sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Céline Blom: “Ik wil de wereld beter en mooier achterlaten”

Ex-Barnevelder Céline Blom is sinds maart 2015 lid van de Provinciale Staten van D66 in Gelderland. Na een paar jaar lang 'gewoon' fractielid te zijn geweest, is ze nu benoemd tot vicefractievoorzitter. Ze is de politiek ingegaan “omdat ik wat wil betekenen voor de maatschappij waarin we leven en de wereld beter en mooier achter wil laten.”

Blom is woordvoerder van onderwijs & arbeidsmarkt, cultuur & erfgoed, toerisme & recreatie en sport. “Vier jaar geleden hadden we een fractie met zeven personen en hebben we met elkaar gekeken wie welke portefeuille ging doen. In onderlinge afstemming is een verdeling gemaakt. Natuurlijk kon ik mijn voorkeur aangeven. Wat ik mooi vond aan deze thema’s, is dat ze een verbinding hebben met elkaar. Ook spreken de onderwerpen me erg aan.”

In de politiek

“In het begin moest ik erg wennen aan al het leeswerk, de vele uitnodigingen en hoe ‘het allemaal werkt’. Toen ik eenmaal wist hoe ‘het werkt’ ben ik het heel leuk gaan vinden. We gaan bijvoorbeeld vaak in de provincie bij verschillende organisaties en instellingen op werkbezoek. Zo gaan wij bijvoorbeeld naar bibliotheken, een landgoed of een museum. Het is heel interessant wat zij ons allemaal laten zien over hun stukje Gelderland en dat gebruiken we dan weer in onze rol als statenlid. Ik ben heel blij dat ik de aankomende vier jaar mij in kan zetten om Gelderland duurzamer en mooier te maken. Met D66 denken we bijvoorbeeld na over hoe we in Gelderland meer energie kunnen besparen. Dit kunnen we doen door mensen te helpen hun huizen beter te isoleren en de energie die we nodig hebben, op te wekken door bijvoorbeeld het gebruik van zonnepanelen. Ook wil D66 dat iedereen in Gelderland kan zijn wie hij of zij wil zijn, los van ras religie of seksuele geaardheid.´´

Bij de afgelopen verkiezingen van de Provinciale Staten is D66 van 12,6 naar 7,3 procent van de stemmen gegaan. Die daling is volgens Blom makkelijk te verklaren: “Ze zeggen altijd dat bij D66 ‘regeren, halveren’ is. Daarmee wordt bedoeld dat het ons lokaal stemmen kost bij de gemeenteraadsverkiezingen of provinciale statenverkiezingen als D66 landelijk meedoet in een kabinet. Dat blijkt nu ook. D66 heeft de verantwoordelijkheid genomen om te ‘regeren’ en samen met het kabinet een aantal beslissingen genomen die niet altijd populair zijn en dat heeft ons stemmen gekost. We hadden de daling van de stemmen wel aan zien komen: het was via de peilingen al een beetje voorspeld, hoewel de peilingen nog negatiever waren. Het was beter dan gevreesd en minder dan gehoopt.”

Barneveld

Blom heeft drieënveertig jaar lang in Barneveld gewoond. Het opgroeien in Barneveld heeft veel invloed gehad op haar politieke opvattingen. ‘’Juist in Barneveld heb ik gemerkt dat er soms geoordeeld wordt op basis van ras, religie of seksuele geaardheid, daarom heb ik heel bewust voor D66 gekozen: een partij die diversiteit als kracht ziet en omarmt. De aankomende jaren wil Blom “de luchtkwaliteit in Barneveld verbeteren omdat er in Barneveld een hoog gehalte fijnstof is.”

“De afgelopen periode heeft de provincie Gelderland Barneveld geholpen om op termijn beter bereikbaar te worden. Wij hebben bijvoorbeeld gewerkt aan het toeristisch landschap. Een heel concreet voorbeeld is de Harselaartunnel die de provincie mede mogelijk heeft gemaakt.” Maar ook voor andere gemeenten in Gelderland heeft Blom met D66 veel kunnen betekenen. “Ik heb er voor gezorgd dat een aantal culturele instellingen waarop erg bezuinigd is vanuit de crisis, zoals orkest de Ereprijs uit Apeldoorn en Introdans uit Arnhem structureel meer geld krijgen. Zij kunnen nu het hoofd goed boven water houden en kwalitatief op niveau blijven.”

Werk

Naast haar functie als vicefractievoorzitter voor D66 heeft Blom ook nog een ´gewone´ baan. “Ik werk als senior beleidsadviseur en belangenbehartiger bij de VO-raad (vereniging van alle middelbare schoolbesturen) op de thema’s sociale veiligheid, kindermishandeling en burgerschap. Het is geen toeval dat ik actief ben voor D66 én in het onderwijs werk. Het één versterkt het ander én beïnvloedt het ander.”

 

 

 


 

 

Discussieer mee Bent u ook zo benieuwd naar de drijfveren achter politici? Lees dan dit interview met lid van de Provenciale Staten Gelderland Céline Blom