sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Onderwijsinspectie geen zicht op uitgereikte keurmerken

Niet alleen leerlingen worden beoordeeld op hun prestaties. Basisscholen zelf hebben ook genoeg onderdelen waarop 'gekeurd' kan worden. Of het nu gaat om gezondheid, fysieke veiligheid of betrokkenheid van de ouders.De Inspectie van het Onderwijs heeft hierin geen overzicht. "Deze keurmerken vallen buiten de regeling van de onderwijsinspectie", aldus Jan-Willem Swane woordvoerder onderwijsinspectie. De keurmerken worden uitgereikt door verschillende instanties.

Niet alleen leerlingen worden beoordeeld op hun prestaties. Basisscholen zelf hebben ook genoeg onderdelen waarop 'gekeurd' kan worden. Of het nu gaat om gezondheid, fysieke veiligheid of betrokkenheid van de ouders. De Inspectie van het Onderwijs heeft hierin geen overzicht. "Deze keurmerken vallen buiten de regeling van de onderwijsinspectie", aldus Jan-Willem Swane woordvoerder onderwijsinspectie. De keurmerken worden uitgereikt door verschillende instanties.  

 

De Inspectie van het Onderwijs verzorgt zelf twee onderdelen: ten eerste het welbekende inspectie oordeel en daarnaast het predicaat voor een 'Excellente school'. De keurmerken die daarnaast worden uitgegeven, vallen buiten de regeling van de onderwijsinspectie. Wanneer de inspectie langskomt, geven scholen vaak wel aan dat ze bepaalde certificaten ontvangen hebben. 

 

Het Gezonde School certificaat, het Duurzaamheids certificaat, een keurmerk Veilige School, keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0 en een keurmerk Éen kind één plan (speciaal onderwijs). Zomaar wat keurmerken die je als basisschool kunt aanvragen en waar de onderwijsinspectie nog geen zicht op heeft. Het is een wirwar, waarin een rode draad ver te zoeken is. Daarom licht ik hieronder een paar keurmerken toe die verkregen zijn in de Gelderse Vallei. 

 

Keurmerk Gezonde school

 

Het keurmerk Gezonde school kan behaald worden wanneer een school rekening houdt met de gezondheid van haar leerlingen. Wanneer de school voldoet aan één van de zeven thema’s mag het keurmerk ‘Gezonde school’ opgehangen worden. De thema’s zijn: voeding; sport en bewegen; welbevinden en sociale veiligheid; hygiëne, huid en gebit; roken en alcohol; relaties en seksuele vorming; fysieke veiligheid; milieu en natuur en mediawijsheid.

 

GGD GHOR Nederland is verantwoordelijk voor de uitgifte van het keurmerk. Wel blijft de school zelf verantwoordelijk voor het naleven van de eisen en de toepasselijke wet- en regelgeving. Het keurmerk heeft dus geen juridische status.

 

"Het certificaat hebben we aangevraagd omdat we ons als school echt onderscheiden op dit gebied."
 

Vorig jaar mocht basisschool de Branding uit Barneveld het certificaat ontvangen. Ze hebben zich gericht op het welbevinden en de sociale veiligheid. Piet Post, directeur van de Branding: "Het certificaat hebben we aangevraagd omdat we ons als school echt onderscheiden op dit gebied." De school kreeg een uitvoerige vragenlijst die ingevuld diende te worden, moesten aan bepaalde methodieken voldoen en ook de protocollen moesten op orde zijn. Dit alles werd gecheckt door middel van een bezoek op school. Na goedkeuring ontvingen ze het certificaat. 

 

Keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0

 

Ouders en leerlingen die actief betrokken worden bij het onderwijs, daar gaat het om bij het ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ keurmerk. Het CPS Onderwijsontwikkeling en advies reikt dit keurmerk uit. Het CPS is een landelijke adviesorganisatie voor het onderwijs. Ze geven adviezen, trainingen, conferenties en brengen publicaties uit.

 

Voor het ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ keurmerk hebben ze tien criteria opgesteld. Wanneer voldaan is aan deze criteria, mag de school het keurmerk ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ in ontvangst nemen. 

 

De criteria:

  1. De school heeft met de ouders een heldere visie op de samenwerking geformuleerd;
  2. Leraren, leerlingen en ouders worden actief betrokken bij het schoolbeleid;
  3. Leraren, leerlingen en ouders zijn welkom op school;
  4. Samenwerking tussen ouders en leraren om leren en de gezonde ontwikkeling van de leerling te ondersteunen, zowel thuis als op school;
  5. Gesprekken tussen leerlingen, ouders en leerlingen worden gelijkwaardig gevoerd;
  6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar;
  7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor ouders;
  8. De school staat open voor verbetersuggesties en gaat transparant om met klachten. Iedereen kan zien welke (officieel) gemelde klachten er zijn;
  9. Ouders zijn aanwezig bij de startgesprekken en op de andere samen afgesproken contactmomenten. Het is helder wanneer een ouder verwacht wordt;
  10. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt;

 

Op dit moment zijn er 27 ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ scholen in Nederland, waarvan één in Amersfoort zit. Het Hoornbeeck College ontving als eerste MBO-opleiding van Nederland, in 2012 het keurmerk. W.K. Petersen, locatiemanager, geeft aan dat er een team langskwam om interviews af te nemen met de locatiemanager en later met leerlingen, ouders en leerkrachten. In deze interviews werd er nadrukkelijk gevraagd naar de tien criteria en in hoeverre de school hieraan voldeed. Dit heeft de school ruim gehaald, waardoor ze het keurmerk in ontvangst mochten nemen.   

 

Inspectie van Onderwijs

 

De inspectie verzorgt wel het Excellente school predicaat. Reden voor de onderwijsinspectie om het Excellente school predicaat uit te reiken komt van het Ministerie van Onderwijs. De inspectie beoordeelt alleen of een school wel of niet voldoet aan de basiseisen. Voor 98% is dit het geval en daarom kwam het Ministerie van Onderwijs met het Excellente onderwijs. Op deze manier wil het Ministerie de scholen meer stimulans geven om extra hun best te doen voor goed onderwijs.

 

Swane benoemt dat het geen wedstrijd is tussen scholen, maar dat scholen echt iets bijzonders moeten doen om dit predicaat te behalen. Op dit moment zijn er 130 predicaten van kracht in het onderwijs. Dit gaat om het basisonderwijs, speciaal onderwijs en het voorgezet onderwijs. Op het voorgezet onderwijs kan een school meerdere predicaten ontvangen, want predicaten worden uitgereikt per niveau (vmbo, havo, vwo etc.)

 

CBS de Wegwijzer uit Overberg mocht begin dit jaar het predicaat 'Excellente school' in ontvangst nemen. Via onderstaand link kunt u hier meer over lezen.

Meer lezen over Excellente school de Wegwijzer

 

"Je moet er maar op vertrouwen dat het een goed certificaat is." 

 

Waarom de inspectie geen zicht heeft op de andere keurmerken is niet duidelijk. Swane weet niet of het niet zicht hebben op de uitgegeven certificaten voor problemen zorgt. "Je moet er maar op vertrouwen dat het een goed certificaat is."

Discussieer mee Wat vindt u ervan dat de Inspectie van Onderwijs geen inzicht heeft in de uitgereikte keurmerken?