sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Burgerparticipatie in een indirecte democratie?

Borden, bestek, koffiekannen, melk, schaaltjes jam, boter, eieren, brood: alles staat klaar. “We hebben er nu zeventien,achtien,negentien! Dan komen we er nog één tekort…” “Nee het zijn er twintig, daar mist een stoel!” Na wat passen en meten, staat het geheel dan eindelijk. Intussen druppelen mensen de grote lichte zaal binnen. Er worden handen geschud, namen genoemd en groepjes gevormd. Om 9:00 is het tijd om plaats te nemen.

 

De Leefbaarheidsalliantie Gelderland organiseerde woensdagochtend 28 maart in het Wageningse gemeentehuis een ontbijtbijeenkomst. Daarvoor nodigde zij alle Gelderse gemeenten uit om het over ‘vernieuwing in de democratie’ te hebben. Van de 21 aanwezigen komen de meesten uit Wageningen. Opmerkelijk is dat er niemand van Stadspartij Wageningen is, terwijl dat een van de grootste partijen in Wageningen is.

 

De croissants en bolletjes zijn uitgedeeld en het startsein om te eten is gegeven. Cor Klein Heerenbrink leidt het geheel. Hij is van ‘Spectrum’ (partner in de Leefbaarheidsalliantie Gelderland). Het is tijd voor de voorstelronde. Wie ben je, wat is je functie binnen welke gemeente en één woord over democratische vernieuwing. Wanneer Heerenbrink de laatste instructie geeft, stuit hij meteen op verontwaardiging. “Dat kan toch nooit?!” “Eén woord!?” Veel aanwezigen flappen er dan ook ‘onschuldig’ een hele zin uit.

 

'Het democratiepleidooi'

De gastspreker van de bijeenkomst is Niesco Dubbelboer, een oud-Kamerlid en oprichter van o.a. ‘Agora Europa’. Hij loopt naar het midden van de cirkel en begint zijn pleidooi voor meer directe democratie. “Veel mensen voelen zich verbonden met hun leefomgeving. Het is de taak van de politiek om hen een plek in het democratisch proces te geven”, stelt hij. Stukje bij beetje worden de broodjes vervangen door pennen en toetsenborden. Schriftjes slaan open, laptops worden ontsloten en tablets worden erbij gepakt. “Als mensen zich betrokken voelen, vinden ze het normaal om betrokken te worden”, vervolgt Dubbelboer.

Aantekeningen op placemat
Aantekeningen op placemat

 

Idealen van GroenLinks

Lara de Brito is fractievoorzitter van GroenLinks, de grootste partij in Wageningen. Ze knikt instemmend, terwijl ze naar Dubbelboer luistert. De Brito wil graag meer burgerparticipatie in de gemeente. De coalitieonderhandelingen zijn daarom, in tegenstelling tot in veel andere gemeentes, openbaar. “De bestuursstijl wordt met de inwoners en de gehele raad vastgesteld. Vervolgens maken we binnen de meerderheidscoalitie afspraken over de hoofdlijnen van bepaalde beleidsonderwerpen. De inhoud daarvan bepalen we vervolgens zoveel mogelijk met de inwoners”, vertelt ze.

 

"Afronden"
Heerenbrink seint naar Dubbelboer door rondjes met zijn armen te draaien. “Ik moet doorgaan!”, concludeert de spreker. “Nee, afronden”, zegt Heerenbrink. Een aantal gemeenteraadsleden roept: “Nee, ga door!” en draait met hun armen zoals Heerenbrink dit net deed. Dubbelboer maakt een einde aan zijn verhaal en loopt terug naar zijn plek, terwijl hij onderweg nog snel een bolletje uit de broodmand pakt.

Niesco Dubbelboer geeft uitlegCor Klein Heerenbrink leidt het debat in goede banen Dubbelboer geeft uitleg                                                                                 Heerenbrink leidt het debat 

 

Een pittig debat

Nu start de debatronde. Heerenbrink is gespreksleider en gaat in het midden van de cirkel staan. Al gauw ontstaat een flinke discussie over ‘Samen Wageningen’. Dit was een enorm burgerparticipatieproces in Wageningen. De voorstellen die uit dat proces voortvloeiden, kwamen moeilijk door de raad. PvdA’ers Mathilde Maijer en Yvonne Drissen willen daar beide wat over kwijt en beginnen door elkaar te praten. Er ontstaat geroezemoes tussen een aantal raadsleden. Heerenbrink kan er met moeite tussenkomen en laat Maijer aan het woord. Zij vindt dat de oppositie en het grootste deel van Wageningen dat niet mee geparticipeerd had te weinig werden gehoord. “Het is goed om de mensen die zich betrokken voelen een stem te geven, maar mensen die zich niet betrokken voelen, hebben net zoveel recht van spreken. Die worden dan door de partijen vertegenwoordigd. Er moet dus een balans zijn”, vindt ze.


Dit is een belangrijk discussiepunt, want wat is de rol van de raad bij meer directe democratie? Monique Heger van de ChristenUnie mengt zich in de discussie: “Co-creatie met de stad? Ja, dikke kanarie! Het zijn een paar mensen die meedoen; de belanghebbenden. De rest heeft gezegd: ‘Jij hebt mijn stem voor de beloftes die je hebt gemaakt.’ Die power hebben we gekregen en daar moeten we ook iets mee.”

 

Verzadigd?

De discussies komen tot een einde, net als het ontbijt. Eigenlijk wil iedereen wel meer burgerparticipatie, maar over de mate daarvan en hoe de raad ermee om moet gaan, verschillen de meningen. De komende tijd krijgen deze mensen nog veel op hun bordje.

 

 

Bronnen
Lara de Brito (Fractievoorzitter GroenLinks Wageningen)
Leefbaarheidsalliantie Gelderland. (2018, 15 maart). Ontbijtsessie - Een akkoord met vernieuwing. Geraadpleegd op 25 maart 2018, van https://leefbaarheid.gelderland.nl/agenda/990911.aspx
Mathilde Maijer (PvdA Wageningen)
Monique Heger (ChristenUnie Wageningen)
Niesco Dubbelboer (oprichter Agora Europa)
Spectrum. (z.d.). Wie zijn wij? Geraadpleegd op 28 maart 2018, van https://www.spectrumelan.nl/over-spectrum