of het achter het verdrag staat, met in het achterhoofd onze mening.

Daar staat tegenover dat als de opkomst morgen lager is dan dertig procent of de meerderheid voor de wet stemt, hij in werking treedt en het verdrag kan worden gesloten.

Als u een duidelijke mening heeft over het referendum is het dus weldegelijk aan te raden om morgen uw stem uit te brengen. Als kiezer bent u misschien niet een doorslaggevende factor, maar uw stem telt zeker mee. Daarbij is het ook slim om te onthouden, dat alleen het percentage van de opkomst al een verschil kan maken.

 

 

“Dan halen we Rusland ook hierheen! En al die landen daar zijn onwijs corrupt, daar wil ik niets mee te maken hebben. Ik stem sowieso tegen.”

Rusland heeft niets te maken met het verdrag waar wij voor stemmen. Dit verdrag heeft enkel tot doel om de handelsbelemmeringen weg te nemen, die er nu nog zijn tussen Oekraïne en de EU. Hierdoor zal Oekraïne een steeds groter deel uit gaan maken van de Europese interne markt, waarvan ook Nederlandse bedrijven profiteren.

Omdat Oekraïne bezig is met het laten groeien van hun economie, zijn er soms economische hervormingen nodig. Het verdrag bevat afspraken over samenwerking op gebied van buitenland-, veiligheids- en defensiebeleid en over financiële steun waarmee de EU wil bijdragen aan de Oekraïense inzet op dit gebied.

Door onder andere afspraken als “De wetgeving moet geleidelijk afgestemd worden op de EU-wetgeving” gaat er dus juist steeds nauwkeuriger gekeken worden naar de corruptie die de economische groei in Oekraïne in de weg staat. Daarnaast zijn er zelfs afspraken gemaakt over een mensenrechten- en anti-corruptiebeleid in Oekraïne, die de stabiliteit aan de oostgrenzen van de EU moet verbeteren.

 

 

“Let maar op mijn woorden, de volgende stap is dat Oekraïne lid wordt van de Europese Unie!”

Laten we vooropstellen dat we morgen niet stemmen voor een toetreding binnen de EU, maar enkel voor een associatieverdrag. Zulke associatieverdragen heeft de EU al met veel meer landen afgesloten, waaronder kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en voormalige koloniën van de EU-lidstaten. Zo zijn er associatieverdragen met bijvoorbeeld Noorwegen en IJsland, maar ook met Egypte, Israël en veel landen in Afrika.

Voor het toetreden van een land binnen de Europese Unie, is dus veel meer nodig dan een associatieverdrag. Ook zou hierover gestemd moeten worden in Oekraïne zelf.

 

 

“We hebben hier al genoeg vluchtelingen. We zouden juist de grenzen moeten sluiten, in plaats van er nog meer te openen!”

Het associatieverdrag opent niet de grenzen voor personen, enkel voor goederen. Er is natuurlijk al goederenverkeer tussen Oekraïne en de EU, maar hierover worden importheffingen en extra belastingen geheven. Het is de bedoeling dat het associatieverdrag deze ‘drempels’ weg haalt. Er staat in het verdrag geen veranderingen aangegeven in het verkeer van personen.

Dat betekent natuurlijk niet dat er helemaal geen Oekraïners hiernaartoe kunnen komen. Maar als zij dat zouden willen kan dat nu ook al, het verdrag gaat hier niets aan veranderen.

 

 

“Waar ligt Oekraïne eigenlijk? Die mensen hebben vast hun eigen cultuur, die moeten we met rust laten en onze regels en wetten niet opdringen! Waarschijnlijk zijn ze zelf ook tegen.”

De meningen in Oekraïne zelf zijn verdeeld. Dat blijkt uit een manifestatie die werd gehouden op de Dam in Amsterdam door een groep mensen die voor het verdrag zijn en een groep mensen die ertegen zijn. Beiden groepen werden gesteund door Oekraïense activisten. Het is dus moeilijk vast te stellen wat het Oekraïense volk wil.

Wel is het een feit dat er heel wat gaat veranderen binnen de politiek van Oekraïne, als het verdrag door gaat. In de ogen van de EU zal dit enkel positief zijn met betrekking tot corruptie, maar het is natuurlijk voor de hand liggend dat niet iedere Oekraïner hier hetzelfde over denkt. 

 

 

Uiteraard zijn er meerdere argumenten om tegen te stemmen, net zoals dat er zijn om voor te stemmen. Los van uw persoonlijke visie heeft u nu als kiezer hopelijk een iets duidelijker beeld van het referendum en kunt u uw mening opmaken.  

 

 

Discussieer mee Bent u er nog niet uit en heeft u nod een dringende vraag? Mail naar redactie@nieuwsvallei.nl