sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Provinciale Verkiezingen: de plannen met de natuur

EDE– Met Gelderland als groenste provincie van Nederland, speelt bij de Provinciale verkiezingen de natuur een belangrijke rol. Toch zijn er een aantal partijen die niks over de natuur in hun programma hebben staan. De partijen die zich met de natuur bezig houden, hebben veel plannen. Een van die plannen is dat er meer en verbeterde wandel- en fietspaden moeten komen.

EDE – Met Gelderland als groenste provincie van Nederland, speelt bij de Provinciale verkiezingen de natuur een belangrijke rol. Toch zijn er een aantal partijen die niks over de natuur in hun programma hebben staan. De partijen die zich met de natuur bezig houden, hebben veel plannen. Een van die plannen is dat er meer en verbeterde wandel- en fietspaden moeten komen. 

Aan de verkiezingen doen negentien partijen mee, zowel partijen die al zetels hebben als nieuwe partijen. Een van die nieuwe partijen is de Vrijzinnige Partij. Zij werken met de vier B’s:  beheer, benutten, beleven en behoud. “Om inhoud te geven aan de vier B’s leggen wij de nadruk op landelijke inzet als het gaat om evenwichtig flora en fauna beleid. Op gemeentelijk niveau worden keuzes gemaakt die door de gemeente passend gevonden worden. Zij kunnen bij een goed landschap met natuurwaarden er het beste inhoud aan geven. De provinciale bestuurslaag is dan niet meer nodig, dat belemmert een goed landschapsbeleid,” zegt Norbert Klein, voorzitter van de Vrijzinnige Partij.

Geen natuur?

Bij de Gelderse Centrum Democraten, Libertarische Partij, PSP ’92 en Vrede en Recht komt natuur niet voor in hun programma. In een reactie zegt Peter Vlug, lijsttrekker van Vrede en Recht: “We zijn nog bezig om ons programma aan te passen. Wij vinden de natuur heel belangrijk zowel voor educatie, onthaasting en toerisme, maar bovenal vinden we dat wij, als politici, de verantwoording hebben om als lange termijn bestuurders de natuur te beschermen en voor te bereiden op de taak om als belangrijkste bron voor lokaal voedsel en energie te functioneren.” Ook de VVD schrijft weinig over de natuur. De partij is voor meervoudig ruimtegebruik van natuur, recreatie, wonen en werken. Daarbij wordt de natuur ook gebruikt voor recreatie en om er te werken. 

De ChristenUnie vindt dat de lokale natuurorganisaties en –verenigingen een belangrijke rol kunnen spelen bij het behalen van de doelen van het agrarisch natuurbeheer. Het is de bedoeling dat dat eenvoudiger, efficiënter en goedkoper wordt. Verder gelooft de ChristenUnie dat in de komende jaren een groeiende groep vitale inwoners gebruik wil maken van voorzieningen op het gebied van fietsen, wandelen en andere vormen van vrije tijdsbeoefening zoals het toeristisch gebruik van parken en natuur. De Partij voor de Dieren  vindt juist dat recreatie niet ten koste mag gaan van natuur- en landschappelijke waarden.

"Natuur moet voor iedereen binnen bereik blijven," zegt Thijs van den Broek, voorzitter van het bestuur van GroenLinks.  Daarom gaat de partij een actieve bijdrage leveren aan een mooi en duurzaam Gelderland. Dat gaat ze doen door met natuurorganisaties samen te werken. De samenwerking met een aantal organisaties is al aan de gang. GroenLinks wil ook een samenwerking aangaan met particulieren. 

Meer wandel- en fietspaden

Jaarlijks bezoeken meer dan twee miljoen toeristen de provincie Gelderland. Daarbij is er, mede door de vergrijzing, een stijgende  vraag naar fiets- en wandelvakanties. Vooral de Veluwe is daar een populaire plek voor. De D’66, Partij van de Arbeid, GroenLinks en de SP hebben allemaal in hun programma een stuk staan over een plan voor meer fiets- en wandelpaden. De SP gaat voor meer wandelroutes vanaf stations en bushaltes in mooie gebieden om zo de verbinding tussen openbaar vervoer en toerisme te versterken.

 Om deze plannen uit te laten voeren, willen verschillende partijen samenwerken. “Wij gaan zeker met de andere partijen samenwerken om dit plan te realiseren. In je eentje kan je immers weinig,” zegt Anna-Lena Hedin-Penninx, woordvoerder landelijk gebied van de PvdA. Ook de GroenLinks is van plan om met de andere partijen een samenwerking aan te gaan.