sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Hoornbeeck College: "Spijbelen? Wij bellen naar huis."

Al zeven jaar achtereen het beste ROC van Nederland zijn, hoe doe je dat? Het Hoornbeeck College kan dit vertellen uit ervaring. Voorkomen dat leerlingen voortijdig de opleiding verlaten? Dat lukte dit ROC. "Dat doe je door extra streng te zijn", aldus directeur Sijmen Nentjes van het Hoornbeeck College in Amersfoort. "En natuurlijk door goede, persoonlijke begeleiding."

Al zeven jaar achtereen het beste ROC van Nederland zijn, hoe doe je dat? Het Hoornbeeck College kan dit vertellen uit ervaring. Voorkomen dat leerlingen voortijdig de opleiding verlaten? Dat lukte dit ROC. "Dat doe je door extra streng te zijn", aldus directeur Sijmen Nentjes van het Hoornbeeck College in Amersfoort. "En natuurlijk door goede, persoonlijke begeleiding."

Voor het zevende jaar op rij sleept het Hoornbeeck College de titel binnen: het beste ROC van Nederland. "Dit komt gedeeltelijk door onze identiteit. Wij zijn een reformatorische school en iedereen die bij ons komt werken, kiest bewust deze school om die identiteit uit te dragen. We hebben geen grote verschillen onderling, dat voorkomt veel discussies. We hebben een gezamenlijke aanpak naar studenten toe, dat maakt het krachtig", vertelt de directeur van locatie Amersfoort.

 Advies op maat

Voordat je begint met een opleiding op het Hoornbeeck College, word je uitgenodigd voor een intakegesprek en maak je een capaciteitentest. Daarbij wordt gekeken naar de geschiktheid van een student voor de desbetreffende studie. "We dwingen de student niet, maar adviseren hem wel. We willen graag dat de student gelijk de goede opleiding kiest, anders levert dat hem alleen maar studievertraging of uitval op." En dat wil de school voorkomen. Net als schoolverzuim.

 Presentieplicht

Alle studenten worden iedere les verwacht. Zijn ze er niet en hebben ze zich ook niet afwezig gemeld? Dan wordt er contact gezocht met de leerling en naar de reden gevraagd. Als je niet komt, moet je een goede reden hebben. Directeur Nentjes denkt dat dit bijdraagt aan een goede studieprestatie. "Wij willen die studenten zo zelfstandig mogelijk maken en aan het eind van de opleiding moeten ze deze verantwoordelijkheid kunnen dragen. Maar dit is wel een geleidelijke weg. Van een eerstejaars student kun je niet verwachten dat hij deze verantwoordelijkheid vanzelf kan dragen. De begeleiding van de student neemt gaandeweg de jaren wel af, maar de aanwezigheidsplicht blijft gelden tot in het laatste jaar." Toch zijn er studenten die dit beleid maar niets vinden. De tweedejaars student Marieke: "Ik vind dat er meer eigen verantwoordelijkheid moet zijn in het wel of niet aanwezig zijn. Misschien kan het zo dat je erop gewezen wordt wanneer je teveel afwezig bent, zonder verantwoording hoeven af te leggen van elk gemist uurtje."

 Studiesucces

In de Keuzegids Mbo 2016 werd het Hoornbeeck College tot beste Mbo van het jaar gekroond. Al in het cursusjaar 2013-2014 zag de school het aantal uitvallers met 55 procent afnemen ten opzichte van het jaar ervoor. Daarmee staat het aantal voortijdige schoolverlaters op 1,8 procent van de in totaal 5000 studenten. Directeur Nentjes: "Wij hebben een sterke begeleiding tijdens de studie. Gecombineerd met factoren als identiteit en strenge controle op aanwezigheid draagt dit bij aan het studiesucces."

Discussieer mee Moeten scholen strenger zijn voor de leerlingen?