sluiten Cookies

Stel uw persoonlijke cookie-instellingen in. Hou er rekening mee dat bepaalde onderdelen van NieuwsVallei.nl niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.
Lees ons cookie statement voor meer informatie.

Cookies toestaan Cookies niet toestaan

Fosfaatplafond: het nieuwe melkquotum

WAGENINGEN - De afschaffing van de melkquota werd door veel melkveehouders als een verlossing gezien. Vanaf 1 april dit jaar mogen melkveehouders onbeperkt melk produceren. Dit betekent voor de boeren dat ze meer geld kunnen verdienen en zo nodig kunnen uitbreiden. De realiteit blijkt echter een stuk minder rooskleurig. 

Meer koeien betekent namelijk ook meer mest en daarmee komen de boeren in de problemen. Mest bevat fosfaat, een stof die nodig is voor de landbouw maar die ook schadelijk kan zijn voor het milieu. Bij een te grote hoeveelheid fosfaat kunnen planten die in een voedselarme omgeving goed gedijen worden verdrongen door planten die zijn aangepast aan een voedselrijker milieu. Hierdoor kunnen ze uitsterven. Zodra er teveel fosfaat in het water terecht komt kan dit leiden tot overmatige algengroei. Dit zorgt voor minder zuurstof in het water wat weer slecht kan zijn voor de vissen. 

Daarom is er een Europees quotum voor het fosfaat, ook wel het fosfaatplafond genoemd. Boeren mogen dus maar een bepaalde hoeveelheid fosfaat produceren. Omdat Nederland zich niet onder dit plafond heeft weten te houden heeft staatssecretaris Sharon Dijksma ingegrepen met fosfaatrechten; regelingen om de fosfaatproductie omlaag te krijgen.

De vraag is of we nu niet terug bij af zijn. Nieuwe regels zorgen ervoor dat de boeren weer een nieuw quotum hebben om aan te houden. Zijn de melkveehouders alsnog blij met de veranderingen? Zo niet, waar ligt de oplossing dan wel? We vroegen het zowel Geurt van Rooijen, penningmeester bij de Land- en Tuinbouw Organisatie Ede en tevens melkveehouder als Roel Jongeneel, Dienst en Landbouwkundig Onderzoeker en universitair docent.