sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Bomenkap Dorschkamp was illegaal

De gemeente Wageningen verstrekte een vergunning voor bomenkap en uitbreiding van de golfbaan op landgoed Dorschkamp. In november 2015 heeft de golfbaan daarom een groot stuk bos omgekapt. Het ging hierom 274 bomen, waaronder veel beuken en eiken van meer dan tachtig jaar oud.

Een mooi, groen bos tekent zich af tegen de horizon zodra je het natuurgebied betreedt. Bij aankomst lijkt het bos zoals elk ander bos maar het is veel groter dan de buitenkant doet vermoeden. Een van de oude eiken die nog er nog wel staat doemt op. Een smal pad daarnaast lijdt naar een grote vlakte waar de bloemetjes net uit hun stulpje kruipen. De stilte en geur van het bos zijn overweldigend. 

De Dorschkamp is een landgoed in de gemeente Wageningen. Het bestaat voornamelijk uit bos en heeft een oppervlakte van ongeveer 70 hectare. Staatsbosbeheer is de eigenaar. 

Mooi Wageningen, een verenging die zich bezighoudt met de natuur in en om Wageningen, en een groep omwonende lieten het niet zitten bij de besluitvorming van de gemeente en stapten naar de rechter. In april 2017 heeft de Rechtbank van Gelderland de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de golfbaan op Dorschkamp afgewezen. Door de afwijzing was de bomenkap van 2015 illegaal. Maar wel was er door de kap al een faunaschade aangericht stelde een ecologisch onderzoeksbureau vast dat door Mooi Wageningen was ingeschakeld. 

Rechtszaak
De rechtszaak richtte zich het meest op de vraag of een golfbaan mag worden aangelegd in het Gelders Natuurnetwerk, waar Landgoed De Dorschkamp onderdeel van is. Volgens de gemeente was de golfbaan een bestaande functie binnen het natuurnetwerk en dat betekent dat de golfbaan er dus mag komen. Maar de wet zegt dat de uitbreiding mag mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De rechter stelde Mooi Wageningen in het gelijk. En dat betekent dat het hier om een nieuwe functie gaat, omdat de bestaande golfbaan buiten het natuurnetwerk ligt. En nieuwe functies mogen alleen toegepast worden onder veel strengere voorwaarden waaraan de golfbaan niet voldoet. 

Ook vond de rechter dat de gemeente onvoldoende rekeningen had gehouden met het naastgelegen Natura 2000 gebied, waarop de golfbaan aangelegd zou worden. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde gebieden. Negatieve gevolgen moeten volgens de regels vooraf uitgesloten worden.  

Eveneens vond de rechter dat de gemeente onvoldoende rekening had gehouden met de mogelijkheid dat de golfbaan wild parkeren in de hand zou kunnen werken. 

Alle drie de beroepen werden dus ondersteund door de rechter. Dit betekent dat de gemeente Wageningen opnieuw moet beslissen over de vergunning. 

Nu de vergunning was ingetrokken was de bomenkap van 2015 dus illegaal. En op grond van de Boswet is landgoed Dorschkamp verplicht tot nieuwe herbeplanting in het gebied. Over de herbeplanting heeft de rechter zich nog niet uitgelaten. Hans Brons van Mooi Wageningen:” Dit had binnen drie jaar moeten gebeuren volgens de Boswet. En dat gaan we nog doen bij de betrokkende instanties.” 

Ondanks de nodeloze schade die er is aangericht bij de bomenkap is er ook iets positiefs ontstaan. Zo is de Stichting Behoud Cultuurlandschap De Dorschkamp (BCD) ontstaan door de uitbreidingsplannen van de Wageningse golfbaan. Zij zien toe om de huidige staat van het gebied te behouden. 

Bronnen: Mooi Wageningen, de Gelderlander, Stichting Behoud Cultuurlandschap De Dorschkamp (BCD), Rijksoverheid.nl en Hoog en Laag.nl