sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Scholen eisen geld terug van gemeente Ede

EDE/LUNTEREN - ''Onbegrijpelijk en onverteerbaar'', zo noemt het bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Lunteren de voorkeursbehandeling van de gemeente Ede. Waar Taxon Groep BV (Cinemec) geen €371.000,00 aan rente meer hoeft te betalen aan de gemeente, heeft de scholenvereniging dat wel moeten doen voor een bedrag van circa tachtigduizend euro over een bouwkavel. De Vereniging wil de rente terug en heeft overlegd met de gemeente, maar zij wil de Vereniging voorlopig niet tegemoetkomen.

EDE/LUNTEREN - ''Onbegrijpelijk en onverteerbaar'', zo noemt het bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Lunteren de voorkeursbehandeling van de gemeente Ede. Waar Taxon Groep BV (Cinemec) geen €371.000,00 aan rente meer hoeft te betalen aan de gemeente, heeft de scholenvereniging dat wel moeten doen voor een bedrag van circa tachtigduizend euro over een bouwkavel. De Vereniging wil de rente terug en heeft overlegd met de gemeente, maar zij wil de Vereniging voorlopig niet tegemoetkomen.

In 2009 begon men met de bouw van twee scholen die nu bij de scholenvereniging horen, ''De Wegwijzer'' en ''De Bron''. Na de afronding van de bouw in 2012 ontving het bestuur de rentepost van ongeveer tachtigduizend euro. Taxon Groep BV leende twee miljoen euro bij de gemeente, maar er zou een faillissement dreigen wanneer de Groep hier rente over zou moeten betalen. Om het bedrag van twee miljoen euro te redden heeft de gemeente de rente kwijtgescholden. Volgens de Vereniging neigt de handelswijze van de gemeente Ede naar ''willekeur in beleid, om nog maar niet te spreken over staatssteun.''

''Onbegrijpelijk en onverteerbaar''

Uitspraak gemeente Ede

De tachtigduizend euro kwam ''onverwachts'', aldus het bestuur. Zij verklaart: ''De liquiditeitspositie van de schoolvereniging was na de scholenbouw niet rooskleurig. Dit kwam onder andere door forse eigen investeringen in de nieuwe schoolgebouwen. Ook was de Vereniging van mening dat het niet redelijk was dat alleen de Vereniging voor de rentekosten zou opdraaien. Hiervoor is er overleg met de gemeente opgestart over de afname van de bouwkavel en te betalen rente.''

Het overleg heeft echter niet het gewenste resultaat opgeleverd. De gemeente Ede stelt dat het bestuur destijds voor het optreden als ontwikkelaar gekozen heeft om zo de bouwplannen te realiseren met de daarbij behorende risico’s. Ook geeft zij aan dat de gemeente Ede als overheidsinstantie ervoor moet zorgen dat er ten minste marktconform wordt gehandeld, wat inhoudt dat er een verbod van staatssteun van kracht is. Daarentegen mag bijvoorbeeld rente kwijtschelden wel wanneer een marktpartij dat onder omstandigheden waarin de gemeente verkeert dat ook zou doen. Dit is in de situatie van de Vereniging niet het geval.

Gelijkheidsbeginsel

Het bestuur is het oneens met de argumenten van de gemeente. ''Je kunt je in eerste instantie al afvragen of de gemeente een commerciële partij [Taxon Groep BV, red.] moet financieren en het is ook maar de vraag of ze in dit geval de risico’s goed heeft ingeschat. Daarnaast is er een gelijkheidsbeginsel, de gemeente is een bestuursorgaan en daar mag je een gelijke behandeling van verwachten. Je hebt twee situaties, in beide situaties is er een lening én hebben de partijen verplichtingen. De twee partijen kunnen allebei moeilijk betalen en wij kiezen ervoor om in gesprek te gaan met de gemeente waar de andere partij simpelweg zegt dat de rente tot een faillissement kan leiden. Bij hen wordt de rente kwijtgescholden en wij zitten met een langdurig proces'', aldus het bestuur.

Onwetende ouders

Ouders van kinderen die op een van de scholen van de Vereniging zitten geven aan niet op de hoogte gesteld te zijn door de school noch door de vereniging. ''Jammer, als ouder wil je graag weten wat er op hoger vlak speelt. Dit kan belangrijk zijn voor de kinderen, als het geld inderdaad terugkomt kan het bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in nieuwe invulling voor op het schoolplein of in leermiddelen. Een mailtje of een vermelding in de nieuwsbrief had wel gemogen'', aldus een verbaasde moeder. De Vereniging geeft aan dat de huidige situatie niks zal veranderen aan de leeromgeving van de leerlingen. ''Maar'', aldus het bestuur, ''als er geld komt zal het hoe dan ook ten goede komen aan de kinderen. Daarom doen we alles wat we kunnen, wij willen zo goed mogelijk onderwijs kunnen verzorgen en daarbij is elk bedrag mooi meegenomen.''

 

 Eindredactie: Gioia Tolmeijer