sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Natuurversterking door meer samenwerking

In de laatste zes jaarhebben gemeentes in de Foodvalley tientallen projecten opgezet om de natuur in de vallei te bescherming. Met het nieuwe natuurbeleid ligt de focus op herplanting en versterken. De gebiedscoöperatie O-Gen speelt hierin een groterol.

In de laatste zes jaar hebben gemeentes in de Foodvalley tientallen projecten opgezet om de natuur in de vallei te bescherming. Met het nieuwe natuurbeleid ligt de focus op herplanting en versterken. De gebiedscoöperatie O-Gen speelt hierin een grote rol.

“De Gelderse vallei kent een aantal belangrijke en mooie landschappen. Het Binnenveld (tussen Wageningen en Rhenen, Red.) is bijvoorbeeld een heel open landschap waar veel weidevogels leven”. aldus Anne Jansen, coördinator van het Foodvalley-project van O-Gen. Volgens Jansen zijn een aantal delen van de natuur in de Gelderse Vallei is erg kleinschalig. O-Gen beschermt deze stukjes natuur door middel van bijvoorbeeld de groene grens tussen Veenendaal en Ede. In dit gebied mag niet worden gebouwd en zijn vrijgesteld voor de aanleg van wandel- en fietsmogelijkheden. 

In 2012 werd het contract tussen de Foodvalley-gemeentes en O-Gen getekend. De bedoeling was dat O-Gen in de regio de leiding nam in het natuurbeleid door projecten op te zetten. Mede door het hoge budget dat vrijgemaakt werd door de gemeentes ging de samenwerking meteen goed.“We kregen viereneenhalf miljoen euro en dat geld was gelijk beschikbaar. Het was hierdoor alleen een kwestie van goed overleggen met de verschillende gemeentes.“

Vele stukken land die O-Gen het liefst terug wilt geven aan de natuur, zijn nog het eigendom van boeren. Anne Jansen zit daarom vaak aan tafel met de akkerbouwers voor de verkoop van het grondgebied. De boeren maken het O-Gen vaak lastig, “Het is voor de agrariërs te ingewikkeld om hun grond in te leveren voor de natuur,” merkt Jansen. 

Na vier jaar spreekt Anne Janson nog steeds van een goede samenwerking. De betrekking van de inwoners van de Gelderse Vallei speelt hierbij een grote rol. Vaak spelen organisaties zoals O-Gen ietwat achter de radar van de burgers, maar voor O-Gen is de burger juist belangrijk. Jansen: “We willen dat burgers meedoen aan de beplantingsacties, we geven ze een actieve rol.” De relatie met de burgers is zeer goed, er is geen sprake van conflicten met actiegroepen. “We zijn ook alleen maar bezig met projecten die mensen leuk vinden, zo bevorderen we ook cultuurhistorische gebieden zoals de Grebbelinie en de Meetwal in Kootwijkerbroek.”