sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

PABO studenten: oude stempel vs. innovatief onderwijs

De digitalisering van het onderwijs is in vele opzichten een goede ontwikkeling geweest. Er blijken echter ook haken en ogen te zitten aan deze nieuwe manier van lesgeven.

Traditioneel onderwijs populairder
Dit heeft gevolgen voor de manier waarop technologie wordt ingezet bij het lesgeven: het wordt vooral een middel om lesstof digitaal te verwerken, maar er worden weinig innovaties toegepast. Uit onderzoek van de universiteiten Tilburg, Gent en Leuven blijkt dat leraren stress ervaren bij de inzet van technologie in het basisonderwijs. 74 procent van de leraren kiest eerder voor een traditionele manier van lesgeven en slechts 29 procent voor nieuwe innovaties. Tablets worden veel gebruikt om traditionele lesmethodes te digitaliseren. Onder leerkrachten heerst er de angst dat leerlingen beter kunnen omgaan met technologie dan zijzelf. Tevens zijn zij genoodzaakt om hun lessen geheel anders in te richten, wat ervoor zorgt dat leerkrachten bang zijn om de controle te verliezen over hun lessen.

Begeleiding
“Wij zien de enorme mogelijkheden van technologie in het onderwijs. Ook zien we dat leerlingen voorop lopen in het gebruik van technologie. Maar als het gaat om de ontwikkeling van kritisch denken, leren samenwerken of kennisconstructie, hebben leerlingen begeleiding nodig van leraren die net zo vertrouwd zijn met technologie als zijzelf”, zegt Michiel Dijkman, Manager Corporate Affairs van Samsung. “Dit onderzoek is onderdeel van ons Smart Education Hub-programma, waarin wij Nederlandse scholen ondersteunen bij het digitaliseren, zowel in middelen als in training van leraren. Hierdoor zijn de leerlingen met 21ste-eeuwse vaardigheden beter uitgerust voor de toekomst.”

Leraren overbodig
In tegenstelling tot vele andere aspirant-docenten is Hidde van der Wilt minder enthousiast over alle technologische ontwikkelingen in het onderwijs. De tweedejaars deeltijdstudent PABO op de Christelijke Hogeschool Ede noemt zichzelf meer van de ‘oude stempel’. “Ik heb tijdens mijn stage gezien dat het digibord erg bruikbaar kan zijn. Ik zie hiervan echter niet de meerwaarde. Ik ben ervan overtuigd dat kinderen het beste leren met tastbare middelen. Ik hoop dat kinderen gewoon met pen blijven schrijven.”

“Als docent moet je accepteren dat de leerlingen op ten duur meer kennis hebben over de huidige technologie dan jij zelf”, aldus Rozemarijn van der Kooij, studente academische PABO aan de universiteit van Leiden. In tegenstelling tot Hidde ziet zij het meer als een uitdaging om met digitaal onderwijs aan de slag te gaan.

Of de ontwikkelingen werkelijk zo’n vaart zullen lopen, valt nog te bezien. Echter zullen ook sceptische docenten als Hidde van der Wilt zich moeten aanpassen aan de lesmethodes van hun (toekomstig) werkgever, zij het op een ouderwetse- of digischool.