sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Nederlands leren in de supermarkt

Veel meer inwoners van Nederland dan algemeen bekend kampen met een taalbarrière. Zo ook in Veenendaal, waar relatief veel allochtone Nederlanders wonen. Liesbeth Mulder en Anouska van Raalte zijn twee van de initiatiefnemers van de stichting Verder Met Taal. Via deze organisatie kun je met een persoonlijk leerdoel aan de slag met een taalmaatje of in groepslessen.

Veel meer inwoners van Nederland dan algemeen bekend kampen met een taalbarrière. Zo ook in Veenendaal, waar relatief veel allochtone Nederlanders wonen. Liesbeth Mulder en Anouska van Raalte zijn twee van de initiatiefnemers van de stichting Verder Met Taal. Via deze organisatie kun je met een persoonlijk leerdoel aan de slag met een taalmaatje of in groepslessen.

Tijdens het afronden van haar studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening deed Liesbeth Mulder een onderzoek naar ‘signaleren achter de voordeur’. Liesbeth: “Ik trof veelal allochtone vrouwen aan met een taalachterstand die de taal wilden leren.” De vraag van de vrouwen matchte niet met het aanbod dat al bestond. De vrouwen wilden individueel leren, dus daar zocht Mulder taalmaatjes voor. Al snel werd het te groot en was het tijd voor een grotere organisatie: Verder Met Taal.

 

Persoonlijke doelen

Verder Met Taal werkt vraaggericht. Je stelt je eigen doelen op, net wat je zelf graag wilt kunnen met het Nederlands. Verder is er allerlei materiaal beschikbaar aan werkboeken en websites, maar je kunt ook met je taalmaatje in de supermarkt dingen gaan benoemen of in een rollenspel een gesprek met de huisarts oefenen. Juist deze praktische opties vinden veel van de vrouwen fijn. Dit zijn situaties die ze zelf tegenkomen en waar ze misschien al wel mee vastliepen. "Mijn maatje vertelde me heel gelukkig dat hij zelf bij de dokter heeft kunnen vertellen wat er aan de hand was," vertelt Van Raalte. De organisatie is niet bedoeld als inburgeringscursus. Toch zijn er mensen die door vrijstelling van de inburgeringsplicht eigenlijk nog geen woord Nederlands spreken. Ook zij zijn welkom bij de stichting. Je kunt op elk niveau instromen, omdat het zo individueel is.

 

Effect van taalmaatjes

De week van Anouska van Raalte is gevuld met het vrijwilligerswerk bij de stichting. Al zes jaar werkt ze met deze doelgroep en er is een goede klik. Haar tijd steekt ze met name in het coördineren. Ze koppelt vrijwilligers aan allochtonen, gaat mee kennismaken en begeleidt de vrijwilligers. Het is geen eenrichtingsverkeer, benadrukt Van Raalte. “De vrijwilligers zelf leren er vaak ook van. Het in contact komen met andere culturen is een verrijking en vaak komen vrijwilligers er dan pas achter hoe moeilijk de Nederlandse taal met al zijn uitzonderingen eigenlijk is.” Zelf is Anouska van Raalte nog steeds taalmaatje. “Het is leuk, dankbaar werk. Fijn om deze mensen te kunnen helpen.”

"Wij willen geen grote stichting worden"

Mulder vertelt over een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut waaruit blijkt dat werken met een taalmaatje vaak leidt tot een groot maatschappelijk effect. Dit ziet zij in het dagelijks leven ook gebeuren. “De woordenschat en de begrijpende woordenschat worden veel groter. Vaak wordt de betreffende persoon vrijmoediger en zekerder. Ook resulteert het vaak in meer Nederlands praten met de kinderen en voorlezen in het Nederlands.”

Groter groeien dan Veenendaal lijkt voorzitter Liesbeth Mulder beslist niets. “Wanneer andere organisaties zich graag bij ons aan willen sluiten, prima. Maar we willen zelf geen grote stichting worden.”