sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Steunpunt PO kaart onderwijs obstakels aan

Ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte ondervinden obstakels in het onderwijs. Steunpunt Passend Onderwijs heeft onlangs een knelpuntanalyse over deze problemen samengesteld. Er zijn 75 kwesties door ouders gemeld bij het steunpunt.

Ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte ondervinden obstakels in het onderwijs. Steunpunt Passend Onderwijs heeft onlangs een knelpuntanalyse over deze problemen samengesteld. Er zijn 75 kwesties door ouders gemeld bij het steunpunt.

Steunpunt Passend Onderwijs helpt ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte met hun vragen en problemen. Onlangs zijn er in de periode van 1 april t/m 1 augustus 75 kwesties gemeld. Milou van Rooij is de moeder van Kilian uit groep 6. Hij is een zeer hoogbegaafde jongen die extra ondersteuning nodig heeft. Milou ziet dat steunpunt Passend Onderwijs veel ouders zou kunnen helpen. 

"Op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs is er veel informatie te vinden over het begeleiden van kinderen met een ontwikkelingsstoornis in leren en gedrag. Je kunt er ook lezen over het begeleiden van kinderen met een fysieke, zintuiglijke of een verstandelijke beperking. Helaas is er weinig te vinden over een hoogbegaafd kind, daarover kan ik vooral meer lezen op de sites zoals www.wijkunnenmeer.nl, www.ieku.nl of www.dnkrs.nl."

Sinds kort is de pilot verrijkingsklas van Kilian gestopt. De verrijkingsklas hielp hem de reguliere stof meer compact en verdiepend te maken. Ook werden er activiteiten gedaan met andere hoogbegaafde kinderen. "Er wordt van Kilian verwacht dat hij het geleerde toe gaat passen in de reguliere klas. Daar gaat het mis, want dat is iets waar hij begeleiding bij nodig heeft", aldus Milou van Rooij. 

Als het om je eigen kind gaat, dan wil je gewoon dat er passend onderwijs beschikbaar is.

In het primair onderwijs zijn er tien gevallen gemeld bij het steunpunt. Ouders, net als die van Kilian, verklaren dat scholen aangeven niet meer hulp te kunnen bieden die ze eerder wel konden bieden. Dit heeft bij bepaalde basisscholen te maken met een financieel aspect.

De Jac P Thijsseschool in Renkum ondervindt ook problemen. Op de basisschool worden kinderen niet snel meer doorverwezen naar het passend onderwijs. "Sinds 1 augustus 2014 is het financiële aspect veranderd. Als we nu iemand doorverwijzen naar een school voor speciaal onderwijs dan moeten wij dat zelf bekostigen. Dat gebeurt niet meer door de overheid", aldus Rob Hulstein, directeur van de basisschool. 

Weigering onderwijs

De meeste gevallen komen uit het voortgezet onderwijs. 41 kwesties zijn gemeld bij het steunpunt. Ouders worden bijvoorbeeld geweigerd met hun kinderen met een leer- en/of gedragsprobleem bij de school van inschrijving. Ook speelt autisme hierbij vaak een rol. Kinderen worden hierbij naar het speciaal onderwijs verwezen zonder dat hier een advies van de basisschool aan ten grondslag ligt. 

Ouders willen graag zekerheid voor hun kinderen, net zoals de ouders van Kilian: ''Als het om je eigen kind gaat, wil je gewoon dat er passend onderwijs beschikbaar is." Als die zekerheid hoe dan ook wegvalt voor deze ouders, kunnen ze aankloppen bij organisaties zoals Steunpunt Passend Onderwijs voor hulp.

Door: Heather Poppeliers | @NieuwsVallei