sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Het kaf wordt van het koren gescheiden

Het kabinet heeft afgelopen zomer besloten dat steeds meer reguliere basisscholen er op kunnen rekenen dat er zorgleerlingen bij hun op school komen. Zij hebben dit besloten omdat het kabinet verwacht dat dit beter is voor de zorgkinderen en reguliere basisscholen. Hier zijn echter gemengde reacties op. Hoe bereiden reguliere basisscholen zich hierop voor?

Het kabinet heeft afgelopen zomer besloten dat steeds meer reguliere basisscholen er op kunnen rekenen dat er zorgleerlingen bij hun op school komen. Zij hebben dit besloten omdat het kabinet verwacht dat dit beter is voor de zorgkinderen en reguliere basisscholen. Hier zijn echter gemengde reacties op. Hoe bereiden reguliere basisscholen zich hierop voor?

De Nationale Hulpgids kwam in juli 2014 met het nieuws dat zorgkinderen voortaan naar een gewone school moeten. Een onderzoek van de Algemene Onderwijsbond liet zien dat leerkrachten op een normale basisschool vaak niet goed zijn voorbereid op zorgleerlingen. Regelmatig blijkt dat er een gedegen opleiding aan te pas moet komen om met de problemen van zorgleerlingen om te gaan.

'Altijd Wat'

Ouders van zorgleerlingen vinden het vaak een slecht plan om zorgleerlingen in eenzelfde klas te zetten als gewone leerlingen. In het NCRV-programma ‘Altijd Wat’ vertellen ouders dat het lastig wordt om zorgleerlingen onderwijs te bieden wat bij hun past. Eén van de ouders: ''Ik vrees dat mijn kind niet de hoeveelheid aandacht krijgt die hij nodig heeft.''

Toch zijn er in het programma ook voorstanders van het idee. Zo wordt geopperd dat het makkelijk is dat ze in hun eigen wijk naar school kunnen. Daarnaast is het positief dat ze minder als 'speciaal' kind worden gezien en meer bij de gewone leerlingen horen. Ook voor de gewone leerlingen is het goed. Zo leren zij omgaan met kinderen die anders zijn en komen zij erachter dat er ook kinderen zijn die een beperking kunnen hebben.

Verkeerd beeld

Volgens Rob Hulstein, directeur van basisschool Jac. P. Thijsseschool in Renkum, is het idee niet zo zwart-wit als in de media wordt geschetst. ''Scholen met speciaal onderwijs blijven gewoon bestaan en kinderen die speciale zorg nodig hebben kunnen daar nog steeds terecht. Wel is sinds 1 augustus het financiële aspect veranderd. Verwijzen wij nu iemand door naar een school voor speciaal onderwijs, dan moeten wij dat zelf bekostigen. Dat gebeurt niet meer door de overheid.''

''Dat zag je ook aan het begin van de zomer. Toen wilden reguliere scholen nog even snel leerlingen die extra zorg nodig hebben naar speciale scholen doorsturen omdat zei wisten dat het na 1 augustus veel meer zou gaan kosten”, gaat Hulstein verder. “In die zin zal dat nu dus wel steeds minder gaan gebeuren en zullen leerlingen dus meer op reguliere scholen blijven. Dat is voor de reguliere scholen natuurlijk een uitdaging omdat zij steeds meer met zorgleerlingen te maken zullen krijgen. Mijn inschatting is dan ook dat de leraren die hiermee om kunnen gaan, zullen blijven, maar dat er ook veel af zullen gaan vallen.''

Er lijken dus inderdaad minder zorgleerlingen naar scholen voor speciaal onderwijs te zullen gaan, maar het zal nog steeds mogelijk blijven. Door de veranderingen zal het wel vaker voorkomen dat er grote verschillen gaan ontstaan tussen leerlingen in klassen.

Door: Michel Keulstra | @NieuwsVallei | @MichelKeulstra