sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Opkomen voor de familieboerderijen

Mislukte oogsten, grote multinationals die het kleine boeren moeilijk maakt, failliete boeren en meer problemen. Maar ook mogelijkheden. Watdoet het CDA hiervoor in het Europees Parlement.

Driekus van de Ven, beleidsmedewerker van Europarlementariër Annie Scheijer-Pierik van het CDA, is elke dag bezig met het beleid van de landbouw.  Hij vertelt ons hoe de sector er voor staat.

Hoe staat de landbouw er op dit moment voor?

“Dat ligt aan naar welke sector je kijkt. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de akkerbouw, kun je zeggen dat het wel oké gaat; de prijzen zijn redelijk goed en er zijn niet veel problemen. Maar als je daarentegen naar de veeteelt kijkt en in het bijzonder naar melkveehouderijen, zie je een sector die het moeilijker heeft. Dit komt onder andere door de nieuwe wetgeving rondom fosfaat. Een gevolg hiervan is dat er op korte termijn 200.000 tot 480.000 koeien uit de Nederlandse veeteelt zullen moeten verdwijnen. Dat is natuurlijk niet niks. Want minder koeien betekenen ook minder boeren.”

Het CBS laat met cijfers zien dat er nog steeds veel boeren in Nederland failliet gaan. Hoe komt dit?

“Dat heeft absoluut zijn redenen. Gemiddeld verdwijnen er zo’n vijf boerderijen per dag. Dit komt onder andere doordat er geen gelijk speelveld is in Europa. Nederland loopt voorop met onder andere regelgeving in Europa. Dit is op zich goed, want je ziet dat de producten uit Nederland van echt goede kwaliteit zijn. Maar de Nederlandse overheid wil hierin ook nog wel eens doorslaan.  Hierdoor zijn er soms knellende regels die het voor de boer erg moeilijk maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan natuurregels.Maar ook andere regels zoals over wat er in een stal allemaal aanwezig moet zijn; dit kan een boer wel een ton kosten Deze investeringen maken het voor een boer moeilijk om rendabel te blijven.                                

Daarnaast zijn ook banken steeds terughoudender met het verstrekken van krediet aan boeren. De leningen die ze juist wel nodig hebben om de investeringen te kunnen doen voor de maatregelen.                                                                                                 Verder is ook het veranderend klimaattype een oorzaak die zorgt voor de nodige geldproblemen bij boeren.”

Zijn er verder nog zorgelijke ontwikkelingen in de landbouw?

“Waar wij als CDA ons ook zorgen over maken en geen voorstander van zijn, is de opkomst van multinationals in de landbouw. Dan zie je dat een paar grote bedrijven erg veel land hebben en hierdoor ook veel macht in de sector krijgen. De boeren die voor hen werken hebben geen goed zicht waarvoor zij werken en waar alles heen gaat. Verder kunnen deze grote bedrijven de kleinere boeren dood concurreren. Eerder zag je deze multinationals al in onder meer het Midden-Oosten.

Ook zie je in de landbouw de opkomst van steeds meer technologie en dat zal ook zo doorgaan. Zo zullen drones en ook andere machines in de toekomst kunnen helpen bij precision farming. Hierbij weet technologie precies hoeveel en waar je gewassen moet verbouwen. Hetzelfde geldt voor melkveehouderijen waar melkrobots en koeborstels de boer het leven makkelijker zullen maken.

Tot slot zal klonen een steeds grotere rol krijgen in de landbouw. Al is het de vraag in hoeverre dit in Europa zal gebeuren, aangezien daar nu de nodige bezwaren tegen zijn.”

Hoe wil de CDA al deze problemen te lijf gaan?

"Als het gaat om het tegengaan van multinationals zullen wij proberen de kleine of grote familiebedrijven te stimuleren en te ondersteunen. Dit doen we bijvoorbeeld door te proberen de krachten te bundelen van de familiebedrijven. Hierdoor kunnen zij samen beter afspraken maken over prijzen met bijvoorbeeld supermarkten en zo hun positie versterken tegenover multinationals. Verder zullen wij wijzen op de problematiek en het bespreekbaar maken. Wij willen ons hier echt focussen op familiebedrijven als basis. Als het gaat om het veranderende klimaat en de mislukte oogsten willen we dat er betere en betaalbare verzekeringen komen. En hier willen we ook verder gaan met kennisdeling, efficiëntie en risico beperking."

Tot slot dan nog de vraag: hoe ziet de CDA de toekomst en wat is jullie ideaalbeeld wat landbouw betreft?

"Optimistisch. We hebben als CDA absoluut vertrouwen in de toekomst. We kunnen niet zonder de boeren en daarom moeten we ook voor ze blijven opkomen. En er voor zorgen dat ze een stem hebben. Wij willen ook dat de mensen meer gaan beseffen hoe belangrijk deze sector en deze mensen zijn. Want dat ontbreekt op dit moment nog wel eens.                                                                                                                                  

Ons ideaalbeeld is dan ook een agrarische sector waarin familiebedrijven de boventoon voeren. Die hiermee ook gewoon goed kunnen rondkomen. Het boerenleven zal nooit een enorme vetpot worden, maar een goed leven en een goed inkomen moet er zeker zijn.  En bij dit ideaalbeeld past ook de waardering vanuit de samenleving.”