sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Belevend leren: de kern van de Vrije School De Vuurvogel

Een vrije school. Dat is toch zo’n school waar je als kind je gang kunt gaan en je onder het motto van leren de hele dag buiten voetbalt? Fout. In Ede staat de Vrije School De Vuurvogel en daar gaat het er toch echt anders aan toe. Leren door te ervaren; met het hoofd, het hart en de handen.

Een vrije school. Dat is toch zo’n school waar je als kind je gang kunt gaan en je onder het motto van leren de hele dag buiten voetbalt? Fout. In Ede staat de Vrije School De Vuurvogel en daar gaat het er toch echt anders aan toe. Leren door te ervaren; met het hoofd, het hart en de handen. 

 

Op De Vuurvogel wordt de balans tussen hoofd, hart en handen belangrijk gevonden. Leerlingen leren door te ervaren. Neem een rekenles. Je kunt ervoor kiezen om de sommen uit te leggen en de kinderen daarna aan het werk te zetten. Bij De Vuurvogel wordt zo'n les bijvoorbeeld vormgegeven door middel van het ritmisch overbrengen van een pittenzakje van de ene naar de andere hand. Het kind krijg dan niet alleen de kennis over de som, maar krijgt er ook gevoel bij en maakt zo verbinding met de lesstof. Schoolleider Herman Dreef: “Als we bewegend leren kan de leerling zich beter verbinden met de lesstof.”  

 AK

Op een creatieve manier topografie leren

“Het is belangrijk om een balans te vinden tussen denken, voelen en doen, ze zijn alle drie verweven in ons systeem", aldus Herman Dreef. "De ene persoon stapt in bij het denken, een ander weer bij het voelen en een derde weer bij het doen." Door deze drie gebieden aan te spreken in het onderwijs, is het onderwijs voor elk scholier toegankelijk. Het onderwijs blijft op deze manier interessant, zo houdt de school de leerlingen nieuwsgierig naar nieuwe ontdekkingen.

 

Jaarritme

In het onderwijs neemt ook het ritme van het jaar een belangrijke positie in. Ieder jaar worden er twaalf jaarfeesten gevierd. Denk aan: Sint Maarten, Sint Nicolaas, Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Ze hebben elk hun eigen karakter. De periode voorafgaand wordt ingevuld met het zingen van liederen, verhalen en kunstzinnige activiteiten. Herman Dreef: “Kinderen beleven aan de jaarfeesten de gang van de seizoenen, het grote ritme van het jaar, het ritme van het leven.” Het feest sluit een periode af en is een punt waar de leerlingen naar uit kunnen kijken.

 

Periodeonderwijs heeft een belangrijke functie in het onderwijs. Vier weken lang krijgt een klas een hoofdvak, denk hierbij aan: rekenen, taal, aardrijkskunde, geschiedenis etc. De leerling krijgt in deze periode de ruimte om de verworven kennis eigen te maken en het toe te passen. Een belangrijk onderdeel zijn ook de vaklessen, dit zijn de kunstzinnige en bewegingsvakken, waarin de scholier de kans krijgt om zich in zijn geheel te ontwikkelen.

 

Groepsontwikkeling

Respect voor elkaar is iets waar veel waarde aan gehecht wordt. De leerlingen krijgen sociaal vormende vakken en vakken waar ze samen moeten werken. Zo krijgen ze bijvoorbeeld toneel. Ieder heeft hierin zijn eigen kwaliteit en van daaruit krijgt de leerling de kans om zich verder te ontwikkelen. Ook worden ze als klasgenoten gestimuleerd om het samen te doen. Wanneer een leerling bijvoorbeeld niet op durft te treden, zullen andere klasgenoten helpen omdat ze anders niet verder kunnen. Zo leren ze om rekening met elkaar te houden.

Samenwerken

 Samenwerkende kinderen

De school hanteert tegen pesten het no-blame principe. Herman Dreef: “Vaak wordt er bij pesten een dader en een slachtoffer aangewezen. Terwijl het kind dat pest ook een slachtoffer is. Het is juist de groep eromheen die bepaalt of het pesten wel of niet geaccepteerd wordt.” Daarom wordt het probleem met meerdere klasgenoten besproken, zo kunnen ze samen opzoek gaan naar het echte probleem en naar de oplossing hiervoor. Zo houd je als klas rekening met elkaar.

 

Discussieer mee Heeft u na het lezen van dit artikel een ander beeld van de Vrije school?