sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

'Een negatief saldo werkt nooit goed'

Hoeveel ben jij gemiddeld per maand kwijt aan collegegeld? Wat geef jij per maand uit aan schoolkosten? Dat is een vraag waar nog maar weinig studenten het antwoord op weten. Maar is het vanzelfsprekend dat ouders van studenten dat wél weten? 

Taak van de ouders

Veel studenten in Nederland hebben het geluk dat hun ouders hun studie financieren. Is dat een taak van de ouders? En hoe zit dat bij jou? Uit onderzoek van de redactie is gebleken dat zo’n 77% van de ouders een deel van de studie meebetaalt, 10% betaalt alles mee en voor maar zo’n 12% van de studenten betalen de ouders niets mee. Om erachter te komen hoe dat in Rhenen zit, nam redacteur Joep de proef op de som en ging in Rhenen langs de deuren. 


Motivatiebron

Niet alleen studenten zelf hebben een mening over studiefinanciering, maar ook nemen ouders een bepaald standpunt in over het leenstelsel en de basisbeurs. Zo vindt de een het leenstelsel helemaal ruk, en ziet de ander het leenstelsel als motivatiebron. Ook de burgemeester van Rhenen geeft zijn mening.Jouw mening 

Dat er een kloof tussen rijk en arm ontstaat is wel duidelijk geworden, hoe denk jij daarover? Wat heeft dit voor een gevolgen in de toekomst? De redactie is erg benieuwd naar jouw mening! 

Wilde plannen

Het leenstelsel en de basisbeurs zijn al lange tijd agendapunten van onze overheid. Het plan werd echter pas in 2015 doorgevoerd, maar het idee was er al veel eerder. In 2011 werd daarom gevraagd aan studenten wat zij zouden doen als die basisbeurs zou komen te vervallen. In 2012 werd de basisbeurs al omgezet in een sociaal leenstelsel voor masteropleidingen. 

Misbruik

In 2013 werd er streng gecontroleerd op misbruik van de beurs. Door misbruik te maken van het systeem waren er studenten die meer geld kregen dan waar zij recht op hadden. De controles worden uitgevoerd in opdracht van DUO. Het misbruik van de studiefinanciering speelt een doorslaggevende rol in de overheveling. In 2015 zijn er twee keer zo veel leningen dan giften. 


infographic