sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Wageningen werkt aan wereldvoedselprobleem

WAGENINGEN- Weer een gruwelijke hongersnood in Afrika. Vooral Somalië is ernstig getroffen. Groeiende wereldbevolking, grondstoffen die opraken, klimaatverandering, de problemen worden steeds groter. Aan de Wageningen Universiteit zijn onderzoekers naarstig bezig met het zoeken naar oplossingen voor bovenstaande problematiek. Maja Slingerland, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit en rondreizend wereldverbeteraar, kan hier meer over vertellen.

 

''Wageningen is de enige onderwijsinstelling die écht kan investeren in onderzoek naar klimaatverandering en gelijke verdeling van voedsel'', vindt Slingerland. ''Er zijn ook andere scholen die met deze onderwerpen bezig zijn, zoals in Velp en Den Bosch, maar deze instellingen hebben geen onderzoekende taak. Zij geven vooral onderwijs. Wij nemen veel buitenlandse studenten aan en leiden die op zodat ze aan de problemen in hun eigen land kunnen werken."

"Wageningen is de enige onderwijsinstelling die écht in onderzoek naar klimaatverandering en gelijke verdeling van voedsel kan investeren"

Zij komen zes maanden hierheen om een plan te maken en gaan dan weer terug om research te doen in eigen land, vertelt ze. ''De studenten doen onderzoek naar bijvoorbeeld het type boerenbedrijven in eigen land.  Daarnaast is het belangrijk welke gewassen er binnen deze bedrijven verbouwd worden, of er toegang binnen huishoudens is tot gezond voedsel of een ander deel van de productieketen.''

Oorzaken voedselprobleem

Vooral de toegang tot voedsel is belangrijk, vertelt ze. Volgens Slingerland heeft voedselzekerheid verschillende aspecten: productie, toegang tot voedsel bijvoorbeeld door voldoende inkomen en voedingswaarde. Al deze aspecten zijn ook afhankelijk van prijsschommelingen en klimaatverandering.

Een voorbeeld: door de klimaatverandering is het in bepaalde delen van Afrika droger. Hierdoor zal er dus minder voedsel geproduceerd kunnen worden en ontstaat er hongersnood, zoals momenteel in de Hoorn van Afrika. "Daarom is het doen van onderzoek naar nieuwe landbouwgewassen, die ook in drogere klimaten kunnen overleven, belangrijk."

Ze vat kort samen wat het voedselprobleem nu eigenlijk inhoudt: "Nu is er genoeg productie voor iedereen, maar helaas wordt dat niet goed verdeeld. Met de huidige bevolkingsgroei is er over vijftig jaar veel meer voedsel nodig dan nu." Veel landen, vooral in Afrika, hebben een hoog geboortecijfer.

"Het is ontzettend lastig om dat naar beneden te krijgen, omdat er in veel landen niet aan gezinsplanning wordt gedaan." Het voedselprobleem is ook gedeeltelijk op te lossen door de vleesconsumptie te verminderen. "Heel veel graan en soja wordt nu als veevoer gebruikt. Dit betekent dat als graan en soja niet als veevoer worden verwerkt, ze geconsumeerd kunnen worden en dat er dan veel meer voedsel beschikbaar is."

Radicale veranderingen

Toch gelooft Slingerland nog dat er in het Westen oplossingen voor deze problemen zullen komen. "Vroeger vonden met name stadsmensen landbouw vies en fout vanwege de modder en het platteland, maar door de toenemende voedselproblemen wordt landbouw weer een steeds belangrijkere issue en zijn mensen zich bewust van de beperkingen."

Wel gelooft ze dat er grote radicale veranderingen nodig zijn. Volgens Slingerland moeten er nieuwe afspraken gemaakt worden, omdat er door landen wereldwijd slecht gecommuniceerd wordt,  waardoor de Wereldhandelsorganisatie niet goed meer samenwerkt. Zo wijst ze het feit aan dat Amerika en Europa het niet meer eens zijn over genetische modificatie (het veranderen van genen van gewassen).  "Maar ik heb er alle vertrouwen in dat er nieuwe afspraken zullen komen".

Om problemen zoals klimaatverandering en voedselschaarste tegen te gaan, zouden mensen ook in hun persoonlijke leven dingen moeten veranderen, vindt Slingerland. "Er zou minder eten weggegooid moeten worden. Zo'n 30 % van het voedsel in Nederland wordt weggegooid, terwijl er in andere landen hongersnood heerst. Dat is natuurlijk zonde". Mensen in het Westen zouden, volgens haar, ook minder vlees moeten eten, gezien de grond en energie die dit kost. "En er moeten eerlijke prijzen voor de boer komen, zodat er wereldwijd in betere en duurzamere systemen geïnvesteerd kan worden''.

“Zo'n 30 % van het voedsel in Nederland wordt weggegooid terwijl er in andere landen hongersnood heerst, dat is natuurlijk zonde!”