sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

"Waar de bank ophoudt, gaan wij verder"

Een financiering voor een idee. Dat moet je bij de bank aanvragen toch? Maar als de bank niet meewerkt, dan houdt het op. Dat is allerminst waar. Europa geeft honderd miljoen Europese subsidie terug aan bedrijven. "Het gaat om people, planet, profite bij MA-Oost."

Een financiering voor een idee. Dat moet je bij de bank aanvragen toch? Maar als de bank niet meewerkt, dan houdt het op. Dat is allerminst waar. Europa geeft honderd miljoen Europese subsidie terug aan bedrijven. "Het gaat om people, planet, profite bij MA-Oost."

In aanloop naar de Europese verkiezingen in 2014 onderzocht onderzoeksbureau Ipsos de mening over Europa in negen lidstaten. Meer dan 60 procent van de Nederlanders was van mening dat we de verkeerde kant opgaan in Europa. 77 procent van de ondervraagden vond dat de economie is beschadigd door de Europese eisen over het begrotingstekort en daarmee samenhangende bezuinigingen. Iets meer dan 40 procent van de Nederlandse ondervraagden gaf verder aan dat Europa een positieve economische invloed op ons land heeft. Maar wat doet Europa in de Vallei? Hans Ahoud, programmamanager Europese subsidies bij Management Auroriteit Oost-Nederland, legt het uit.

“Elk jaar geven wij geld aan Brussel. Een deel daarvan komt weer terug naar Nederland. En nog belangrijker, naar de provincies.” Voor die provinciale ontwikkelingen is het EFRO (Europese Fonds voor Regionale Ontwikkelingen) in het leven geroepen. Want er zijn veel initiatieven in de regio die de bank niet wil financieren. “En dat is het moment dat wij instappen als MA-Oost. Met ons nieuwe programma 2014-2020 bieden wij bedrijven kansen om ideeën naar buiten te brengen.” Het programma 2007-2013 is nu in de afrondende fase en MA-Oost heeft alweer honderd miljoen euro van Brussel gekregen om projecten te financieren. Maar niet zonder hele strenge eisen. Een bedrijf of organisatie krijgt niet zomaar subsidie in de Vallei. Voor het verkrijgen van een subsidie is een aantal randvoorwaarden gesteld waaraan je moet voldoen.

 

Criteria

“Allereerst moet je voldoen aan een vijftal criteria. Dat is de bijdrage aan het programma, wat weer te maken heeft met ‘value of money’ en hoeveel MKB’ers hebben er profijt van. Dan hebben we de innovativiteit. Wat maakt het project nou vernieuwend? Vervolgens moet je de businesscase beschrijven. Dat houdt dus in: Hoe verhoudt mijn product zich in de markt? Is er vraag naar? Heb ik iets gevonden wat iedereen wil hebben? Dus er zijn tal van vragen waar een businesscase aan moet voldoen. Dat staat ook op het aanvraagformulier benoemd. De kwaliteit van de aanvraag wordt getoetst op de volgende punten: zijn ze financieel krachtig genoeg? Kunnen ze het wel uitvoeren? Is de aanvraag wel compleet? En als laatste de duurzaamheid met de ‘drie topbegrippen’ people, planet en profit. Dat zijn drie termen die altijd terugkomen. Dit zijn dus de vijf criteria waar je op kan scoren.”

De uiteindelijke beslissingen worden ook niet zomaar genomen.

Daarvoor heeft de Gedeputeerde Staten een deskundigencommissie aangesteld. Die bestaat uit twaalf mensen met allerlei verschillende achtergronden. Zo zijn er specialisten uit het bedrijfsleven, universiteiten en hogescholen. De ene heeft verstand van de ‘health sector’, anderen van Agri & Food en weer iemand anders van energie. Zij krijgen de projecten voor zich in periodieke vergaderingen. En stellen zij een advies op voor het college van GS. Die neemt uiteindelijk de beslissing.

 

Europa in de Vallei

Ondertussen gaat in het provinciehuis ook de kerstmuziek aan. Later blijkt het dat milieucontrole dit heeft georganiseerd. Hans grapt even of oud-collega ook mogen komen. Uiteindelijk gaat de muziek weer uit op aandringen van Hans en vervolgt hij zijn verhaal. Hij vertelt over projecten die in de Vallei aan de gang zijn of al in de afrondende fase zijn. “Voor het nieuwe programma is dit lastig. Bedrijven doen de projecten nu namelijk niet heel vaak in hun eentje. Zo kan het zijn dat een bedrijf in Ede samenwerkt met een bedrijf uit de Achterhoek. Dit was met het vorige programma 2007-2013 makkelijker. Er was toen ook geld gereserveerd voor infrastructuur en gebiedsontwikkeling. Bijvoorbeeld. de Friso-kazerne die werd opgeknapt, een industrieterrein dat werd opgeknapt of een fietspad dat werd aangelegd. Die projecten slagen, dat is een zekerheid."

Je krijgt geld, je zoekt een aannemer en je voert het uit.

"Het nadeel van innovatieve projecten daarentegen is dat je een risico hebt dat het niet slaagt. Dit zijn dus projecten waar de bank niet happig op is. De bank zal zeggen ‘ja, het is nog geen zekerheid’. Het is dus een vorm van risicokapitaal. Dus je stimuleert ondernemers om iets te ontplooien. Dit betreft dan vaak activiteiten in de vroege fase waar een bank omwille van de onzekerheid van het eindresultaat niet in meegaat. Dat is ons doel met het huidige programma.”

 

Parijs

Vooral projecten die zich op duurzaamheid richten maken kans op Europese subsidie. Na de klimaattop in Parijs staat dit namelijk hoog op de Europese agenda. Ook de provincie Gelderland speelt hier op in. “Wat wij gedaan hebben is anticiperen op hetgeen wat er speelt. We hebben dus specifiek ruimte gemaakt in ons programma voor koolstofarme economie. Er is dus honderd miljoen te verdelen. Maar we hebben speciaal gelabeld geld voor opzij gezet voor EMT (‘Biobased economy’). Een ondernemer die met een duurzaam initiatief komt, hoeft dus niet te concurreren met anderen die op bijvoorbeeld gezondheidszorg zitten. Voor die groep hebben we dus een bepaald potje gereserveerd.”

Voor het aanvragen van subsidie raadt Go-Oost wel aan om eerst de site www.op-oost.eu te kijken. Hier vind je alvast informatie over de aanvraag. 

De aankomende weken duikt onze redactie dieper de Vallei in. Nu we weten hoe de aanvraag gaat moeten we natuurlijk weten welke bedrijven dit hebben ontvangen. Kent u bedrijven die subsidieaanvraag hebben gekregen? Meldt dit dan aan onze redactie. Of via Facebook of stuur een mail naar redactie@nieuwsvallei.nl