sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Stad en landbouw steeds meer vervlochten

WAGENINGEN - Stadslandbouw bestaat al sinds het begin van steden, maar de laatste jaren is de moderne vorm ervan bezig aan een heuse opmars.Van balkon- of daktuinen in de binnenstad tot volkstuinen of professionele, stedelijke voedselproductie. Landbouw en stad raken steeds meer met elkaar vervlochten. Maar wat is het precies en hoe komt het dat hier zoveel enthousiasme voor is? Moderne stadslandbouw is de laatste tien jaar steeds meer in opkomst in de Nederlandse steden. “Enerzijds is het landbouw in en om de stad. Maar nog belangrijker is dat het op een sociale, economisch en ecologische manier verbonden is met de stad. Dat maakt stadslandbouw anders dan de gangbare landbouw”, vertelt Jan-Eelco Jansma, onderzoeker Stad-Landrelaties van de Wageningen UR. Zo staatin Wageningen bijvoorbeeld de Ommuurde Tuin, een biologisch tuinbouwbedrijf dat zijnoogst veelal direct aan particulieren verkoopten daarnaast ook workshops organiseertop het gebied van onder andere koken en meditatie. Daarnaast bestaat in Ede EetbaarEde, een regionale community waarin initiatieven op het terrein van stadslandbouw elkaar ontmoeten en versterken.

WAGENINGEN - Stadslandbouw bestaat al sinds het begin van steden, maar de laatste jaren is de moderne vorm ervan bezig aan een heuse opmars. Van balkon- of daktuinen in de binnenstad tot volkstuinen of professionele, stedelijke voedselproductie. Landbouw en stad raken steeds meer met elkaar vervlochten. Maar wat is het precies en hoe komt het dat hier zoveel enthousiasme voor is?

Moderne stadslandbouw is de laatste tien jaar steeds meer in opkomst in de Nederlandse steden. “Enerzijds is het landbouw in en om de stad. Maar nog belangrijker is dat het op een sociale, economisch en ecologische manier verbonden is met de stad. Dat maakt stadslandbouw anders dan de gangbare landbouw”, vertelt Jan-Eelco Jansma, onderzoeker Stad-Landrelaties van de Wageningen UR. Zo staat in Wageningen bijvoorbeeld de Ommuurde Tuin, een biologisch tuinbouwbedrijf dat zijn oogst veelal direct aan particulieren verkoopt en daarnaast ook workshops organiseert op het gebied van onder andere koken en meditatie. Daarnaast bestaat in Ede EetbaarEde, een regionale community waarin initiatieven op het terrein van stadslandbouw elkaar ontmoeten en versterken.

"Je ziet een groeiende belangstelling naar de herkomst van ons eten"

Redenen voor succes

Er is steeds meer enthousiasme voor landbouw in de stad. In Almere bijvoorbeeld is al maar liefst 300 hectare aan grond in gebruik voor dit begrip. Dat komt overeen met ongeveer 450 voetbalvelden. Dat er zoveel animo voor is, heeft te maken met een aantal factoren, stelt Jan-Eelco. “Een van die factoren is dat burgers zich zorgen maken over hoe het huidige voedselsysteem geregeld is. Je ziet een groeiende belangstelling naar de herkomst van ons eten. Daarnaast is er ook de interesse om meer invloed te hebben op datgene wat op je bord ligt. Een andere factor is de crisis. Door een vertraging in de uitbreiding van steden is er veel grond tijdelijk beschikbaar. Actieve burgers zien daar een mogelijkheid om op die grond iets met voedsel te doen”, aldus Jan-Eelco.


Traditionele boer versus hobbyboer?

Het lijkt voor de hand liggend dat de traditionele boer last ondervindt van de stadslandbouw, maar Jan-Eelco denkt van niet. “Ik denk dat stadslandbouw meer aanvullend is aan de gangbare vorm van landbouw dan concurrerend. Het geeft de huidige boer juist een kans om de verbinding met de burger te zoeken, want uit die verbinding kun je ook weer nieuwe business halen.” Een voorbeeld hiervan is volgens Jan-Eelco de koe in de wei, die in het voorjaar duizenden mensen trekt. "Het heeft echt te maken met de interesse van burgers en gangbare boeren kunnen hier ook profijt van hebben." 


Positieve kanten

Er zitten volgens voorstanders veel voordelen aan stadslandbouw: er komt meer groen in de stad, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen de kans weer actief te worden, de woonomgeving wordt aantrekkelijker en veiliger, mensen met een verslaving worden gezonder en de waarde van bestaande bebouwing of nieuwe bouwlocaties neemt toe. Een echt nadeel kan Jan-Eelco niet bedenken. “Je concurreert natuurlijk wel om ruimte. Die ruimte die gebruikt wordt voor stadslandbouw kan niet gebruikt worden voor bijvoorbeeld een voetbalveld of huizen.” Veel gemeenten ondersteunen dan ook de stadslandbouw, al is het maar uit praktisch oogpunt. “Die ongebruikte ruimte in buurten die door de buurt zelf wordt onderhouden, scheelt de gemeente in kosten. Daarbij is het stimuleren van buurtactiviteiten en participatie goed voor de gemeente.” 

Jan-Eelco is ook verantwoordelijk voor het Stedennetwerk Stadslandbouw. Dit is een landelijk netwerk van gemeentelijke pioniers in de stadslandbouw. De gemeente Ede is hier ook lid van. Zij stimuleert al jaren stadslandbouw binnen de gemeente.

 

Toekomstperspectief

Wat betreft de toekomst heeft Jan-Eelco een positief beeld. “Ik denk dat er een noodzaak is om voedselproductie meer op een regionale manier te bekijken en daarin past stadslandbouw. Dus ik denk dat stadslandbouw in de toekomst een waardevast onderdeel van de stad wordt.”

 

Kijk voor meer informatie op deze site.